Nyheter

Reportage

Gas i vätskeform som bränsle på väg att slå igenom

Framtidens drivmedel, vad kan vi vänta oss? 

Vi börjar se konturerna av hur vi skulle kunna utforma framtidens transporter med förnybara drivmedel som ger minimal negativ miljöpåverkan. När det gäller personbilar är elektrifiering ett huvudspår, gärna i hybridsystem med biodrivmedel eller syntetiskt framställt bränsle i ett CO2-kretslopp.

När det gäller lastbilar talar Volvo om flytande fordonsgas och när det gäller bussar talar man om elhybrider. EU talar om transeuropeiska motorvägsleder med tankställen för flytande gas strategiskt placerade. Nu presenterar MAN en motorkonstruktion med nya insprutare specifikt konstruerade för flytande gas som drivmedel. Insprutare till lågvarvs-dieslar som används i sjöfarten.

– Vi kan verkligen se ett tilltagande momentum för dual-fuel motorer, säger  Ole Grøne, Senior Vice President Low Speed Promotion & Sales, MAN Diesel & Turbo.

MAN introducerade under 2012 sin nya motorserie för skeppsbyggnationer, ME-GI. En motor som redan från början designats för att köras på HFO, Heavy Fuel Oil. Ett fossilt men renare bränsle för dieselmotorer. Bränslet bygger på kolväten i längre kolvätekedjor än dagens diesel.

Nu lanseras nästa generation av den här motorn och den får namnet ME-LGI och den får möjligheten att köras på både HFO och flytande gas, antingen LPG, Liquified Petrol GAs eller LNG; Liquified Natural Gas. Den går också att köra på metanol eller DME, DiMetylEter. LNG kan framställas på en rad olika sätt där både biogas och syntetisk naturgas har mycket liten negativ miljöpåverkan. Gasen blir flytande genom att dess temperatur sänks till -162 grader Celsius.

En avgörande detalj för den här motorns möjligheter att köras på dessa bränslen är de nya insprutarna med en speciell booster-funktion som gör det möjligt att även använda gas med lågt tryck som bränsle.

Kort sagt så levererar MAN ny motorteknik baserad på lågvarvs-dieseln men anpassad för betydligt miljövänligare bärnslen. En jämförelse gentemot diesel visar på avsevärt minskade utsläpp av flera olika föroreningar.

ME-LGI version.

Expected emissions reduction 1)
NOx SOx PM CO2
LNG 10-15% 90-95% 90% 24%
LPG 10-15% 90-95% 90% 10%