Nyheter

Reportage

Miljöfordonsdagen 2016

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Miljöfordon Sverige, IKEA, Älmhults kommun och GreenCharge fortsätter på den inslagna vägen med lokalt ledarskap i strävan mot en bättre miljö och en fossiloberoende transportsektor. Tillsammans höll vi den fjärde Miljöfordonsdagen på IKEA i Älmhult. Närmare 200 besökare mötte upp med en bred palett av lokala och globala företag som visade goda exempel runt framtida infrastruktur.

Olof Cerne Ecotraffic

Olof Cerne Ecotraffic

Bland föreläsarna fanns utöver initiativtagarna även Olof Cerne Ecotraffic, Lasse

Louise Manestam, IKEA

Louise Manestam, IKEA

Netterström Tesla, Magnus Forsberg (som är elbilsägare sedan många år), Charlotte Elander (Energifabriken), Sandra Halldin och Markus Olsson (Lantmännen Agroetanol) och Tommy Lindström från Länsstyrelsen i Kalmar som inspirerande beskrev möjligheterna inom Naturvårdsverkets Klimatklivet.

Som åhörare var det lätt att fascineras av alla goda exempel från de globala företagen IKEA, där Louise Manestam bland annat berättade om stora satsningar på vindkraft, och Tesla, över Energifabriken och Lantmännen Agroetanol till Tommys och Magnus inspirerande föreläsningar. Inramningen till föreläsningarna stod Jonas Lööf och Stefan Nilsson (båda Miljöfordon Sverige) för.

Jonas Lööf, Miljöfordon Sverige

Jonas Lööf, Miljöfordon Sverige

Jonas berättade om GreenCharge fas 2 och alla de erfarenheter som gjorts under

Magnus Forsberg berättar om hur det är att leva med elbil.

Magnus Forsberg berättar om hur det är att leva med elbil.

fas 1 i projektet som drivits och drivs av Miljöfordon Sverige, CGI och Blekinge Tekniska Högskola. Initiativet är det enda i Sverige som satt fokus på elbilen utanför storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö. Projektet har också kretsat runt de möjligheter som en ökad elbilsintroduktion ger i glesbygd samt de senaste kostnadskalkylerna som blir allt mer positiva när det gäller både elbilar och eldrivna bussar.

Stefan beskrev den snabba tekniska utvecklingen när det gäller fossiloberoende fordon och de olika tekniska möjligheterna som redan idag står till buds med biodrivmedel, syntetiska drivmedel, vätgas och batteriteknik.

Tommy Lindström, Kalmar, och Sandra Halldin, Lantmännen Agroetanol.

Tommy Lindström, Kalmar, och Sandra Halldin, Lantmännen Agroetanol.

Avslutningsvis så återkopplade Älmhults kommunstyrelses ordförande Ingemar Almkvist till tidigare Miljöfordonsdagar genom att konstatera att så mycket hänt tack vare alla dessa lokala initiativ och goda exempel. Han bjöd in till nästa års Miljöfordonsdag innan han tog elcykeln tillbaka till kommunhuset.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Miljöfordonsdagen lockade också en rad med utställare på temat fossiloberoende

Lasse Netterström Tesla

Lasse Netterström Tesla

transporter och förnybar energiproduktion samt framtida infrastruktur. Tidigare år har vi fokuserat främst på elfordon, medan vi i år valde ett bredare perspektiv – fossilfritt. Ska vi lyckas i omställningen så behöver vi flera alternativ till bensin och diesel samt flera olika användarvänliga transportlösningar såsom bildelning/bilpool, samåkning, sparsam körning, kollektivtrafik mm.

Tesla var där med sina bilar, Holmgrens bil visade Hyundais vätgasdrivna bil och Kjell Bergströms bil visade Mitsubishis laddhybrid, samt VW Passat GTE laddhybrid som visades av Atteviks Personvagnar. Nya eldrivna Peugeot Partner visades också, liksom den lilla effektiva Renault Twizy.

Olof Cerne Ecotraffic berättade om Renault Twizy som bilpoolsbil.

Olof Cerne Ecotraffic berättade om Renault Twizy som bilpoolsbil.

Tidigare år har vi fokuserat främst på elfordon, medan att vi i år väljer ett bredare perspektiv – fossilfritt. Ska vi lyckas i omställningen så behöver vi flera alternativ till bensin och diesel samt flera olika användarvänliga transportlösningar såsom bildelning/bilpool, samåkning, sparsam körning, kollektivtrafik mm.

Ett intressant lokalt initiativ stod Konvegas för genom att visa sitt samarbete med Suzuki där man konverterar deras effektiva fyrhjulsdrivna bilar så att de kan köras på biogas. Ett mycket bra alternativ för förvaltningar där verksamheten kräver fyrhjulsdrivning.

Konvegas samarbetar med Suzuki om flera biogasdrivna och fyrhjulsdrivna Suzuki

Konvegas samarbetar med Suzuki om flera biogasdrivna och fyrhjulsdrivna Suzuki

Mercedes helt eldrivna B-klass visade i Älmhult.

Mercedes helt eldrivna B-klass visade i Älmhult.

Ätteviks visade VW Passat GTE laddhybrid

Atteviks visade VW Passat GTE laddhybrid

Utställare som gav besökarna stora möjligheter att ta del av vad som händer längs vägen mot den hållbara framtida transporstektorn och framtidens infrastruktur samt energiproduktion var:

Atteviks Personvagnar

Arnstein Njåstad, Parkeringslösningar Sverige demonstrerar företaget mobilapp.

