Nyheter

Reportage

Är elmotorvägarna framtiden för Sverige?

Den elektrifierade motorvägen lever i många svenska företags önskningar. Den kan bli ett avgörande tekniksteg mot en mindre miljöpåverkan från transportsektorn, samtidigt som den kan betyda ökade exportframgångar för svenska företag.

Siemens Göran Persson berättar om tekniken bakom hybridlastbilarna.

Siemens har tagit fram tekniken bakom den moderna trådbussen i lastbilsversion. När Siemens beskrev tekniken på Almedalsveckan i Visby under måndagen var de svenska företagen med på noterna och stöttade sin tyska samarbetspartner.
– Politikerna är våra uppdragsgivare och vi har att hantera olika tekniklösningar och olika utvecklingsprojekt efter deras önskemål, förklarade sig Torbjörn Sunesson, chef för verksamhetsområdet samhälle, när Cary Larsson, chef för infrastruktur Norden Postnord, klädde sin otålighet i ord.

Cary Larsson, PostNord, t.v. och Per Bondemark, vice vd SSAB EMEA

Cary Larsson vill att det ska byggas en försöksanläggning vid Växjö.
– Vi vill bygga den här anläggningen där vi kan interagera med flera olika trafikslag i vårt dagliga arbete, förklarade Cary. Vid Växjö har vi posttransporter med både bil, järnväg och flyg. Här har vi de olika knutpunkterna inom lämpligt avstånd.
– Något måste hända och det får inte dra ut på tiden, fyllde Per Bondemark, vice vd SSAB EMEA. Vi är ett av Sveriges största transportföretag och vi jobbar ständigt för att minska vår klimatpåverkan. Vi tror på elvägarna och vi vill se en försöksanläggning snarast.
Per kunde tänka sig att försöksanläggningen läggs längre söderut, där det bor fler människor. Hans förslag är Gävle-trakten.

Visst är vi överens! Volvo och Scania kan se en elmotor som komplement till de raka sexorna och V8:orna.

Volvo Lastvagnar representerades av Niklas Gustavsson, vice vd public & environmental affairs AB Volvo, och Scania representerades av Sara Bengtsson, chef för public affairs på Scania. Båda var överens om att de gärna ser att avgörande steg för att komma igång med försöken så snart som möjligt. Båda såg framtida affärsmöjligheter i att ligga i framkant i den tekniska utvecklingen.
– Vi har jobbat med olika hybridlösningar i flera år, både på lastbilssidan och bussidan, förklarade Niklas. Det här är inte en teknik som är främmande för oss.
– Vi ser det en möjlighet att leverera fordonet och sedan överlåta till en påbyggare att förse bilen med den utrustning och de styrsystem som behövs för en hybridlösning med strömavtagare från luftledningar, förklarade Sara.
Rent tekniskt såg panelen en lösning där lastbilen har en diesel-/el-hybrid drivlina. Sensorer känner av om det finns en luftledning och skickar upp strömavtagaren så länge ledningen finns kvar. I övrigt drivs bilen med dieselmotorn. Ett tänkbart framtidsscenario är att triangeln Malmö-Göteborg-Stockholm byggs om till elmotorväg där den ena filen förses med luftledning.