Nyheter

Reportage

Almedalsveckan 2012-07.02.

Almedalsveckan är den inofficiella men publika mötesplatsen för politiker, fordonsindustrin, bilbranschen och media. Fossiloberoende och miljöbil är ord som finns på allas läppar.

Seminariet för dagen hölls av VW, E.ON och LRF. Ett seminarium där tre starka aktörer kunde ge sin syn på hur vi går vidare mot en allt lägre miljöpåverkan från transportsektorn, både den tunga och personbilssidan.

I paneldebatten efter fanns också Volvo lastvagnar, taxi och en rad politiker från båda blocken representerade. Alla var överens om att något måste göras. Alla var överens om att kraven i miljöbilsdefinitionen måste skärpas. Där slutade enigheten.

Alla var positiva till biogas och elbilar. Alla var försiktigt positiva till etanol som fordonsbränsle. Alla visste att det är detta som kommer att gälla på ett eller annat sätt i framtiden. Där slutade insikten om verkligheten.

Karin Svensson-Schmidt, Miljöpartiet, dömde ut alla fordonsbränslen utom biogas och el som hälsofarliga. Hon konstaterade också att den enda utvägen är att minska bilismen då vi aldrig kan ersätta dagens fossila bränslen med biobränslen.

Rätt så! Sparsamhet är en dygd och vi kan naturligtvis komma en bit på vägen genom att köra mindre.

Per Kågeson dök upp i debattens slutskede och förklarade att han haft rätt i alla de år han hävdat att vi har bilar som drar för mycket bränsle. Mindre bilar som drar mindre bränsle är nyckeln.

Rätt så! Lägre förbrukning är viktigt.

Tyvärr är det här en forskares världsbild skapad ur ett perspektiv fjärran från den verklighet de flesta av oss lever i. Det är också en politikers perspektiv byggt på en vision men inte på kunskap.

Ingen av aktörerna i hela debatten nämnde med ett enda ord laddhybrider med räckviddsförlängare som är drivna med biodrivmedel. Den tekniken skulle, beroende på vald batterikapacitet, kunna sänka vårt behov av bränsle till förbränningsmotorer med allt från 30 till 80 procent! Den tekniken finns redan idag. Det är bara att ta till rätt politiska styrmedel så kan vi på några år minska vårt fossilbränslebehov dramatiskt.

Brittiska Lotus har utvecklat en elbil med räckvidd på knappa 20 mil. Vill man ha samma bil med längre räckvidd finns ett alternativ där halva batterikapaciteten ersätts med en specialbyggd modul med en liten trecylindrig förbränningsmotor som drivs med etanol, metanol eller bensin. Motorn har som enda uppgift att producera el med en generator som ingår i modulen. El återvinns också vid retardation. Då klarar bilen knappa 10 mil med el från batterierna men har en sammanlagd räckvidd på drygt 50 mil.

Opel har monterat samma motor som man använt i sina modeller med E85-drift i Ampera men ser inga marknadsmässiga vinster i att anpassa den till E85-drift trots att alla komponenter och styrprogram finns i produktion. Ett litet incitament i form av lägre skatt, lägre förmånsvärde eller liknande skulle omedelbart göra den här bilen betydligt intressantare med E85-drift. Politikerna vet inte ens att den möjligheten finns!

Volvos V60 laddhybrid är idag konstruerad som en diesel-/el-hybrid, men Volvo tillverkar också en av de mest effektiva E85-motorerna som finns på marknaden idag, läs vår test här; och den motorn skulle enkelt kunna ersätta dieseln. Politikerna vet inte ens att detta skulle kunna vara en lösning!

Det må vara att E85 är en i huvudsak svensk angelägenhet, men ett lands minskade CO2-utsläpp och fossilbränsleförbrukning är ett viktigt bidrag för en bättre miljö. Vi har infrastrukturen för både E8-distribution och i viss mån biogasdistribution. Låt oss inte göra samma misstag som vi gjorde när E85-bilarna betraktades som miljöbilar oavsett energieffektivitet. Låt oss göra en markant skillnad mellan laddhybrider med fossilbränsledriven motor och laddhybrider med motor som drivs med biobränsle. Då skulle vi ta ett mycket stort steg mot fossiloberoende privatbilism!

Slutar vi upp att hota med elbilars korta räckvidd och prestandabilars höga förbrukning kan vi istället locka bilköparna att köpa en laddhybrid med bättre prestanda, läs Volvo V60, men med möjlighet till utsläppsfri eldrift i stadstrafik. Då blir elbilen eftertraktad och får ett betydligt snabbare genomslag. Tekniken att bygga eldrivna bilar för allas behov finns. Det är bara det att allt för många forskare och politiker har svårt att se över kanten i gamla innötta hjulspår.

Läs ett referat av debatten på Greencharge.se