Nyheter

Reportage

Tre miljöbränslen på OKQ8-station för tung trafik

OKQ8 fortsätter att satsa på kunder inom tung trafik och öppnar idag en helt ny station i Kallhäll, norr om Stockholm. Stationen i Kallhäll blir först i sitt slag med att erbjuda samtliga OKQ8:s förnybara bränslealternativ för tung trafik: Diesel Bio HVO samt ED95 och biogas från E.ON.

– Vi är stolta över att med denna unika anläggning kunna erbjuda alla våra förnybara bränslealternativ till fler kunder i Stockholmsområdet. Kallhäll är en strategisk plats där många av våra befintliga kunder finns idag. Det är också en viktig knutpunkt för de transporter som kommer från Mälardalen som ska in vidare in mot Stockholm, säger Erik Stenströmer Moglia, Kategorichef drivmedel på OKQ8.

Biogasen sluter det lokala kretsloppet
Även på E.ON är man positiv till den nya stationen. OKQ8 och E.ON har länge samarbetat för en hållbar utveckling av framtidens drivmedel. Förnybara bränslealternativ utgör en viktig del i ett hållbart samhälle och biogas är ett miljö- och kostnadseffektivt alternativ som dessutom bidrar till det lokala kretsloppet. Öppningen av stationen i Kallhäll gör att OKQ8 stärker kedjan med produktion av biogas och infrastruktur av tankställen till fler fordon på marknaden. Det finns nu ett 30-tal biogasstationer i Stockholmsregionen.

– Det är glädjande att se att intresset för biogasen ökar hos allt fler transportföretag. Cirka 90 procent av biogasen kommer från restprodukter och avfall med svenskt ursprung som annars hade gått förlorade. Därför bidrar en fortsatt satsning av biogas i Sverige och Stockholmsregionen till fler arbetstillfällen och en cirkulär ekonomi, säger Michelle Ekman, Fordonsgasansvarig, region öst på E.ON Gas Sverige.

OKQ8Diesel Bio HVO – ett hållbart bränsle
Den syntetiska dieseln, Diesel Bio med 100 procent HVO, är en diesel som framställs av förnybara råvaror, som vegetabiliska och animaliska fetter. Bränslet är verifierat, miljömässigt och socialt hållbart. Dieseln kan distribueras effektivt i befintliga depåer, tankbilar och stationer. Då produkten är baserad på slaktavfall är minskningen av växthusgasutsläpp (upp till 90 procent) en av de absolut bästa på marknaden. Diesel Bio HVO kan därför bidra till att kraftigt minska växthusgasutsläppen från aktörer inom yrkestrafiken.

Först i Sverige med ED95
Kallhäll blir dessutom den enda publika stationen i Sverige att erbjuda bränslet ED95. Pumpar med Diesel Bio HVO finns sedan tidigare i Stockholmsområdet på IDS i Jordbro och på OKQ8 i Handen, Häggvik och Årsta.