Nyheter

Reportage

Biogasens betydelse som drivmedel ökar

wSN Biogasmack 4

Lokala initiativ som Småländska bränslen och Växjös satsning på biogas som drivmedel har betydelse för miljön och vår strävan att nå en fossiloberoende transportsektor. Samtidigt visar försäljningen av fordonsgas i Sverige på en ökad andel biogas.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Andelen biogas i den sålda fordonsgasen låg förra året på över 70 procent. En historiskt hög nivå visar Energigas Sveriges prognos över försäljningen för 2015. Den historiskt höga andelen biogas i fordonsgasen förväntas bestå, vilket är en positiv nyhet i den annars tröga omställningen mot bättre miljöbilar och ökad biodrivmedelsförsäljning.

– Den höga andelen biogas består, vilket visar att den gröna omställningen är fullt möjlig. Samtidigt visar vår prognos för 2015 att försäljningen av fordonsgas nu stagnerar och ligger på ungefär samma nivå som 2014. Fler nya politiska incitament måste nu till så att fler väljer gasbil och får upp försäljningen igen, säger Anders Mathiasson, vd Energigas Sverige.

Leveranserna av fordonsgas i hela landet uppgick till ca 124 000 ton, motsvarande 1,6 TWh. En marginell ökning jämfört med 2014.

wSN svensk biogas Mjölby 140326

De senaste 15 åren har marknaden för fordonsgas vuxit för varje år. Under förra året öppnade inte mindre än sju nya publika tankställen på den svenska marknaden vilket visar på optimism. Försäljningen av nya gasbilar har dock mattats av liksom för övriga miljöbilar i kategorin gasbil, elbil, laddhybrid eller etanol. Kategorin står numera står för knappt sju procent av de nyregistrerade miljöbilarna.

För att förändra detta har regeringen tillsatt en utredning som ska föreslå ett bonus-malus-system för att öka andelen miljöanpassade fordon och bidra till målet om en fossiloberoende fordonsflotta

– Att bonus-malus-systemet blir kraftfullt är oerhört viktigt. Med rätt kravställning för bonus och hög nivå på malus kan bilköparna stimuleras att välja en miljöbil med låga utsläpp. Systemet måste på ett mycket tydligare sätt berätta för bilköparen att den som väljer gas, el eller etanol gör ett alldeles särskilt bra miljöval, säger Mathiasson.