Nyheter

Reportage

Toyotas genombrott när det gäller bränsleceller

Platina bränsleceller

För första gången går det nu att i realtid studera processen i en bränslecell. Upptäckten kan leda till utvecklingen av en ny generation effektiva bränsleceller.

Toyota har tillsammans med Japan Fine Ceramics Centre utvecklat en teknik som gör det möjligt att se och följa skeendet hos de nanostora platinapartiklarna i en bränslecell. Det är något som tidigare inte har varit möjligt att studera.

Platina används som katalysator i den process som gör att bränslecellen genererar elektricitet genom en kemisk reaktion mellan syre och vätgas.

Tidigare har man bara kunnat jämföra platinapartiklarna före och efter den kemiska processen. Med den nya teknik som nu utvecklats kan man alltså följa förändringarna i realtid och på så sätt under­söka om det går att påverka processen på något sätt. Bland annat används ett transmissionselektron­mikroskop som gör det möjligt att studera material ner till atomstorlek – dvs med en storlek på endast 0,1 nanometer (en miljondels millimeter).