Nyheter

Reportage

Framtiden var här i går

Framtiden var här igår, men idag är framtiden här igen och nu har den ett nytt utseende. Teknikutvecklingen ställer krav på oss som följer och tolkar den. Man skulle kunna beskriva min verklighet som ett liv i stil med Janus Geminus eller kanske till och med Janus Quadrifrons. Denne Janus är en gud i den romerska mytologin. Han öppnar och stänger himlaljusets portar och avbildas därför med två ansikten, ett som blickar in i framtiden och ett som ser tillbaka in i det förflutna. Janus Quadrifrons har fyra ansikten, vilket kan tolkas som att han ser både in i framtiden och läser det förflutna samtidigt som han lever i och försöker påverka nutiden.

Igår var det självklart att framtidens bil har batterier och elmotor. Idag är det lika självklart att den har bränsleceller och elmotor. Igår var det självklart att bästa sättet att transportera gods är på järnväg. Idag är det lika självklart att det är billigare och går fortare att bygga ut en infrastruktur med elvägar. Vägar där lastbilar, bussar och i vissa fall även personbilar förses med el från luftledningar, spår i vägarna eller trådlöst genom induktiv överföring.

Igår var det självklart att det skulle vara luftledningar, men egentligen ville de flesta ha induktiv överföring. Idag byggs den första sträckan med stöd av Trafikverket. Det blir en väg med spår i vägen.

Förespråkare för den här lösningen menar att den även kan användas till personbilar. Jag tvekar ändå av två skäl. Vi har vintrar då allt snöar igen och det saltas och sandas. Det vill till mycket robusta lösningar för att de ska palla med det här. Antingen får vi avstå salt och sand, samtidigt som vi värmer spåren mer el vintertid, eller krävs det speciella rengöringsmetoder och rengöringsfordon. Jag tvivlar också på att tillverkarna av eldrivna personbilar är villiga att utrusta dem med strömavtagare och att användare är villiga att köra i lastbilsfilen med de lägre hastigheter det betyder.

Induktiv laddning ställer också krav på specifik utrustning och tillverkarna av batterielbilar verkar inte så sugna på det här. Det skulle betyda högre vikt och högre pris.