Nyheter

Reportage

Eldrivna lastbilar på prov i Tyskland och USA

De eldrivna lastbilarna får ström via strömavtagare och kan sedan drivas med diesel när det inte finns elledningar. Foto: Siemens

Siemens har kommit så långt i sin utveckling av hybridlastbilar som kan drivas med både elektricitet och diesel att man nu gått ut och visat upp sitt projekt. Ett projekt som i mångt och mycket påminner det svenska elvägs-projektet som också är igång och det med stöd från bl.a. Trafikverket.

Siemens är så nöjda med de testresultat som hittills uppnåtts att man nu planerar för ett pilotprojekt i USA där hamnarna i Los Angeles och Long Beach ska anslutas till en lastdepå med elledningar för den här typen av lastbilar. Ett initiativ som är mycket välkommet i USA där forskare räknar med att koldioxidutsläppen från godstransporterna på väg kommer att öka med 30% redan 2030 om inget görs för att möta den här utvecklingen. Lastbilstrafiken kommer enligt samma undersökning att fördubblas till 2050.

Foto: Siemens

Tekniken är egentligen inte ny. Den har länge använts till stadsbussar men har nu vidareutvecklats och kompletterats med datorstyrning som gör att uppkopplingen till elledningarna görs helt automatiskt när lastbilen rullar under sådana. Tekniken kan användas i lastbilar som drivs med vilket annat drivmedel som helst och kan alltså kombineras med gasdrift, bränslecellsdrift eller andra hybridsystem.

Förutom att möta riskerna med ökade koldioxidutsläpp och ökade bränslepriser löser den här tekniken också en annan knut, bullret. Det kommer att bli möjligt att ha tung godstrafik rullande även igenom tättbebyggda områden nattetid. Allt detta utan att skära ner på möjligheterna med de fria transporterna som exempelvis dörr till dörr transporter och frihet för tansportköparen att själv sätta tidtabellen.

 

 

Se en kort presentation av projektet och bakgrunden till detsamma

 

  • Frosty

    Eldrivna lastbilar som tog elen från luftledning fanns i Sverige redan på 1950-talet på en linje från Kvarnholmen i Stockholm till Södra Station.

    Trådbussar finns i 350 städer, men bara i en enda stad i Sverige (Landskrona) och då i bara fyra ex.

    I Sverige är det törstiga bullrande etanolmotorer som anses som framtiden. Vi ligger långt efter vad gäller miljövänlig busstrafik.