Nyheter

Reportage

Länstrafiken i Jönköping och Keolis kör elbussen i vinterkyla

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Miljöfordon Syds samarbete med Blekinge Tekniska Högskola, BTH, sätter allt tydligare avtryck i vardagen både i regionen och även utanför sydöstra Sverige. I projekt GreenCharge jobbar vi, tillsammans med forskarna på BTH, 26 kommuner, tre landsting, fyra regionförbund, fyra länsstyrelser och ett stort antal företag i sydöstra Sverige. Vi jobbar för en ökad introduktion av utsläppsfria fordon och därmed ett minskat beroende av fossila drivmedel.

Vi har under de senaste två åren kunnat konstatera att tekniken nu kommit så långt att de här fordonen inte bara ger oss möjligheten till hållbara transporter utan negativ inverkan på klimatet. De tillför även nya möjligheter, inte minst för stadsplanerare och infrastruktursansvariga. Läs mer och kommentera »

Volvos laddhybridbuss i trafik i Tyskland

wVolvo 7900 Electric Hybrid Hamburg 2014 084

Volvos nya laddhybrid sätts nu för första gången i kommersiell trafik. Bussen ska trafikera den kallade Innovationslinjen 109 i Hamburg, Tyskland.

Supermiljöbilspremien är tillbaka

Supermiljöbilspremien är tillbaka och det gynnar framför allt försäljningen av laddhybrider.

Supermiljöbilspremien är tillbaka och det gynnar framför allt försäljningen av laddhybrider.

Transportstyrelsen låter meddela att regeringen har fattat beslut om ett anslag på 215 miljoner kronor till supermiljöbilspremier under 2015. Anslaget får också användas för att betala ut supermiljöbilspremier retroaktivt för bilar sålda under 2014.

Läs mer och kommentera »

God Jul miljöbilsvänner !!!

Regeringen har fattat beslut om ett anslag på 215 miljoner kronor till supermiljöbilspremier under 2015. Anslaget får också användas för att betala ut supermiljöbilspremier retroaktivt för bilar sålda under 2014.

Under 2012 fattade den dåvarande regeringen beslut om att införa en supermiljöbilspremie på 40 000 kronor. Premien betalades ut till den som köpte en ny personbil med mycket låga utsläpp, mindre än 50 g/km vid blandad körning. (En gräns som är så pass låg att de enda fordon som klarat den är elbilar och elhybrider.)

Transportstyrelsen fick i uppdrag att betala ut supermiljöbilspremier till de första 5 000 fordonen som uppfyllde kraven. Gränsen på 5 000 fordon nåddes i augusti månad 2014 och det har fram tills nu varit oklart om hur det ska bli för ägarna till supermiljöbilar som registrerats efter det. Men i och med regeringens beslut kan Transportstyrelsen fortsätta arbetet med att betala ut premier.

– Vi kommer omgående att starta upp processen med att handlägga ärendena. Vi har ett par månaders eftersläpning att arbeta in men förhoppningsvis kommer vi att vara i fas under våren, säger Eva Lexon, enhetschef på skatte- och avgiftsavdelningen på Transportstyrelsen.

Scania först ut med induktiv laddning av hybridbuss

Bussen kommer att laddas trådlöst vid en av hållplatserna på linjesträckningen via en installation under vägbanan (1). En mottagare, monterat i golvet under bussen, tar upp energi (2) och laddar batterierna.

Bussen kommer att laddas trådlöst vid en av hållplatserna på linjesträckningen via en installation under vägbanan (1). En mottagare, monterat i golvet under bussen, tar upp energi (2) och laddar batterierna.

Scania blir först i Sverige med att testa en elhybridbuss som laddas trådlöst. I juni 2016 ska denna nya teknik börja köras i Södertälje när en Scania stadsbuss med elhybridteknik tas i linjetrafik i staden. 

Inom Scania pågår en intensiv forskning kring olika typer av elteknik som kan ersätta eller komplettera befintlig teknik med förbränningsmotorer. Ett av teknikspåren är så kallad induktiv laddning. Det innebär att fordonet trådlöst tar upp energi från vägbanan. 

Läs mer och kommentera »

Flygets gräddfiler

Det finns människor som vill åka i en gräddfil. Människor som ger sig själva ett större egenvärde än andra. Det är människor som exempelvis tycker det är ok att välja flyget för att spara en timmes restid jämfört med snabbtåg.

Flygets aktörer har insett detta och väljer att smörja sina trognaste, läs flitigaste, resenärer med gratis mat i lounger på flygplatser och gräddfiler genom incheckning och säkerhetskontroller.

