Nyheter

Reportage

Scanias nya hybridlastbil

Scania P 320 6x2 Hybrid with box body.  Södertälje, Sweden  Photo: Dan Boman 2015

Scania P 320 6×2 Hybrid with box body.
Södertälje, Sweden
Photo: Dan Boman 2015

Scania inleder nu en omfattande introduktion av ett komplett produkt­utbud med alternativa bränslen och drivlinor för Euro 6. Satsningen är ett avgör­ande steg i företagets långsiktiga arbete med att erbjuda det mest kompletta erbjud­ande för hållbara transportlösningar. En egenutvecklad hybridlastbil för city­nära distributionstrafik som kan kombinera el- och biodieseldrift utgör spetsen i ett program som omfattar motorer för gas och biogas, biodiesel, bio­etanol samt HVO (biovegetabilisk olja). 

− Oavsett vilken typ av körning det handlar om eller hur de lokala förutsättningarna ser ut, finns det sannolikt alltid en alternativlösning från Scania att beställa, här och nu, framhåller Magnus Höglund, ansvarig för alternativa bränslen och drivlinor inom Scania Trucks. Med den här introduktionen visar vi att alla slags transportkunder och -utförare med enkla medel kan reducera sitt CO2-avtryck, utan försakelser eller att det ens behöver leda till några mer betydande merkostnader.

Nyast och mest spektakulär i Scanias erbjudande är den hybridlastbil som i dagarna premiär­visas för och provkörs av europeiska lastbils- och miljöjournalister. Den har en av Scania egen­­utvecklad hybridlösning som innebär att en 18-tons distribu­tions­bil kan köra på ren eldrift i upp till två kilometer.

Hybrid vehicle driver interface. Photo: Gustav Lindh 2015

Hybrid vehicle driver interface.
Photo: Gustav Lindh 2015

Eldriften är främst avsedd för sammanhang där andra slags lösningar inte täcker alla behov, exempelvis vid distributi­ons­trafik nattetid i ljudkänsliga miljöer eller vid körning i lager och parkeringsgarage där man inte vill ha några avgaser alls. Eldriften kombi­neras med en förbränningsmotor, Scanias 9-liters Euro 6-motor på 320 hästkrafter som kan köras på 100 procent biodiesel som FAME eller HVO. Med det senare bränslet kan CO2-reduktionen uppgå till så mycket som 90 procent.

− Det är en mycket speciell upplevelse att köra en tung lastbil där det enda ljudet är däckens fräsande mot asfalten och ett svagt vindbrus, berättar Magnus Höglund. Det vi ser här är början på en revolution som kommer att göra stor skillnad. Ljudlösa, delvis avgasfria lastbilar kan exempelvis göra ett bättre jobb nattetid i städerna med allt från distributionskörning till städning, sophämtning och andra samhällsuppgifter. Hybridiser­ingen kan också leda till högre utnyttjandegrad av varje enskilt fordon när använd­nings­möjligheterna ökar.

Scania var den första tillverkaren som kunde sälja och leverera Euro 6-motorer, den högsta nuvarande emissionsklassningen i Europa som i sig gör stor skillnad när det gäller utsläpp av emissioner. Scania var också först på mark­naden med ett komplett motorprogram, baserat på tre olika plattformar, för biodiesel som kan ge CO2-reduk­tioner på upp till 65 procent om den är av FAME-typ.

Dessutom har Scania under 2015 gett grönt ljus för använd­ningen av HVO i befint­liga Euro 5- och Euro 6-motorer. Detta förnyelsebara biodieselbränsle kan i bästa fall ge CO2-reduktioner på upp till 90 procent.

− I och med den här introduktionen har våra kunder – och deras kunder, som ofta är den pådrivande parten när det gäller miljöaspekter – oöverträffade möjligheter att välja alter­nativa drivmedel till sina verksamheter. Biodieslarna sträcker sig från 250 till 580 hästkrafter och lämpar sig för allt från lätt till riktigt tung drift. Att vi nu också intro­ducerar en ED95-motor på 280 hästkrafter för Euro 6 är unikt i branschen. Bio­etanol är ett ovanligt klimatsmart, billigt och lätthanterligt alterna­tivdrivmedel som dessutom finns att tillgå i stora volymer.