Nyheter

Reportage

Elvägar i Gävle och Arlanda

483191_highres_1020360_1Två lösningar för elvägar ska testas i närheten av Arlanda och utanför Gävle på var sin teststräcka. Syftet är att få kunskap om hur elvägar fungerar och om tekniken kan användas i framtiden.

– Sverige är ett av de länder i världen som hittills har kommit längst med att utveckla tekniken för elvägar. Det är ett sätt att utveckla miljösmarta transporter i det befintliga vägnätet. Det kan bli ett bra komplement till dagens väg- och järnvägstrafik, säger Torbjörn Suneson, tillförordnad generaldirektör i Trafikverket.

Det är Trafikverket som i samråd med Vinnova och Energimyndigheten har beslutat att två leverantörer får testa varsin lösning för elvägar. De två leverantörerna är Rosersbergs Utvecklings AB och Region Gävleborg. Försöken beräknas vara avslutade 2018.

483192_highres_1020360_2Rosersbergs Utvecklings AB ska testa en teknik som innebär att en elskena i vägbanan driver och laddar fordonet under resan. Region Gävleborg ska testa en teknik som innebär att en strömavtagare på lastbilshyttens tak matar ner strömmen till en elhybridmotor i lastbilen.

– Det blir spännande att följa de konkreta projekten så att vi kan få bättre kunskap om hur stor potentialen för effektivisering verkligen är, samtidigt som vi bidrar till att utveckla samhällets beredskap att ta emot radikalt nya lösningar inom energi- och transportområdet, säger Erik Brandsma, generaldirektör i Energimyndigheten.

Projekt Elvägar är den största pågående förkommersiella upphandlingen i Europa. Teknikerna som ska testas genom teststräckor syftar till att ge ett kunskapsunderlag för myndigheter, industri och akademi om hur elvägar kan fungera i framtiden.

Detta är det tredje och avslutande steget i upphandlingen. Elva leverantörer anmälde sitt intresse för att utveckla elvägar i upphandlingens första skede 2013. De fyra leverantörer som sedan gick vidare har genomfört var sin detaljprojektering av en teststräcka och två av dem ska nu bygga teststräckor i syfte att få fram det kunskapsunderlag som Trafikverket efterfrågar.

– Det är spännande att teststräckorna nu blir verklighet. Elvägar kan få stor betydelse för att skapa mer hållbara transporter i framtiden och samtidigt bidra till att stärka Sveriges konkurrenskraft. Det är också ett bra exempel på hur myndigheter kan använda upphandling för att stimulera fram nya lösningar, säger Charlotte Brogren, generaldirektör i Vinnova.