SAS går ut med att detta är något man vill jobba med för att öka vinsterna i framtiden

” – Jag tror att du kan flyga utan att betala mer än skatter och avgifter 2018”, säger Eivind Roald, koncerndirektör för försäljning och marknad på SAS till aftonbladet.se.

Han talar i samma intervju om att SAS vill göra livet lättare för sina kunder med en rad olika servicelösningar som exempelvis taxi från planet på plattan till hotellet.

Detta samtidigt som övriga aktörer inom transportnäringen kämpar för att minska trafiken. När det gäller privatbilismen så finns det politiker som uttalat vill minska den.

Vi har lovande teknik som ger oss möjlighet att transportera oss på marken nära nog fossilfritt och förnybart, men det kostar pengar att gå över till den nya tekniken. Är det så att flyget ser det som en möjlighet att erbjuda resor gratis måste det väl ändå finnas utrymme för åtminstone en rättvis koldioxidbeskattning där flyget får betala för att andra näringar går över till en teknik som inte är en belastning för allas vår miljö.

Jag kan tyvärr bara se ett enda hinder för detta och det är att flygets kunder utgörs av de som har störst inflytande över samhället. Läs höjdare inom affärsvärlden, politiker och lobbyister. De som alltså använder och har använt sin kreativitet för att stödja den delen av transportnäringen som utgör det största miljöhotet.

Naturligtvis kan det ses som en rättviseåtgärd när flyget blir allt billigare, men det är en realisation som betalas av oss alla. Mer koldioxid i atmosfären betyder tilltagande växthuseffekt och det betyder mer extrema väder, vilket i sin tur betyder ökade samhällskostnader. För att inte tala om en katastrof för vissa öländer som kan försvinna helt och hållet.

Värst av allt: Hur ska vi motivera allmänheten att välja en dyrare bil med bättre miljöteknik om våra ledare flyger gratis och blir ompysslade med exklusiva taxiresor från planet till hotellet.

Det är verkligen dags för flyget att börja bromsa utvecklingen och inse att vi måste minska flygandet istället för att öka det med stöd av alldeles för låga miljöskatter som tillåter en ohämmad konkurrens. Görs inte det flyger vi rakt in i väggen i takt med att vår ändliga resurser av fossila bränslen minskar och priserna stiger. Görs inte detta frivilligt måste vi ta hårda politiska beslut för att undvika en katastrof.

Oro för biogasproduktionen

wSN svensk biogas Mjölby 140326Alliansens budgetförslag minskar anslaget till miljöteknik med 100 miljoner. Energigas Sverige – branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas, är nu oroliga att Näringsutskottet vid omröstningen på torsdag väljer att skära ned investeringsstödet till biogas. 

Läs mer och kommentera »

22 000 mil på enbart el

w04_maxity_100p100_electric_greenway_servicesParisbaserade Greenway Services har drivit en närdistributionsverksamhet med enbart eldrivna lastbilar i Paris-regionen sedan 2011. De kan nu summera erfarenheterna av 22 000 mil körda med de 10 Renault Maxity Electric som man hittills har använt. Greenway satsar nu på att utöka flottan med två eldrivna Renault Maxity Electric.

Läs mer på Trailer.se

DB Schenker prisat för tågtransporter

Ericsson har tilldelat DB Schenker utnämningen ”Sustainability Excellence Award” för bland annat en järnvägslösning mellan Europa och Kina.

DB Schenlker

Motiveringen från Ericsson lyder:
”För deras kreativa sätt att tänka och introducera Ericsson till nya innovativa och hållbara multimodala lösningar som att införa en järnvägslösning för Ericssons flöden åt båda håll mellan Europa och Kina, samt att kombinera järnvägs-, lastbils-, flyg- och sjötransporter i syfte att optimera ledtid, kostnader och miljöpåverkan.”

– Vi jobbar hela tiden på att hitta nya lösningar där vi kombinerar transportsätt på olika sätt för att göra våra transporter billigare, snabbare och med mindre miljöpåverkan. Vi är väldigt stolta över att Ericsson uppmärksammar vårt arbete på detta vis, säger Göran Åberg, CEO för DB Schenker Region Europe North & East.

DB Schenkers järnvägslösning kortar ledtiden för en transport mellan Kina och Europa med cirka tio dagar jämfört med en sjötransport.

