Nyheter

Reportage

Hemvården i Växjö testar elbil

Renaults Jessie Gagné visar funktionerna i Renault Zoe för fr.v: Ann-Cartrin Syring, Line Schröder och Martina Ståhl.

Renaults Jessie Gagné visar funktionerna i Renault Zoe för fr.v: Ann-Cartrin Syring, Line Schröder och Martina Ståhl.

Bästa sättet att se fördelarna och möjligheterna med elfordon är naturligtvis att använda dem i den dagliga verksamheten. Projekt GreenCharge har precis på börjat en verksamhet tillsammans med Renault där olika arbetsplatser får låna en elbil under en tid och testa den i den dagliga verksamheten. Först ut är hemsjukvården i Växjö, där Miljöfordon Syds Jonas Lööf introducerade nya Reanult Zoe.

Läs mer och kommentera »

Visst, det går att köra veteranen med miljövänligt drivmedel

wSN Gas-Duett 12 140510

En gång Duett-ägare, alltid Duett-ägare, sedan må oljan ta slut. Duetten fortsätter rulla. Daniel Heilborn tycker att Volvo Duett fortfarande är en oslagbart flexibel bil. Nu med miljövänliga drivmedlet biogas i tankarna.

Läs mer och kommentera »

Enkla Elbolaget skapar laddpark i Karlshamn

wSN Laddstolpe Karlshamn 2

Enkla Elbolaget jobbar för att förenkla människors vardag. Särskilt miljömedvetna människors vardag. Utanför kontoret på hamnplan i Karlshamn har det funnits en laddplats och nu bygger man ut med ytterligare laddplatser med gratis el för elbilsåkare. Enkla Elbolaget är med i Projekt GreenCharge där Miljöfordon Syd är projektledare.

Läs mer och kommentera »

Pragmatisk miljöpolitik

Sverige har röstat. Dubbelt så många svenskar valde att rösta på Sverigedemokraterna, vars profilfråga var en begränsad invandring, som Miljöpartiet. Betyder det att svenskarna är mer intresserade av att begränsa invandringen än att värna miljön? Nej, det tror jag inte. Jag tror däremot att det betyder att Miljöpartiets politik inte attraherar väljarna. Tyvärr är det kanske inte en pragmatisk politik för en bättre miljö.

Den stora svårigheten i att arbeta för en bättre miljö är argumentationen. Sakliga argument biter inte alltid. Jag uppskattar att 95% av svenskarna är medvetna om att transporterna i de flesta fallen har en negativ miljöpåverkan och att flyget är den största miljöboven med bilarna som god tvåa. Ändå blev det, med viss hjälp av populistisk media, ett ramaskri när det var tal om att lägga en miljöavgift på flyget. Nu ville Miljöpartiet höja skatten på bensin och diesel, satsa på allmänna färdmedel och stoppa förbifart Stockholm.

Jag är inte Stockholmare, jag reser till och från Stockholm ett tjugotal gånger varje år, men jag ser problematiken i vår huvudstad. Jag kan mycket väl förstå både stockholmare och passerande resenärers längtan efter en ringled runt huvudstaden.

Vi lever i en tid då Stockholm klättrar uppåt på TomToms lista över städer med köer och trafikproblem, flera städer runt om i världen börjar se att de kollektiva transporterna inte alltid är bäst för miljön, och andra städer ser nya lösningar för att minska trafik, trängsel och miljöpåverkan. Samtidigt går Miljöpartiet till val på att stoppa bygget av förbifart Stockholm. Ett Stockholm som är en av få huvudstäder utan ringled. På något sätt känns det som ett nederlag för miljön men en seger för tron på privatbilismen.

Visst ska vi arbeta för att fler ska välja kollektiva transporter. Absolut. Det vet vi alla att det är en bra lösning för att minska trängsel och försämrad luftkvalitet. Men, det betyder inte att vi ska medvetet arbeta för att försvåra för den personliga mobiliteten. Det är bara politisk halsstarighet med rötter i förlegade principer.

Miljöfordon Syd har under hela vår tid med aktivt arbete för miljövänlig personlig mobilitet hyllat principen att vi och Sverige behöver bilen, men den ska inte ha en negativ inverkan på miljön. Nu finns det flera lösningar för en sådan mobilitet. Nu finns också flera exempel på städer runt om i världen som satsar på att underlätta för rätt personlig mobilitet. Nu är det dags att hitta lösningar för att implementera detta även i Sverige. Hittar vi rätt här når vi ett snabbt genomslag. Genom att på ett positivt sätt arbeta för en bättre miljö, där de som väljer miljövänliga alternativ samtidigt ser fördelar som bättre ekonomi, får vi ett mycket snabbare genomslag än om vi går på förbudslinjen och försvårar allmänhetens vardag eller hotar ekonomin.

