Nyheter

Reportage

Elvägarna för tunga fordon snart verklighet

elvägarvti

Projektet elvägar är den största pågående innovationsupphandlingen hittills i Europa och Trafikverket har, i samråd med Vinnova och Energimyndigheten, nu beslutat att fyra leverantörer går vidare till nästa fas i upphandlingen.

11274-004

Målet är att kunna börja bygga en eller flera demonstrationsanläggningar av elvägar under 2015.

Projektet elvägar ska tillämpa kunskap och utveckla lösningar av elvägar i samverkan mellan industri, akademi och myndigheter. Försöket ligger i linje med regeringens mål om en energieffektiv och fossilfri fordonsflotta till 2030 och ska bidra till att stärka Sveriges konkurrenskraft.

Tunga fordon står för en betydande del av det svenska transportsystemets energianvändning och nästan all trafik med tunga fordon drivs med fossila bränslen. Syftet är att leverantörer ska utveckla och demonstrerar elvägar som en möjlig metod för att minska användningen av fossil energi i transportsystemet. Teknikerna för elvägar har utvecklats mycket de senaste fem åren och är nu så pass mogna att några av dem kan demonstreras och implementeras de närmaste åren.

– Genom detta projekt är Sverige ett av de länder i världen som hittills har kommit längst med att utveckla tekniken för elvägar. Projektet är tänkt att ge oss ett brett kunskapsunderlag om hur vi kan vidareutveckla elvägar i praktiken. Förutom att det är ett sätt att utveckla miljösmarta transporter så utnyttjar elvägar dessutom det befintliga vägnätet. Vi ser också detta som ett bra komplement till dagens väg- och järnvägstrafik, säger Gunnar Malm, generaldirektör Trafikverket.

I ett första steg förra året anmälde elva leverantörer intresse för att utveckla elvägar och därefter lämnade de in sina idébeskrivningar. De fyra leverantörer som nu har gått vidare ska genomföra varsin detaljprojektering av hur en demonstrationsanläggning i praktiken skulle kunna fungera. Målet är att låta minst två leverantörer bygga demonstrationsanläggningar i Sverige. Byggstart för dessa är under 2015.

– Det här är en spännande satsning. Elvägar kan få stor betydelse för att skapa en mer hållbar transportsektor i framtiden och samtidigt bidra till att stärka Sveriges konkurrenskraft. Det är också ett bra exempel på hur myndigheter kan använda upphandling av innovation för att stimulera fram nya lösningar, säger Charlotte Brogren, generaldirektör för Vinnova.

– Försöken är viktiga eftersom elektrifierade vägar kan innebära en stor energieffektivisering i transportsektorn och väsentlig minskning av den tunga vägtrafikens bidrag till klimatförändringarna, säger Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma.