Nyheter

Reportage

Förnybar fordonsgas tillverkad i koldioxidneutralt kretslopp

 

Heinz Hollerweger, t.v., klipper bandet vid invigningen av den nya anläggningen i Werlte tillsammans med Jochen Flasbarth från det regionala miljökontoret.

Det skrivs historia i Tyskland denna sommar. Ett avgörande steg har tagits på vägen mot minskad miljöpåverkan från transportsektorn. Et steg som betyder en betydligt mer positiv syn på våra möjligheter att fortsätta köra bil utan att vår mobila frihet hotar planeten. Ett steg som gör det möjligt att producera koldioxidneutral fordonsgas.

Läs mer och kommentera »

Gas i vätskeform som bränsle på väg att slå igenom

Framtidens drivmedel, vad kan vi vänta oss? 

Vi börjar se konturerna av hur vi skulle kunna utforma framtidens transporter med förnybara drivmedel som ger minimal negativ miljöpåverkan. När det gäller personbilar är elektrifiering ett huvudspår, gärna i hybridsystem med biodrivmedel eller syntetiskt framställt bränsle i ett CO2-kretslopp.

När det gäller lastbilar talar Volvo om flytande fordonsgas och när det gäller bussar talar man om elhybrider. EU talar om transeuropeiska motorvägsleder med tankställen för flytande gas strategiskt placerade. Nu presenterar MAN en motorkonstruktion med nya insprutare specifikt konstruerade för flytande gas som drivmedel. Insprutare till lågvarvs-dieslar som används i sjöfarten.

Läs mer och kommentera »