Nyheter

Reportage

Audis e-benzin skapar nya möjligheter

Forscher produzieren erstmals Audi e-benzin
Världens biltillverkare söker nya lösningar för att kunna möta ökade krav på både fossiloberoende och förnybarhet. Förbränningsmotorn har levt med ett dödshot över sig i många år, men kan nu segla upp som ett utmärkt alternativ i evolutionen mot den helt fossilfria mobiliteten. Audi har visat upp en provkarta på lösningar för drivmedel till framtidens bilar. Man har tagit fram elbilar med batterier som energibärare eller vätgas som energibärare. Man har visat produktion av syntetisk diesel och bilar som drivs med densamma och nu har Audi även tagit fram en syntetisk och förnybar bensin.
Allt handlar om kolväten som ska tillverkas i rätt kolvätekedjor för att få rätt egenskaper och nu har Audi lyckats tillverka en energirik bensin utan att använda råolja som råvara. Audis e-benzin ger t.o.m extra skjuts åt dagens bensinmotorer.
Detta betyder att vi med laddhybrider, som drivs med e-benzin och el, kan snabbt skapa grunden för en fossiloberoende  fordonsflotta då vi idag kan bygga bilar som drivs med förnybart och koldioxidneutralt bränsle när produktionsprocessen väl är igång.
En liten burk förnybar bensin

En liten burk förnybar bensin

Tillsammans med företaget Global Bioenergies har Audi tillverkat sin första omgång av syntetisk ”e-bensin” – bensin framställd helt utan fossil olja. Höga 100 oktan och samtidigt helt fri från svavel och bensen ger bränslet en mycket ren förbränning – och möjliggör dessutom en extra hög kompression och effektivitet i motorn.
– Global Bioenergies har visat att tillverkningsprocessen fungerar för utvinning av Audi ”e-benzin”. Det är ett stort steg för Audis e-bränsle-strategi, säger Reiner Mangold, Head of Sustainable Product Development vid AUDI AG.
Första omgången Audi ”e-benzin” har skapats genom utvinna isobutylen, vilket kan användas som additiv i dagens bränsle, ur socker vid fabriken i franska Pomacle, nära Reims. I nästa steg omvandlas isobutylenen i gasform till flytande isooktan, vilket då fungerar som bränsle. Med tiden vill Audi och Global Bioenergies utveckla processen för att slippa användningen av biomassa, för att i stället enbart använda sig av vatten, vätgas, koldioxid och solljus.
– Den här första omgången av förnyelsebar bensin representerar en historisk milstolpe. Det är startskottet för en ny, storskalig och decentraliserad industri som respekterar miljön och gradvis kommer ersätta traditionella fossila kolväten, säger Marc Delcourt, CEO vid Global Bioenergies.
Just nu byggs en demonstrationsanläggning Leuna i Tyskland där man räknar med att starta tillverkning av större kvantiteter ”e-benzin” redan 2016.
Audi har flera långtgående projekt i form av att framställa syntetiska bränslen fria från fossila ämnen. Nyligen gjordes stora framsteg i arbetet med fossilfri ”e-diesel” där Audi tillsammans med företaget Sunfire framställer körklar diesel helt utan sulfat och aromatiska kolväten. Andra pågående projekt är också forskning kring ”e-etanol” och att Audi redan nu tillverkar syntetisk metan ”Audi e-gas” i stor skala av grön el, vatten och koldioxid i tyska Werlte.
  • Sam999

    Då det var 2016 de skulle tillverka ”e-benzin”, finns den att köpa nu?