Nyheter

Reportage

Biodrivmedel fortsatt skattebefriat

 biogas
EU-kommissionen godkänner regeringens ansökan om fortsatt skattebefrielse på biogas som drivmedel till och med utgången av år 2020. Beskedet är mycket positivt eftersom skattebefrielsen idag är en grundförutsättning för en fortsatt utveckling av den svenska biogassatsningen.

 – Äntligen får vi ett lite mer långsiktigt besked kring förutsättningarna för biogasen. Fem års förlängning ger stabilitet och innebär att den förnybara biogasen kan fortsätta vara ett konkurrenskraftigt alternativ till fossil bensin och diesel, säger Anders Mathiasson, vd Energigas Sverige.

Beskedet från EU-kommissionen är även en viktig signal inför de revideringar som är på gång av direktiv på området. Produktion av biodrivmedel från avfall och restprodukter är ett av de områden som kommissionen prioriterar och en viktig del i en cirkulär ekonomi. Här är den svenska biogasbranschen både en föregångare och föredöme.

– Vårt sätt att använda avfall och restprodukter från hushåll, industrier och jordbruk och göra biogas bidrar till en fossiloberoende fordonsflotta men också till effektiv avfallshantering, nya arbetstillfällen och exportmöjligheter. Vårt försprång är en fantastisk möjlighet för Sverige och underlättas av kommissionens besked och regeringens biogassatsningar, säger Mathiasson.

Övriga biodrivmedel får genom kommissionens godkännande förlängd skattebefrielse till och med år 2018 – det år då kvotplikten beräknas införas. Biogasens skatteundantag gäller dock i ytterligare två år och bör enligt branschen förlängas tills dess att kvotpliktsystemet har utvecklats så att systemet även främjar biogasen.