Nyheter

Reportage

Höjda trängselavgifter i Stockholm

karta_trangselskatt_750x230px

Den 1 januari 2016 höjs trängselskatten i Stockholms innerstad och skatt införs på Essingeleden. Skatt tas inte ut helgdag, dag före helgdag eller under juli månad.

Stockholms län växer med 35 000–40 000 invånare varje år. För att regionen ska kunna fungera för en växande befolkning investeras miljarder i ny infrastruktur. Några av satsningarna är utbyggnaden av tunnelbanan, Citybanan, Norra länken, Förbifart Stockholm och Mälarbanan.

Men det räcker inte. Trängselskatten är en viktig pusselbit för att bibehålla framkomligheten på Stockholms vägar. Den fungerar – den ökar framkomligheten och förbättrar miljön. Nu anpassas den till dagens förutsättningar. Så att Stockholm kan fungera, även i morgon.

Trängselskatt införs på Essingeleden

Trafiken på Essingeleden är till största delen lokal. Redan idag färdas här i snitt 130 000 fordon per dygn. Det är tidvis omfattande trängsel och köer, som även skapar köer i kringliggande vägnät.

Stockholmsregionen växer snabbt och framkomligheten minskar på Essingeleden. Först på 2020-talet kan vi räkna med en avlastning, när Förbifart Stockholm är klar. Trängselskatten införs för att minska köerna i rusningstrafik och för att få en rimlig trafikmängd. Med kortare köer på Essingeleden kommer även kringliggande vägar att få kortare köer.

Betalstationerna på Essingeleden kommer att finnas vid trafikplats Kristineberg samt på av- och påfarterna mot Tranebergsbron i trafikplats Fredhäll.

Höjd trängselskatt i Stockholms innerstad

Trängselskatten höjs i Stockholm från och med årsskiftet. Den högsta höjningen blir vid rusningstrafik. Syftet är att styra trafiken mot andra tider och kollektivt resande, för att på så sätt minska trängseln i innerstaden.

Maxbeloppet höjs

Samtidigt som trängselskatten höjs sker en höjning av maxtaxan. Du betalar aldrig mer än 105 kronor per dygn och fordon. Trängselskatt tas inte ut helgdag, dag före helgdag eller under juli månad.

Betalstationer

(Se nummer i kartan över trängselskattezonen)
1. Danvikstull
2. Skansbron
3. Skanstullsbron
4. Johanneshovsbron
5. Liljeholmsbron
6. Stora Essingen
7. Lilla Essingen
8. Trafikplats Fredhäll
9. Trafikplats Kristineberg
10. Ekelundsbron
11. Klarastrandsleden
12. Tomtebodavägen
13. Solnabron
14. Trafikplats Norrtull
21. Trafikplats Ekhagen
22. Trafikplats Frescati
23. Trafikplats Universitetet
24. Trafikplats Roslagstull
25. Trafikplats Värtan
26. Trafikplats Ropsten