Nyheter

Reportage

Ny effektiv metod att framställa Cellulosa-etanol

Toyota är en av de biltillverkare som aktivt arbetar för att hitta nya lösningar både för en framtida mobilitet byggd på förnybara bränslen och ett framtida samhälle med mindre miljöpåverkan. Nyligen presenterade företaget sitt arbete med en ny typ av genmanipulerad jäst som gör det möjligt att utvinna högre halter av etanol ur cellulosa. Dessutom jobbar Toyota med olika lösningar där växter används för att minska uppvärmningen. Exempelvis genom att plantera ett tåligt gräs istället för att asfaltera parkeringsplatser.

Toyota satsar på hybridbilar, etanolproduktion och växter som sänker marktemperaturen.

Den nya jästen används i jäsningen av socker­arten xylos, som annars är mycket svår att utvinna med vanliga jästsorter. Med den nya jästen har Toyota lyckats uppnå en av de högsta etanol­koncen­trationerna i världen – ca 47 gram/liter. Metoden väntas kunna bidra till en förbättrad produktivitet av biobränsle och väsentligt minskade produktionskostnader.

Toyotas vill med hjälp av den nu presenterade effektivare jäsningen, så väl som med andra metoder, kunna utveckla en cellulosabaserad etanol som inte är dyrare att framställa än andra flytande bränslen. Målet är att i samarbete med energibolag kunna introducera cellulosa-etanol på marknaden omkring år 2020.

Toyota har också studerat hur man kan minska effekterna av urban uppvärmning*, dels genom ”gröna parkeringsplatser”, dels genom ”gröna ytterväggar”.

På gröna parkeringsplatser ersätts asfalten av kuber tillverkade av återvunnen plast (från bilstötfångare) mellan vilka det växer speciellt tåliga grässorter. Lösningen innebär att yttemperaturen en solig dag uppgår till +35 °C, jämfört med +50 °C för asfalt.

Toyotas gröna väggar förbättrar inneklimatet och minskar energiförbrukningen.

De gröna ytterväggarna är ett system där en byggnad förses med speciella vertikala metalltrådar, som klätterväxter lätt kan fästa på. Växterna bidrar till isoleringen, både mot kyla och – framförallt – mot solinstrålning. Toyota räknar med att de gröna ytterväggarna under soliga sommardagar kan minska energibehovet för luftkonditionering med omkring 25 procent.

Båda lösningarna har precis börjat säljas kommersiellt av Toyotas dotterbolag Toyota Roof Garden Corporation.