Det räcker med att titta på genomslaget för elfordon i Norge, så förstår vi vad det betyder när det miljövänliga alternativet är det som allmänheten tycker är bäst även ur andra synvinklar.

Vi kan inte bygga en framtid på gamla dogmer. Årsskiftet 2012/2013 var en tredjedel av SL:s bussar dieseldrivna. Sämsta bränslet ur miljösynpunkt. Vid millennieskiftet konstaterades att halten av skadliga partiklar var mer än tiofalt högre i tunnelbanan i Stockholm än uppe på Hornsgatan.

Samtidigt som Stockholms politiker väljer att blunda för detta och skylla partiklarna på dubbarna, mot bättre vetande, målas privatbilismen upp som det stora hotet. Det räcker inte med att de är eldrivna, renare och tystare än bussar och tåg. De är ändå ett problem eftersom det inte finns plats för dem alla. Det problemet vill man lösa genom att bygga färre p-platser i innerstaden. Samtidigt visar undersökningar gjorda i Barcelona att 40% av trafikarbetet i innerstaden där är skapat i jakten på p-platser. Färre p-platser betyder inte bättre miljö, tvärtom. Men något kan det väl vara värt att jävlas med privatbilismen.

Allt fler städer runt om i världen söker lösningar för en harmonisk personlig mobilitet byggd på förnybara drivmedel och gärna med en stark integration med allmänna färdmedel. Vi har två starka exempel på vår hemsida och det är Grenoble och Barcelona. Vi har ett annat utmärkt exempel i Oslo där elbilarna ökar snabbt och i Köpenhamn där cyklandet ökar snabbt. I miljöpartiets Sverige ska bilarna slåss om färre p-platser i städerna och drivmedlet ska beskattas hårdare i glesbygden.

Jag tror att vi snabbt kan få en renare och tystare innerstad genom att följa Grenobles exempel med kompakta eldrivna fordon som interagerar med eldrivna allmänna färdmedel, lära oss lite av hur man underlättat för cyklisterna i Köpenhamn och snabbat på elbilsintroduktionen i Norge. Lägre kostnader för elfordon, vätgasdrivna bilar och fordon som drivs med biodrivmedel och smidigare pendling med elfordon i städerna är en framkomlig väg där miljöintresset går hand i hand med en ökad livskvalitet. Lägre reskostnader i glesbygd skulle också betyda bättre livskvalitet där, att hela landet lever och samtidigt minska inflyttningen, läs trängseln, till storstäderna.

 

Harmonisk mobilitet, framtiden i Grenoble

wSN Toyota iRoad 9 140911

Grenoble satsar på mobilitet i harmoni med naturen och människors behov av att fritt kunna röra sig i den franska alpstaden. Toyota är med i ett samarbetsprojekt där car-sharing företaget Cité Lib, energiföretaget EDF och staden Grenoble precis har invigt en storsatsning med små eldrivna fordon i kombination med eldrivna spårvagnar och tåg. Satsningen går under namnet Ha:mo, vilket står för Harmonic mobility och navet för det hela är ett program för smarta telefoner. Ett program där man kan boka upp de små eldrivna Toyotorna. Helt nya i-Road gör härmed Europa-premiär.

Läs mer och kommentera »

Svebio efterlyser tydlig och långsiktig politik

Poet_Emmetsburg

Anläggningen för produktion av etanol från restprodukter vid majs-tillverkning i Emmetsburg har nu invigts.

Svebio är en intresseorganisation som grundades 1980 av en grupp studenter vid Tekniska Högskolan som ville arbeta för att utveckla den moderna bioenergin. De ser mycket positivt på utvecklingen i USA och ser samtidigt stora möjligheter för biodrivmedelsproduktion i Sverige.

Läs mer och kommentera »

Biodrivmedelsindustrin växer och räddar glesbygden i USA

Någon som kommer ihåg de svenska försöken att producera etanol av cellulosa? Per Carstedt, Sekab och så vidare. I Sverige stannade utvecklingen av efter en rad oegentligheter, men i USA har man nu byggt en jätteanläggning i Emmetsburg i dealstaten Iowa. En anläggning som årligen kommer att köpa upp 285 000 ton biomassa från 400 till 500 lokala farmare. 

Läs mer och kommentera »