Arnstein Njåstad, Parkeringslösningar Sverige demonstrerar företaget mobilapp.

Chargestorm

Einarssons Bil

Energifabriken

Charlotte Elander, Energifabriken

Charlotte Elander, Energifabriken

Ensto Chago

E.on

Garo

Holmgrens Bil

Kjell Bergstöms Bil

Konvegas

Laddkoll

Lantmännen Agroetanol

Leif Klasson, Ensto

Leif Klasson, Ensto

Länsstyrelsen Kalmar

Miljöfordon Syd

MMCS

Nissan Nordic

Orust Engineering

Parkeringslösningar i Sverige

Power Circle

Region Blekinge

Rexel

SEKAB

Sofia Winternell, Sekab

Sofia Winternell, Sekab

Solelia

Tesla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljöfordonsdagen 2016

Temat för Miljöfordonsdagen 2016 kan sammanfattas som kraftsamling för fossilfria fordon och transporter 2020. Det vi vill ge uppmärksamhet är alla ambassadörer såsom det offentliga och företag som väljer att visa vägen. Ska vi nå det nationella målet om en fossilfri fordonsflotta till år 2030 behöver vi föregångare och goda exempel.

Miljöfordonssverige och Bisnode har under många år jobbat med något vi kallar Milöfordonsdiagnosen där vi granskar och jämför offentliga förvaltningar och delar ut priser till de som har mest miljövänliga fordonsflottan och de som har gjort största förbättringen gentemot föregående år.

Miljöfordonsdiagnosen redovisar fem parametrar som kan användas som indikatorer på hur långt organisationen kommit i sitt energi- och klimatarbete när det gäller fordonsflottan: energieffektivitet, klimateffektivitet, miljöbilsandel (enligt gällande nationell definition), fossilfria fordon (fordon som är avsedda för annat än bensin eller diesel) samt krocksäkerhet. Fossilfria fordon inkluderar fordon för etanol, biogas och vätgas, samt laddhybrider och rena batterielbilar.

Sveriges 10 bästa kommuner är 100 gånger bättre på batterielbilar, 60 gånger bättre på biogasbilar och 10 gånger bättre på etanolfordon än Sverige i övrigt. Detta framkommer i årets Miljöfordonsdiagnos.

 

Miljöfordonsveriges Pernilla Hansson och Bisnodes Magnus Bertö delar ut årets priser till från vänster: Johan Seuffert, Stockholms stad samt Helena Ohlsson och Mikael Wihlborg, Region Skåne.

Miljöfordonsveriges Pernilla Hansson och Bisnodes Magnus Bertö delar ut årets priser till från vänster: Johan Seuffert, Stockholms stad samt Helena Ohlsson och Mikael Wihlborg, Region Skåne.

Just därför var det extra roligt att den här dagen kunna dela ut priset till bästa kommunen, Stockholms stad, representerat av Johan Seiffert, som delar förstaplatsen med Botkyrka kommun. Priset för bästa Landsting delades ut till Region Skåne, som representerades av Helena Ohlsson och Mikael Wihlborg. De delade förstaplatsen med Landstinget i Uppsala län och Västra Götalandsregionen.

Västra Götalandsregionen stod också för den största förbättringen när det gäller fordonsflottans miljövänlighet under 2015, medan Köpings kommun var bästa kommunen när det gäller förbättringar under 2015.

 

Mer om Miljöfordonsevriges och Bisnodes Miljöfordonsdiagnos (klickbar länk)

 

 

 

Dokumentation från dagen (Klickbara länkar)

00. Välkomna

01. GreenCharge II – en grön tillväxtmotor för fossilfria transporter – Det framgångsrika arbetet inom GreenCharge fortsätter. Finns det hopp? Kommuner och företag om fossilfria transporter 2020 – är det möjligt? Samverkan nyckel till framgång!. Jonas Lööf, Miljöfordon Syd

02. Fodervärd ett spännande bildelningsupplägg – hur fungerar det? Olof Cerne, Ecotraffic

03. Vindkraft gör IKEA självförsörjande på grön energi. Louise Manestam, IKEA AB

04. Solceller på taket ger egentillverkad soppa till elbilen. Magnus Forsberg, Karlskrona

05.  Tesla satsar på fler laddstationer – nytt program för destinationsladdare lanseras nu. Varför denna satsning? Lasse Netterström, Tesla.
Del 1 och Del 2

06. Prisutdelning Miljöfordonsdiagnos 2016: Miljöfordonsbästa kommun & landsting. Vilken organisation är bäst på fossilfria fordon? (Vinnarna ger sina bästa tips/framgångsfaktorer på hur man når en fossilfri fordonsflotta). Pernilla Hansson, Miljöfordon Syd och Magnus Bertö, Bisnode samt vinnande kommun & landsting/region

07. Ladda elbilen på arbetsplatsen – är det en förmån som ska beskattas?Jonas Lööf, Miljöfordon Syd

08. HVO – klimatsmart och enkelt men till vilka fordon och räcker HVOn till alla? Charlotte Elander, Energifabriken

09. Status och framtid för etanol inom fordonstrafiken? Markus Olsson, Lantmännen Agroetanol

10. Klimatklivet = statligt stöd som redan givit flera miljoner till fler tankställen för biogas laddinfrastruktur i Småland och Blekinge. Hur ansöker man mm. Tommy Lindström, Länsstyrelsen i Kalmar län

11. Trendspaning: Omvärldsbevakning – finns en framtid för en fri rörlighet och fossilfria transporter? Stefan Nilsson, ordförande och journalist Miljöfordon Syd