Nyheter

Reportage

Fordonsgasen ökade under 2014

wSN Biogasmack 1

Stefan Hermansson, Småländska bränslen, är glad. Hans satsning på fordonsgas med fokus på lokalt producerad biogas innebär att vi i Kronobergs län varit med och minskat utsläppet av koldioxid med närmare 500 ton. Detta jämfört med om bilarna istället körts på bensin eller diesel.

Stefan Hermansson, vd Småländska Bränslen är en biogas-entusiast som satsat på lokal biogasproduktion i Småland.

Stefan Hermansson, vd Småländska Bränslen är en biogas-entusiast som satsat på lokal biogasproduktion i Småland.

Statistiken för 2014 visar att försäljningen av fordonsgas fortsätter att växa. Leveranserna av fordonsgas i hela landet uppgick till drygt 123 000 ton vilket är en ökning med 8 procent jämfört med föregående år. Siffran motsvarar drygt 1,6 TWh. Försäljningen av fordonsgas i Kronobergs län ökade under 2014 med 65 procent jämfört med året innan. 250 ton fordonsgas levererades.

Småländska Bränslen är ett av företagen som möjliggjort försäljningsökningen. Stefan Hermansson är VD för bolaget är nöjd och känner att han har kunderna med sig.

– Vi känner ett ökat intresse från kunderna att köra på lokalproducerad biogas. Växjö kommuns produktionsanläggning och Alvesta biogas gör att vi kan leva upp till våra kunders förväntningar, säger Stefan hermansson.

Det finns drygt 150 publika mackar och ytterligare ett 60-tal tankställen som förser tunga fordon med fordonsgas i Sverige. I Kronobergs län finns två publika tankstationer och 436 registrerade gasfordon.

Gasfordonen på Sveriges vägar har ersatt bensin och diesel och minskat koldioxidutsläppen med ca 225 000 ton, samtidigt som utsläppen av kväveoxider och partiklar har minskat.