Nyheter

Reportage

Scania vill testa elvägar i Södertälje och Gävle

Södertälje,Sweden Photo: Kjell Olausson 2013

Scanias lastbil utrustad för induktiv överföring av elektriciteten som ska driva lastbilen.

Scania och Siemens ser gärna att det blir Gävle och Södertälje som får pilotprojekten inom projektet Elvägar, som är ett resultat av regeringens forsknings- och innovationsproposition och är den största pågående innovationsupphandlingen i Europa. I Gävle handlar det om lastbilar och luftledningar medan det i Södertälje handlar om trådlös induktiv överföring av energin. I första hand för bussar.

Projektet är ett samarbete mellan Trafikverket, Energimyndigheten och Vinnova som tillsammans med industri och akademi ska demonstrera och utvärdera elvägar som en möjlig metod för att minska användningen av fossila bränslen i den svenska transportindustrin. Man arbetar med två alternativa metoder för överföringen av el till lastbilarna.

Eldrivning av fordon är energieffektivt , miljövänligt och dessutom är energin i Sverige förnybar. Men tekniken med batterier som används i personbilar skulle göra lastbilarna alltför tunga och minska lastkapaciteten. Projektet inleddes därför för att hitta möjligheter att kunna försörja fordon med energi medan de färdas på vägarna.

Scania G 360 4x2 med strömavtagare. Den eldrivna lastbilen är fotograferad på Siemens eHighway i Gross Dölln, Germany Foto: Dan Boman 2013

Scania G 360 4×2 med strömavtagare. Den eldrivna lastbilen är fotograferad på Siemens eHighway i Gross Dölln, Germany
Foto: Dan Boman 2013

Scania, som sedan en lång tid har utforskat möjligheterna med  elektrifiering av drivlinan i bussar och lastbilar, anmälde sitt intresse i den förkommersiella upphandlingen av leverantörer för uppbyggnad av demonstrationsanläggningar. Scania har nu gått vidare till detaljprojekteringsfasen med två av dessa demonstrationsanläggningar som utforskar konduktiv respektive induktiv elektrifiering:

•    Demonstrationsanläggningen med konduktiv elektrifiering vill Scania, tillsammans med Siemens, bygga på delar av E16 i Gävle. Den konduktiva tekniken försörjer fordonet med energi genom luftledningar ovanför fordon med strömavtagare på taket.

•    Den induktiva tekniken för strömförsörjning är inbyggd i vägbanan och överför energin trådlöst till fordonet. Den induktiva tekniken vill Scania utforska tillsammans med Bombardier genom en anläggning som laddar stadsbussar i linjetrafik i Södertälje.

De leverantörer som går vidare till projektets sista fas kommer att upprätta demonstrationsanläggningar i autentisk miljö i Sverige. Inriktningen är att låta minst två leverantörer bygga demonstrationsanläggningar som kan vara i drift under 2015.

Projektet Elvägar är ett initiativ som man hoppas kunna bidra till att nå regeringens uppsatta mål om en fordonsflotta oberoende av fossil energi  år 2030 och visionen om ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser 2050.