Elvägar på sjön

Nu tar Trafikverket ytterligare ett steg för att värna miljön på Orust genom att införa eldrift via kabel för vägfärjan på Malöleden. Under december genomförs installationerna ombord, något som kan påverka enstaka färjeturer.

Vägfärjan Maj på Malöleden är en föregångare inom miljöområdet, eftersom hon har drivits med batterier sedan femton år tillbaka. Trafikverkets Färjerederi har fortsatt att utveckla tekniken för miljövänlig framdrift och istället för att förnya batterierna har man nu byggt om färjan för direktverkande eldrift. Färjan är fortsatt lindriven men har utformats för att drivas förnybart. Energin leds via en strömkabel, som rullas ut vid varje resa. Det innebär ett mer effektivt driftsystem jämfört med den tidigare batteridriften.

Ombyggnaden av vägfärjan Maj är ett led i Färjerederiets arbete att miljöanpassa sjöfarten. Tekniken finns sedan två år tillbaka på Hamburgsundsleden i Tanums kommun och lösningen har visat sig vara robust. Nästa steg blir att gå vidare med att elektrifiera fler lindrivna färjeleder i rederiets regi.

Rederiet ber resenärerna om överseende med eventuella inställda turer när ombordinstallationerna görs och att vid behov välja vägen via Ängöleden istället.

Benders miljövänligare tunga transporter

grusbil_151_lastning

Arbetet med att hitta lösningar för miljövänligare transporter med tunga fordon drivs till stor del av tillverkarna som naturligtvis gärna vill att transporterna ska gå på landsvägarna även i fortsättningen. Alternativa drivmedel som biodiesel, biogas och etanol är tänkbara lösningar. Elektrifiering är en högst trolig lösning, kanske i kombination med förnybara biodrivmedel.

grusbil_45_portr+§ttMedan forskning och utveckling pågår när det gäller nya sätt att driva lastbilarna testar man också andra lösnings som eco-driving och tyngre lastbilar. Benders i Braås är först ut i Sverige med en gruslastbil som klarar 80 ton.

– I jämförelse med tidigare, då tio 60-tonstransporter per dag trafikerade sträckan, så räcker nu sju till åtta 80-tonsturer. Med 30 procent färre fordonskilometer pekar åkeriets beräkningar på att bränsleförbrukningen blir 24 procent lägre per transporterat ton, säger Christer Hofling, verksamhetsutvecklare och transportchef på Benders.

Mer om bilen på trailer.se

 

Inside från Tomteland

Det är bråda dagar uppe i finska lappmarken i närheten av Rovaniemi. Det tillverkas leksaker som aldrig förr. Utbudet är större än någonsin. I Norge är det rena schackboomen efter andra VM-titeln, så tomtenissarna har fått ta fram den hemliga formeln till den klassiska schackfärgen. Några av nissarna har tröttnat på de bortskämda renarna som bara jobbar en dag om året. De tänker föreslå tomten något nytt att åka i.

Det hela började med att självaste Rudolf krävde fler vajor i spannet. För den oinvigde så kan vi förklara att en vaja är en ren av honkön.

– Jag har hört att det här med vajor ökar säkerheten, förklarade Rudolf.

– Han svamlar, tyckte en av nissarna. Han börjar bli senil.

– Nej jag lovar, kontrade Rudolf. Det finns en tomte i Sverige som säger att vajor på vägen hindrar bilarna från att krocka. Jag vill inte heller krocka.

– Han har lyssnat på Tingvall och tomtarna på VTI. De som talar sig varma för vajerräcken, skrattade näste nisse och förklarade skillnaden mellan en vaja och en vajer.

– Nu har han skitit i det röda skåpet, konstaterade en annan av nissarna. Vi pensionerar renarna och sätter tomtefar i en modern bil i stället.

– Ja han har ju ändå problem med strömmen till ipaden han skaffat för att kunna köra med hjälp av Google maps.

Tomtarna enades om att de skulle försöka hitta en riktig tomte till motorjournalist för att läsa vad han skrivit om moderna bilar. De hittade en riktig tomte nere i södra Sverige.

– Den där killen har ju tomtehår, så det är bara att bleka det lite så går han hem hos farsgubben.

De läste lite och den där tomten till motorjournalist hade tydligen kört bil uppe på Vattnajökull på Island. Varje vinter var han ute och körde i värsta snöstormen och han var manisk när det gällde däck med dubbar.

– Ja, det måste vara broddar de menar, sa en av nissarna. Idag har ju journalister så vansinnigt bråttom så de har ingen ordning med stavningen.

