Nyheter

Reportage

Bättre regelverk för biodrivmedel behövs

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet, efterlyser tydligare regler för biodrivmedelsinbalndningen i världen.

– Många ställer sig frågan hur det sjunkande oljepriset påverkar utvecklingen av biodrivmedel på kort och lång sikt. Enkla svar finns inte men användningen är i mycket hög grad kopplad till olika typer regelverk vilket gör dem åtminstone teoretiskt immuna mot prisförändringar, säger Ulf Svahn. Däremot är det klart att incitamentet ur ett kostnadsperspektiv minskar till vilken effekt det kan ha. Om man tittar på regelsituationen pekar den inte tydligt i någon riktning.

USA som är den största producenten och användaren av biodrivmedel har nått et s.k. inblandningstak på 10 % etanol vilket sätter en hämsko på utvecklingen i närtid. Brasilien som är näst störst har visserligen aviserat en ökning från 25 – 27 % etanolinblandning men investeringsviljan fick sig en knäck i den senaste krisen och har inte riktigt velat återkomma. Europa har sina mål till 2020 och hur det blir sedan för vi vänta på inklusive diskussionen om ILUC och mat emot bränsle diskussionen. Om man tittar på IEA:s prognoser visar de på en flackare utveckling till 2020.

Sammantaget fem nya produktionsanläggningar för avancerad biodrivmedelsproduktion öppnades i världen 2014. Det ska ses som ett gott tecken men ändå inte problemfritt då avsaknad av långsiktiga styrmedel begränsar. I de studier som SPBI genomfört tidigare har projekt skjutits på framtiden eller inte blivit av. De närmaste åren blir viktiga då Europa och även andra måste få till de regelverk som krävs för att vi ska få se en positiv och helst exponentiell utveckling i produktion och användning av biodrivmedel.

Iveco och EU tror på gas som hållbart drivmedel

stralis cng_jpgIveco är en av de lastbilstillverkare som tror på fordonsgasen som drivmedel i framtiden. Helst då den förnybara och koldioxidneutrala biogasen.

Läs mer och kommentera »

Ett stort steg för mänskligheten

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Det fanns en tid då vi var rädda att luften skulle blåsa ur tågets vagnar om det gick för fort.

Det fanns en tid då svensk media klagade på svensk bilindustri för att de inte satsade på elbilar som man gjorde med Think i Norge.

Det fanns en tid då ingen trodde att Tesla skulle kunna hålla vad man lovade med sin sportbil vad det gäller prestanda och räckvidd.

Det fanns en tid då vi var övertygade om att det inte gick att bygga krocksäkra elbilar.

Ofta föds skepsis ur hånfulla tidningsartiklar skrivna av reaktionära journalister.

Läs mer och kommentera »

Transportstyrelsen skjuter in sig på fyrhjulsdrivning

Transportstyrelsen och Trafikverket går ut med ett pressmeddelande där man konstaterar att utsläppen av koldioxid från vägtrafiken fortsätter att minska, men den kraftfulla minskning som skedde mellan åren 2009-2012 har nästan helt stannat av. Utsläppen för den genomsnittliga nya personbilen minskar från 2013 till 2014 med 2,3 gram till 131 gram/km vid blandad körning). En minskning som är långt ifrån vad som krävs för att nå klimatmålen.

I pressmeddelandet ger man fyrhjulsdrivna dieselbilar skulden. Med skygglappar på är det lätt att glömma att man medvetet nedmonterat vinterväghållningen. Det är inte försvarbart att landets viktigaste vägar inte hålls halkfria när temperaturen faller. Det ska inte behöva bli svartis på motorvägar och viktiga europavägar. Gång på gång läser vi att det är blixthalka på E4, E6 och så vidare.

