Nyheter

Reportage

Japan satsar stort på vätgas

Vätgasens roll i framtidens samhälle är en mycket central fråga i dagens Japan. Efter Fukushima-katastrofen söker man med energisnåla ljus och lyktor efter lösningar för framtidens energiförsörjning både vad det gäller transporter, värme och elektricitet till hushållen och industrin.

Här har vätgasen seglat upp som ett mycket intressant alternativ med en rad olika lösningar för produktion av vätgas. Man ser en möjlighet att producera vätgas i Norge och transportera den genom Nordväst-passagen med stora tankfartyg där den kyls till flytande. Orsaken till att Norge är ett intressant alternativ är tillgången på förnybar el, producerad med vattenkraft, vågkraft och vindkraft, samt tillgången på rent vatten som spjälkas till syre och vätgas genom elektrolys.

Samma produktionsmetoder är tänkta att användas i Japan där man tack vare vätgasen räknar med att kunna öka produktionen av förnybar el och samtidigt öka lönsamheten för densamma genom att bygga större produktionskapacitet och använda överskottet till att producera vätgas, som omvänt kan användas till att producera elektricitet. Skillnaden mellan produktion i Norge och Japan är att produktionsanläggningarna i Japan i första hand byggs för att förse nätet med elektricitet. Större vindkraftsparker betyder mer levererad el vid lite blåst, men ett större överskott vid idealblåst och det överskottet kan då lagras i form av vätgas som antingen kan användas för att tanka bränslecellsbilarna eller producera el till elnätet.

Vätgasen har den fördelen att den inte tappar energiinnehåll vid lagring. Använder man istället batterier för att lagra elen så tappar de energiinnehåll i takt med att tiden går. Å andra sidan så förlorar man energi när vätgasen omvandlas till elektricitet i bränslecellen.

I förlängningen kan man också tänka sig att använda vätgasbilen för att producera el till hushållet vid elavbrott, eller köpa energi i form av vätgas när elpriset är lågt och sedan sälja den när priset är högre.