Nyheter

Reportage

Mack för flytande gas byggs vid E6 intill Helsingborg

Öresundskraft planerar att bygga ett tankställe för flytande biogas och naturgas i Helsingborg. Med den nya macken räknar Öresundskraft med att kunna hjälpa till att minska utsläppen från tunga lastbilar och bussar rejält, samtidigt som man öppnar för fler åkare att välja flytande fordonsgas som miljövänligt bränsle.

Öresundskrafts styrelse har godkänt en investering på drygt 22 miljoner kronor för det nya tankstället. Byggstarten är planerad i oktober 2013 och under våren 2014 ska tankstället vara klart. Det ska då förse tunga lastbilar och bussar med flytande naturgas (LNG), flytande biogas (LBG) och ”vanlig” fordonsgas (CNG).

Efterfrågan på flytande (nedkyld) gas väntas öka kraftigt under kommande år. Bland annat ställer dagligvarukedjor nu krav på speditörer att framtida fordon ska kunna köras på LNG/LBG. Flera internationella fordonstillverkare, däribland Volvo, erbjuder redan lastbilar anpassade för flytande gas.

Tankställets läge på Hjortshögsvägen nära E6 i den logistikintensiva Helsingborgsregionen är idealiskt, inte minst med tanke på att den flytande biogasen kommer att produceras lokalt av NSR. Även stadsbussarna, som använder CNG, kommer att kunna utnyttja tankstället, liksom privatpersoner.

–Lokaliseringen gör det möjligt för en lastbil att köra på gas från sydsverige till Mälardalen, säger Anders Östlund, vd för Öresundskraft.

–Introduktionen av flytande gas är en viktig åtgärd för att nå Helsingborgs stads mål om minskad miljöpåverkan från vägtrafiken. Miljöfördelarna är mycket stora. Sett över en lastbils livscykel pratar vi om hundratals ton i minskade utsläpp av CO2. Prismässigt kommer LBG och LNG att vara konkurrenskraftigt, det ska inte kosta mer att köra grönt!

–Vi är glada över att tillsammans med Öresundskraft kunna ta nästa steg inom biogasens användningsområde. Samarbetet skapar förutsättningar för att på sikt kunna använda flytande biogas till tunga transporter. Något som möjliggör ett oljeoberoende inom transportsektorn. Det säger Kim Olsson, vd vid NSR AB i en kommentar.