Nyheter

Reportage

Stockholms stad definierar miljölastbilen

elvägar

Stockholms stad har antagit en ny definition av vad som är en miljölastbil, berättar Miljöpartiet i ett pressmeddelande. Målet är inte helt oväntat att kraftigt minska utsläppen fram till 2020. En särskilt tuff utmaning är de tunga transporterna som idag ökar. Katarina Luhr miljöpartiets miljöborgarråd i Stockholm vill få åkerierna att redan idag välja en bilpark som klarar kraven för hållbara transporter.

Tanken är att göra det lättare för staden att ställa hållbara krav samtidigt som privata aktörer får ett tydligare regelverk att förhålla sig till. Detta underlättar för båda parterna att uppnå sina miljömål. Katarina Luhr (MP), miljöborgarråd i Stockholms stad, menar att om vi ska nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 så måste vi börja arbeta redan nu för att 100 procent av lastbilarna i Stockholm ska vara miljölastbilar.

— Det är viktigt att vi i staden kan ge vägledning om vilka lastbilar som klarar kraven på hållbarhet eller inte. Eftersom en lastbil används under en längre tid innebär det att åkerier relativt omgående måste välja vilken lastbil de ska ha 2030. Här kommer den nya definitionen vara till god hjälp, säger Katarina Luhr (MP).

Det finns inte någon nationell definition för miljölastbilar. Därför har Stockholms stad antagit en egen definition. Göteborgs stad använder samma miljölastbilsdefinition.

— Stockholm och Göteborg behöver en definition för att i transportupphandlingar ha något att hänvisa till. Skillnaden mellan den gamla och den nya definitionen är främst en förenklad uppföljning på EL-Hybrid lastbilar och att vi har öppnat upp för att köra på ett 100 procent förnybart drivmedel av typen HVO, säger Per Erik Österlund, projektledare för Miljöbilar i Stockholm, Miljöförvaltningen Stockholms stad.

Elvägar Scania

Definition av miljölastbil:

Tunga fordon, över 3,5 ton, räknas som miljöfordon om de hör hemma i någon av följande kategorier:

  • a) Fordon som drivs helt med elektricitet
  • b) Fordon som drivs delvis med elektricitet
  • c) Fordon som är typgodkända för drift med minst ett annat drivmedel än dieselolja, bensin eller gasol

Fordon i kategori a) är elfordon utan förbränningsmotor, som enbart drivs med energi lagrad i batteri eller med elektricitet tillförd på annat sätt.

Fordon i kategori b) är el- eller laddhybridfordon.

Om fordonet är utrustat med förbränningsmotor (kategori b och c) ska denna uppfylla kraven för att få köra i miljözon.

Exempel på fordon som omfattas av miljölastbilsdefinitionen är elhybridfordon, metandieselfordon, samt fordon drivna med fordonsgas, etanol ED95 eller DME.

Förutom de fordon som uppfyller definitionen av miljöfordon får även tunga fordon som drivs med 100 % förnybar drivmedel som FAME/RME eller HVO-diesel användas för att uppfylla kravet.