Nyheter

Reportage

Nya Leaf rullar 25 mil på el

wSN NIssan Leaf 2016 1

Nissan är och har varit det företag som vill ta oss in i en framtid med eldrivna bilar som har energin med sig i batterier. Skillnaden gentemot Toyota är att de satsar på eldrivna bilar med vätgas som energibärare. Nissan Leaf presenteras nu i tredje generationen med en större batterikapacitet och får därmed en räckvidd på 25 mil.

Vi lever i en spännande tid när världens transportsystem ska ställas om till hållbar energiförsörjning. De möjligheter som industrin ser är förbränningsmotorer med förnybara biodrivmedel eller syntetiskt framställda kolvätebaserade drivmedel samt elbilar med batterier eller vätgas i kombination med bränsleceller och vätgas.

Nissan lägger det mesta krutet på batterielbilar, liksom amerikanska Tesla. Vid årets Frankfurt-mässa var det premiär för nya Nissan Leaf. Den avgörande nyheten är ett batteripaket på 30 kWh, vilket ger en räckvidd på 25 mil, enligt den europeiska körcykeln. Det är dryga 5 mil mer än generation 2 av Leaf.

Nissan har paketerat batterierna under bilens golv, brandgult på bilden.

Nissan har paketerat batterierna under bilens golv, brandgult på bilden.

Nissan har sin egen batteritillverkning och detta i kombination med omfattande uppföljning av de elbilar man har på marknaden har gett dem råg i ryggen att nu förlänga garantin från 5 år till 8 år, eller 16 000 mil mot tidigare 10 000 mil. Det nya batteripaketet väger 20 kg mer än det gamla, men har samma fysiska mått. Cellerna tillverkas i USA men packas till batteripaket i brittiska Sunderland. Det är tekniskt möjligt att uppgradera en Leaf med nya batterier för att få den längre räckvidden.

Gareth Dunsmore

Gareth Dunsmore

– Vi kommer inte att erbjuda det från start och vi vet inte om vi någonsin kommer att kunna göra det, förklarar Gareth Dunsmore, som är Nissan Europas elbilsanvarige. Det beror i huvudsak på hur smidigt det blir att få ett typgodkännande med de nya batterierna.

Elbilsbranschen har jobbat länge med målsättningen att en snabbladdare ska kunna ladda ett batteri till 80% på en halvtimme och det målet gäller även för nya Leaf.

– Vi kommer successivt att uppgradera våra snabbladdare till högre kapacitet för att de ska klara det nya batteriet, fortsätter Gareth.

Han berättar om Nissans laddfilosofi, baserad på data från dagens användare.

I särklass vanligaste laddningen

I särklass vanligaste laddningen

– Vi ser fortfarande att runt 90% av laddningarna görs vid hemmet, förklarar han. I huvudsak är det de vanliga 2 hålen i väggen som gäller, men laddare med högre kapacitet installeras i allt fler hem. Då handlar det om laddtider på 4-8 timmar gentemot 12-16 timmar. De viktigaste publika laddarna är semi-snabbladdarna som laddar på 2-4 timmar. Det är typiska laddare som sätts upp på stormarknader och personalparkeringar.

Snabbladdarna då?

– De har en mycket marginell del av laddningarna, kostar lika mycket som 5-8 semi-snabbladdare och utnyttjas väldigt lite av elbilsåkarna, förklarar Gareth Däremot har de en viktig symbolisk betydelse och vi ser ett behov av dem längs de större genomfartsvägarna. Inte i städerna.

Gareth Dunsmore är Nissan Europas elbilsanvarige

Gareth Dunsmore är Nissan Europas elbilsanvarige

Vad tror du om framtiden? Får vi bättre batterikapacitet igen och i så fall när?

– Vi kan se att priset på batterierna har halverats på 5 år, vi har hittat lösningar för både ett andra och ett tredje liv för batterierna, så min uppfattning är att räckvidden kommer att ökas med ytterligare 4-5 mil om 5 år. Kanske mer, men det är ändå mer av en evolution än en revolution, förklarar Gareth.

Batteriernas andra liv är för energilagring i större skala där flera batterier kopplas samman och kan användas både för att kapa topparna när efterfrågan på el är som störst, lagra el när den är som billigast och ersätta elförsörjningen vid strömavbrott. Sådana anläggningar finns redan idag och körs för fullt för test.

– Vi har tagit fram något vi kallar för V2G, Vehicle To Grid, vilket fungerar så att elbilsägaren kan koppla upp sin bil mot nätet och ladda den när elen är billigast för att sedan sälja elen när priset är högst, fortsätter han. Det går att programmera det hela så att processen sköts av sig själv och att bilen är fulladdad den dag man behöver den. En win-win situation för elbilsägaren och elbolaget.

Hur ser framtidens laddning ut, får vi induktiv laddning?

– Induktiv laddning har funnits med i vår utveckling ända sedan Leaf introducerades, ja egentligen tidigare än så. Vi tittar på det och mycket talar för att vi kommer att erbjuda en sådan lösning.

wSN NIssan Leaf 2016 4

Induktiv laddning på en parkeringsplats eller på en väg där bilen laddas under körning, eller drivs med els om överförs induktivt?

– Först blir det stillastående bilar, men det talas redan om lösningar med laddning längs motorvägar i exempelvis Storbritannien, så vi utesluter inget. Dock blir en sådan lösning allt mindre intressant i takt med att batterierna får bättre kapacitet och laddplatserna blir fler. Ta Paris som exempel. Där blir bensinstationerna snart k-märkta. De blir allt mer sällsynta medan det bara är några hundra meter mellan laddplatserna.

Vad säger du om Audis och Porsches konceptbilar med eldrivning och en räckvidd på 50 mil?

– Jag säger bara att vi inte tänker presentera några konceptbilar som inte ä möjliga att tillverka till vettiga priser. Räckvidd i all ära, men våra Leaf-kunder säger sig vara väldigt nöjda med den räckvidd de har och nu erbjuder vi 25 mil. Den totala kostnaden för att äga och leva med en elbil är högsta prioritet för oss. Det är därför vi bygger robusta batterier som gör att vi kan ge 8 års garanti. Det gör exempelvis inte Tesla.