Nyheter

Reportage

Paris visar vägen för miljösmart godsdistribution

XPOXPO2

Jorden runt söker man nu lösningar för miljövänligare transporter. XPO Logistics franska bolag deltar i ett projekt för att leverera varor till centrala Paris med hjälp av en kombination av väg och järnväg. Medan vi i Sverige koncentrerar oss på dubbdäcken som orsak till dålig luftkvalitet, trots minimal effekt av förbuden, har man i Paris bytt ut dieselbilarna till eldrivna sådana med batterier och vätgas. Man har förbjudit äldre dieselfordon, mc och skotrar i centrala Paris och flera närdistributionsföretag väljer lastbilar med olika former av eldrivning. Nu tar man nästa steg när det gäller distribution i storstadsområden, en centralt belägen godsterminal för järnvägstransporter i kombination med naturgasdrivna lastbilar för närdistribution.Den här lösningen minskar samtidigt trängseln på infartsvägarna till Paris.

XPO france arbetar med Sogaris och Eurorail i skapandet av en slags kombination av väg-och spår-trafik till och från centrala Paris. XPO ansvarar för vägtransporter, samt utformning, styra och marknadsföring av transportlösning.

Skytteln, som kommer att skapas inom ramen för Chapelle Internationals projekt för stadsförnyelse, är planerad att tas i drift i september 2017. Det handlar om ett multimodalt projekt som kommer att möjliggöra dirigering av produkter i centrala Paris genom att kombinera järnvägstransport med vägtransport.

– Med denna multimodala innovation, en pionjär i Paris och ett komplement till våra XPO leveranstjänster via Seine, kommer vi att kunna erbjuda våra kunder en pålitlig urban leverans- och distributionslösning som är ekonomiskt effektiv och i linje med åtagandet i Paris och dess förorter för att minska miljöpåverkan från stadslogistik, säger Luis Angel Gomez, VD för transportlösningar för XPO Logistics Europe.

En ny järnvägsterminal i Paris kommer att vara i drift från september nästa år. Detta innebär att företag med mycket kommersiell godstrafik i den franska staden och dess förorter kommer att kunna använda en snabblinje till och från norra regionen Ile-de-France.

Efter detta kommer produkterna distribueras på XPO lastbilar som använder naturgas i stället för diesel. Mindre partikel- och kväveoxidutsläpp och helt i linje med de inskränkningar för dieselfordon i centrala Paris som aviserats. XPO kommer att trafikera centrala Paris med 30 lastbilar per dag.

– Chapelle International och tätortstrafik shuttle markera en revolution för stadslogistik i Greater Paris-området, säger Jonathan Sebbane, VD för Sogaris, ett samarbetsföretag som specialiserat sig på konstruktion och underhåll av logistikterminaler och andra byggnader som har med logistik att göra. Effektiv, grön och innovativ, är denna lösning symboliska av vad som behöver utvecklas på strategiska storstads platser för att förbättra transport av gods och därmed möta behoven hos invånarna.

Paris har redan gjort sig känt för att jobba hårt på att förbättra luftkvaliteten och övriga miljöfaktorer som buller i centrala Paris. Som exempel kan nämnas att äldre dieselfordon, skotrar och mc redan förbjudits i centrala Paris och det finns planer på ännu mer förbud. Dessutom jobbar La Poste stenhårt med att elektrifiera sina distributioner med bland annat eldrivna lätta lastbilar och tyngre lastbilar som drivs med el som produceras i bilen i bränsleceller som omvandlar tankad vätgas till elektricitet.

– Ett verkligt genombrott i järnvägslogistik med tätortstrafik när- och fjärrtransport med tillhörande verksamhet i en toppmodern terminal, visar den nya lösningen att järnvägstransporterna kan utvecklas för både medborgarnas och logistikföretagens bästa, säger Alexandre Gallo, chef för International Eurorail. Detta även när det gäller storskaliga godstransporter i hjärtat av en storstad.