– Titta här. Här är han ute och kör fyrhjuling med band på älven i Boden. Honom ska vi ha!

Så kom det sig att en delegation tomtenissar konsulterade denne journalist nere i Småland för att få tips om ett lämpligt fordon till tomten. Några var redan inne på det här med en Lamborghini LM 002. En fyrhjulsdriven bil som ser ut som en Hummer men har en motor från Lamborghini Countach. Några var inne på en Porsche Cayenne.

– Det måste vara en snabb bil, sa en av dem. Gubben ska ju hinna med halva jordklotet på en natt.

Journalisten försökte med att den borde vara miljövänlig. Kanske Volvos nya XC90 som laddhybrid.

– Ha! Laddhybrider är bara båg. De dricker lika mycket besnin som en vanlig bil och några sladdar hinner gubben inte med att trassla med, tyckte en av nissarna.

En annan av nissarna hade nosat upp en artikel om Bentleys nya SUV.

– Bentleyn, då? Den kan väl köras på etanol.

Efter en stunds debatterande så visade det sig att hela gänget med nissar ville ha värsta lyxen. Alla trodde de sig om att få ta över efter tomtefar. De förklarade att det är med tomtefar som med Fantomen. Han är inte odödlig.

– Vi byter bara när vi finner det lämpligt, men dräkten gör att han klamrar sig fast vid sitt ämbete längre än Fantomen. Under tomterocken syns inte en växande kulmage lika väl som i Fantomens latexdräkt.

Både Audi R8 e-tron och Mercedes SLS AMG i elversion var på tapeten i sammanhanget men de föll på lastkapaciteten.

– Mitt förslag är Audi A7 h-tron, sa journalisten kort och gott. En eldriven bil där energin lagras i vätgas och det enda som kommer ut ur avgasrören är snö.

– Åhhh, sa nissarna unisont, men de grimaserade lite samtidigt. Inte riktigt så lyxigt som de velat.

– Den är faktiskt fyrhjulsdriven. Den enda fyrhjulsdrivna bilen som kan köras med bara snö som avgaser, triumferade motorjournalisten och nissarna packade ihop för att återvända till tomtefar med sitt förslag.

– Nej, nej, sa tomtefar. Jag behöver ingen bil. Renarna fixar det här utan problem. Nu bygger de ju större hus och dessutom tätare, så ungarna är ihopklumpade i stora städer numera.

Rudolf log och räckte ut tungan åt nissarnas misslyckade kupp.

På natten hade tomtefar en mardröm om den stundande växthuseffekten som skapades av metangasen i renarnas allt vanligare vädersläpp. Han satte sig upp med ett ryck och insåg att han med den där bilen både kunde sprida snö, på en planet som redan höll på att värmas upp så att snötäcket minskade, och få ström till sin ipad.

– Jag köper er idé, sa han morgonen efter. Men jag måste ha bra däck med broddar.

Nissarna drog iväg till en testanläggning för däck däruppe i ödemarken. Där mötte de en desillusionerad finsk testchef på Michelin. Han hade precis fått veta at de grodlår han köpte på stormarknaden inte var närodlade.

– Ja. Det var någon otrevlig motorjournalist som såg ut som en tomte som frågade mig vad jag gjorde så långt norr om grodornas nordligaste livsrum.

– Världen är liten, sa en av nissarna. Han har precis övertygat oss om att vi ska ha en elbil till tomten i år och tomten kräver broddar.

– Ha, sa fransmannen. Det heter dubbar.

Nissarna såg något konfunderade ut.

– Var hittar vi de bästa dubbarna?

– Ja ni får nog åka ner till den där journalisten. Hans grannar, Däckproffsen, gör dubbar till en trevlig racerförare som heter Alain Prost. Han talar ett förståeligt språk och han har kört vinterrally med en skum bil som kallas Dacia. De dubbarna heter duga!

Nissarna vilade inte på hanen. De fixade däck hos Nokian, eftersom fransmannen fortfarande var sur för att han blivit lurad på grodtillgången, och dubbar hos Däckproffsen i Växjö.

Så återstod bara att övertyga Audi om att tillverka åtminstone en A7 h-tron till tomten. Visst, tomten har ju ett kanonbra varumärke, där de flesta tillverkare gärna vill produktplacera allt som finns tillgängligt, men tiden är knapp. Bästa produktplaceringen någonsin gjorde exempelvis en italiensk risodlare som fick med en tallrik med risgrynsgröt med rätt varumärke på alla bilder som cirkulerar på tomten.