Så här skriver Trafikverket på sin hemsida: ”När vintern närmar sig har entreprenörerna hjälp av våra mellan 700 och 800 vägväderstationer, VViS, som är placerade över hela landet. Stationerna visar yttemperatur, lufttemperatur, nederbörd, vindriktning och vindhastighet i realtid. Tillsammans med upphandlade prognoser via vädertjänster har entreprenörerna goda möjligheter att förutsäga risken för vinterväglag och halka, dygnet runt.”.

Ändå blir det isgata på E4 och E6!

Vad gäller dieselbilar så har det politiskt korrekta varit dieselbilar med hänvisning till låga CO2-utsläpp. Att de släpper ut kväveoxider och partiklar hålls utanför skygglapparna. Istället får dubbdäcken skulden till partiklarna!

Tyvärr passerades inte 130 gramsgränsen under förra året heller. Det genomsnittliga utsläppet från en nyregistrerad personbil under 2014 är 131 gram/kilometer per blandad körning. Det är en minskning med 2,3 gram från 2013 års notering om 133,3 gram/kilometer. Det visar Transportstyrelsens officiella årsstatistik som i dagarna lämnats in till EU-kommissionen.

Regering och riksdag har satt upp klimatmål om att Sverige ska ha en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 och att utsläppen från vägtrafiken ska vara noll till 2050. De minskningar som nu kan konstateras är dock för svaga för att målen ska nås och nu krävs nya styrmedel för att nå fram.

– Vi behöver se en minskning från nya personbilar på minst 5 procent årligen för att nå målen. Det behövs nya styrmedel som premierar bilar med låga utsläpp och åtgärder som fortsätter utvecklingen mot ett mer transportsnålt samhälle, säger Lars Nilsson, miljödirektör på Trafikverket.

Koldioxidutsläppen minskar för personbilar som drivs med alla drivmedel förutom diesel där utvecklingen dessvärre sker i den andra riktningen, från 133,6 gram/km (2012) till 134,6 gram/km (2013) och 135,3 gram/km (2014). Ökningen beror till stor del på en kraftig ökning av andelen fyrhjulsdrivna personbilar.

– Under perioden ökar andelen registrerade fyrhjulsdrivna dieselbilar från 28 procent (2012) till 39,7 procent (2013) och 44,9 procent under 2014, säger Anders Larsson, transportregisterdirektör på Transportstyrelsen.

Sedan 2011 rapporterar Transportstyrelsen också in utsläppsvärden för nyregistrerade lätta lastbilar. Även inom detta område sker en ökning för andra året i rad. Från 165,9 gram/km (2012) till 167,2 gram/km (2013) och 171,08 gram/km (2014).

För att nå klimatmålen behöver takten som nya fordon effektiviseras öka, vilket kräver nya styrmedel, säger Transportstyrelsen. Styrmedel behövs inte bara för personbilar och lätta lastbilar utan även för tunga fordon, enligt Transportstyrelsen. Att effektivisera fordonen är dock bara en del av det som krävs för att nå målen. För att nå målen behöver energieffektiviseringen kombineras med ett mer transportsnålt samhälle och en ersättning av fossila drivmedel med biodrivmedel och el.

Är det inte dags att se över de låga transportpriserna och den djungelns lag som råder inom det tunga transporterna där vi har åkerier och chaufförer från när och fjärran som kör till priser som är omöjliga för svenska åkare att hålla. Konkurrens i all ära, men här ökar transporterna på väg, vilket är kontraproduktivt för miljön.

Men, i vanlig ordning ser man bara hot från bilister som försöker vara proffsiga och välja säkra bilar, eller säkra däck.

Bort med dubbdäck. Bort med fyrhjulsdrivning. Håll nere kostnaderna för vinterväghållningen. Skygglappar på när det gäller tunga transporter och låga transportkostnader på väg. Skygglappar på när övriga världen ser diesel och vedeldning som största källorna till låg luftkvalitet.

Det tråkiga är att man silar elefanter och jagar mygg. Man vågar sig kort och gott på privatbilsåkarna i vanlig ordning.