Nyheter

Reportage

Andrahandsvärdet allt osäkrare för dieselbilar

Ett av huvudargumenten mot att köpa elbil har länge varit ett osäkert andrahandsvärde. Bedömare har haft svårt att göra tabeller för vad elbilarna kan vara värda om några år. Teknikutvecklingen och samhällsutvecklingen, liksom oljepriset anses påverka priserna så att de blir väldigt svåra att förutse. Paralleller finns till etanoldrivna och biogasdrivna bilar men här har osäkerheten setts som än större.

Nu har den kartan ritats om grundligt. Nissan har satt ett överkomligt pris på nya batterier och säger sig sträva efter att nyare batterier med högre kapacitet ska kunna monteras i dagens bilar. Samtidigt håller världen på att få upp ögonen för dieseldrivna bilars negativa inverkan på luftkvaliteten. Paris förbjuder äldre dieselbilar. London är på väg åt samma håll eftersom högsta domstolen i London kräver ett dieselförbud för att klara EU:s krav. Gissa hur detta påverkar andrahandsvärdet på dieselbilar i de länderna.

Dråpslaget är ändå Oslo där bystyret har beslutat att dieselbilar ska kunna förbjudas att köra inne i Oslo om man uppmätt för höga värden av luftföroreningar två dagar i följd. Kort sagt så kommer ingen i Oslo att vara villig att köpa en dieselbil om det förslaget godkänns av Statens vegvesen.

– Det förslag som fattats i Oslo är intressant. Vi skulle vilja ha samma redskap för att få ordning på luften i Stockholm. Det här är ett sätt att få ordning på luftkvalitén. Men för att få det på plats i Stockholm krävs det att regeringen går vidare med saken först, säger Daniel Helldén, trafikborgarråd i Stockholms stad (MP), till DN.

Ska bli intressant att se hur samma DN hanterar VTI:s påstående om dubbarna som orsak till luftföroreningarna och hur DN blåste upp de tveksamma forskningsresultaten till oproportionerlig storlek.

Oavsett vad så kan vi räkna med en betydligt osäkrare prisutveckling för begagnade dieselbilar. Detta efter att medvetna miljöval, som etanol och biogas, straffats med lågt andrahandsvärde i Sverige. Detta i huvudsak orsakat av en oseriös mediadebatt där faktiskt DN också spelat stor roll med sin kritik mot etanol som drivmedel.