Nyheter

Reportage

Kollektivtrafik & personlig mobilitet

För drygt ett år sedan satt jag och pratade med Åsa Romson, numera Sveriges miljöminister. Vi pratade miljö, framtida infrastruktur och elbilar. I synnerhet elbilar. Hon talade om förtätade städer, satsning på kollektivtrafiken och en kamp mot privatbilismen i syfte att rädda luftkvaliteten och minska vårt behov av fossila drivmedel. Målet är ett fossiloberoende Sverige så snart som möjligt och så få privatbilar som möjligt.

Vi var överens om att en ökad introduktion av elbilar vore bra, men vi var inte överens om att privatbilismen kan fortsätta att ha den betydelse den har idag..

Jag föreslog att vi måste göra det till något positivt att satsa på elbilar. Exempelvis stadsdelar, som bostadsområden eller centrum, där endast bilar som drivs med el just där, läs laddhybrider eller elbilar, får köras.

– Nej, det är ingen bra idé, sa Åsa. Det skulle bara öka segregationen. Vi måste satsa på kollektivtrafiken och göra det svårare att välja privatbilen.

Segregation är ett populärt och politiskt laddat ord som gärna används som slagträ i de mest udda sammanhang. Här handlar det om att ett bostadsområde kan bli dyrare och mer exklusivt om det byggs med bättre närmiljö. Varför är det omöjligt att bygga för bättre miljö men inte omöjligt att bygga med större tomter och dyrare hus? För att inte tala om exklusivt boende i innerstaden.

Det blev först paus i byggandet av förbifarten sedan nedskärningar i kollektivtrafiken i vår huvudstad. Nu talas det om att bokstavligen bygga bort parkeringsplatser för att göra livet med privatbilen besvärligare.

I Barcelona tar man modern it-teknik till hjälp för att underlätta för privatbilisterna att hitta parkeringsplats. Där har man räknat ut att 40% av allt trafikarbete i centrum görs i jakten på p-plats. Man hjälper taxiåkare och hantverkare med lätta transportbilar genom att bygga snabbladdare där de vill ha dem om de satsar på eldrivna fordon och samtidigt sätter man bylingarna på eldrivna skotrar.

I Paris förbjuds tunga dieselbilar som är mer än 15 år gamla samt lika gamla icke eldrivna skotrar och mc, samtidigt som man kräver att installation av snabbladdare förbereds vid all nybyggnation.

I London förbjuds äldre dieselbilar. Land Rover ägare rasar över att deras pärlor blir portade utanför Buckingham Palace.

I Kina förbjuds icke eldrivna skotrar och mc i de större städerna.

I Ankara förbjuds alla fordon som inte körs på el i centrum, samtidigt som man köper 1000 eldrivna bussar.

I Grenoble skapas noder för att underlätta interaktion mellan personlig mobilitet och kollektiva färdmedel.

Vår älskade tv-bibliotekarie Sally sa en gång att det inte går att bromsa sig ur en uppförsbacke.

Det går heller inte att tvinga människor till uppoffringar i miljöns namn genom att bara angripa ett färdmedel. Däremot går det utmärkt att locka människor att göra rätt om de har något att vinna på det.

Därför tror jag på små och medelstora städer där vi fortfarande kan ta oss fram i trafiken. Än bättre blir det med en medveten satsning på utsläppsfria bilar i kombination med kollektivtrafiken, inte i konkurrens med densamma.