– Det värsta är att gubben har en massa konstiga krav på den där bilen, muttrade en av nissarna. Den måste ha en röd nos och bjällror. Hur sjutton ska vi få Audi att fixa det?

Det plingade till i en av nissarnas mobiler.

– Titta här, vätgasen är fixad, sa han triumferande. Någon av Putins spioner har lycktas ta reda på vad vi håller på med och nu lovar han att bygga en hel vätgasfabrik i Rovaniemi.

– Med rysk personal, frågade en av nissarna.

– Han står för rubbet!

– Begriper du inte att han gör det här bara för att få ett bra skäl att sno en bit av Finland också, sa en av nissarna irriterat. Tillräckligt många ryssar i norra Finland och han kan säga att han måste värna sina landsmän.

– Det sprider sig snabbt, hojtade en annan nisse. Någon som heter Romson i Sverige säger att hon gillar miljön och tycker att detta är en bra idé. Hon har tydligen fått sparken från sitt jobb precis. Hon lovar starta ett bygge i Rovaniemi. Hon säger att det finns gott om byggjobbare som blivit över på ett annat bygge som hon stängt i Sverige.

– Topp!

Så kom det sig att en avsatt miljöpartist kom till Rovaniemi med ett gäng byggjobbare för att bygga en vätgasanläggning som skulle drivas med solenergi. Det var ju bara det att när vätgasen behövdes som allra bäst så fanns det ingen sol alls däruppe. Suckarna var tyngre än den dagen beslutet att bygga Förbifart Stockholm togs.

– Vi löser det, sa Romson. Jag flaggar ut min båt till Finland. Där finns en stor motor som kan användas för elproduktion och en panna som kan producera värme för de som sköter anläggningen.

På så sätt blev hon plötsligt politiskt korrekt genom att flagga ut sitt dåliga samvete, båten som målats med förbjuden giftfärg och körts på olaglig skattesmitardiesel, till ett annat land. Precis som många här i väst gör med allehanda miljöfarliga produkter som ska skrotas.

– Man ska komma ihåg att nu körs båten betydligt mindre. Den behövs bara några dagar om året, så jag har gjort ett aktivt miljöval som sparar flera hundra ton koldioxid, sa en stolt Romson.

Så återstod den tuffa fighten med Audi. Tomtefar ringde själv upp professor Rupert Stadler, vd:n för Audi.

– Trevligt att du ringer, svarade han. Jag hade faktiskt tänkt mig att ringa dig men du har ju inte haft telefon. Jag såg nu i registret att du skaffat en mobil.

– Öhh, svarade tomtefar svävande. Jag har ingen mobil. Det är nog nätverksuppkopplingen till min ipad.

– Ja, hur som helst. Vi har ju samma logofärger, konstaterade professor Stadler. Du borde åka runt i en klarröd Audi. Jag produktplacerar gärna några hos dig.

– Jag vill ha en grå Audi med röd nos, kontrade Tomtefar.

Det blev en stunds tystnad.

– Med bjällror, tillade han.

Pofessor Stadler är en handlingens man.

– Hur många nissar har du? Ska vi säga ett hundratal grå Q7:or med röd huv, frågade han.

– Nej, nissarna säger att jag ska ha en Audi A7 h-tron och det är bara nosen som ska vara röd. Ungarna skulle inte palla att inte kunna sjunga Rupert med röda mulen.

I det läget blev professor Rupert Stadler något upprörd, men han bet sig i tungan. Han hade ju världens produktplacering på gång.

– Jag har ingen mule. Definitivt inte en röd, sa han samlat.

– Ohh färlåt, jag menar Rudolf med röda mulen.

Professor Stadler kände julstämningen smyga sig in i direktionsrummet. Han kände igen julklassikern och svalde bekymret med det här med en röd nos. Han krävde dock att den grå färgen skulle vara silvergrå. Audis silvergrå.

Så kom det sig att Tomtefar just den här julen gav sig iväg i den ljudlösa eldrivna bilen, lätt nynnade på julsångerna. I hans version blev det fortfarande Rupert med röda mulen och leendet spred sig över både tomtefars och alla barnens läppar.

Professor Stadler bad sin marknadsavdelning att göra en kalkyl på vad det skulle kosta att visa upp en Audi med tomtar jorden runt.

– Det går inte att lösa, var det sista marknadschefen sa innan han tog julledigt och Rupert Stadler log ett belåtet leende när han satte dit toppstjärnan i familjens julgran. Det var hans hedersuppdrag varje jul.