Nyheter

Reportage

Flytande naturgas för lastbilar

 

Naturgas är i och för sig ett fossilt bränsle, men tyvärr har det inte alltid lönat sig att ta hand om gasen, så den har ibland facklats bort redan oljefältet. Eldats upp till ingen nytta med andra ord. Nu satsar bland andra Volvo Lastvagnar på gasen som drivmedel för tunga fordon. Tanken är att köra lastbilar med en motor som antingen kan köras på enbart diesel eller med en inblandning av upp till 75% naturgas som förvaras vid så låg temperatur, -160 till -165 grader) att den är en vätska. Tekniken kan även användas för biogas och på så vis banar man väg för förnybara bränslen till tunga fordon.

Transportnäringen står för 25% av Europas totala CO2-utsläpp och det är mot bakgrund av detta som Volvo nu börjat skissa på hur man skulle kunna bygga upp korridorer genom Europa där bränslet, Liquified Natural Gas, finns tillgängligt så tätt att lastbilar ska kunna köras i huvudsak på det bränslet, även om det går att köra på enbart diesel om naturgasen inte finns tillgänglig. Detta är ett europeiskt samarbete som drivs inom organisationen: Natural & bio Gas Vehicle Association (NGVA Europe), där Volvo lastvagnar är medlemmar.

Volvo visade för ett år sedan upp en lastbil som kan köras på en blandning av naturgas och diesel.

Att köra en tung lastbil på naturgas har många fördelar gentemot diesel. Bland annat är bränslet ännu så länge billigare. Både naturgas och biogas består huvudsakligen av metan. Förbränning av gasen skapar ett mindre koldioxidutsläpp än förbränning av diesel, dessutom avges varken svavel, aska eller tungmetaller, till skillnad mot vad som gäller vid förbränning av diesel.

Manuel Lange, chef för NGVA, säger att tekniken för att köra på LNG eller LBG (Liquified BioGas) är väl beprövad och pålitlig. Det som behövs är satsningar på just infrastrukturen så att tankställen där gasen kan hållas vid så låg temperatur att den förblir flytande byggs upp.

Naturgasen förvaras i mycket låg temperatur i isolerade tankar. Den måste vara nedkyld så att den blir flytande. Det är enda möjligheten att få med sig så mycket bränsle som krävs för långa lastbilstransporter.

Volvo visade för ett år sedan en motor som kan köras på upp till 75% LNG/LBG. Med den motorn minskar koldioxidutsläppet med 10 procent jämfört med att köra på enbart diesel om den örs på blandningen diesel LNG. Med LBG istället minskas CO2-utsläppet med 70%.

  • Jonas Ericson

    I Stockholm har vi en del pengar till de företag som vill testa denna eller andra koldioxidsparandetekniker – ED95 och hybrider. Se http://www.stockholm.se/cleantruck 

  • Stefan

    Tack för tipset!
    Det kanske skulle kunna rädda luftkvaliteten i innerstaden nu när dubbdäcksförbudet visade sig vara ett slag i luften.