Nyheter

Reportage

Energibesparande LED-belysning i Stockholms-tunnel

Nya Kvarnholmsförbindelsen, i Stockholm, får energisnål LED-belysning med många nya möjligheter för klart ljus och ökad säkerhet. Såväl tunneln som bron har fått den intelligent LED-belysningen som enkelt kan styras via webben, medan energioptimeringen och den utökade livslängden innebär rejält sänkta kostnader och minskad miljöpåverkan.

Belysningen i de svenska hemmen, kontoren och i stadsbilden blir allt smartare och mer flexibel – och nu är det dags för vägtunnlarna- och broarna att komma in i matchen. Den 310 meter långa tunneln genom Ryssbergen förbinder Kvarnholmen med väg 22, Värmdöleden, i utkanten av Stockholm och är den första tunneln i Sverige som utrustas med Philips energieffektiva och intelligenta TotalTunnel-system. Dessutom har den 200 meter långa broförbindelsen fått ett optimerat ljussystem med hög säkerhet – och det var just den helheten man var ute efter.

– Nacka kommun ville skapa en trygg och trafiksäker miljö samt få en energieffektiv belysning med så få negativa miljöavtryck som möjligt. Vi ville också ha en anläggning med låga underhållskostnader, berättar Mikael Jansson, ansvarig för gatubelysningen i Nacka kommun.

Belysningslösningen lever verkligen upp till kraven på energieffektivitet och kostnadsbesparingar: ljuskällorna på bron har en livslängd på 20 år och LED-ljuset inuti tunneln ger energibesparingar på upp till 75 procent.

Belysningen
– Det är en av de första tunnlarna i Sverige med LED-belysning som kan styras via internet. Det öppnar upp helt nya möjligheter för att anpassa ljuset i tunneln och samtidigt förbruka mindre energi. Dessutom har ljuskällorna betydligt längre livslängd än förut, och det gör lösningen till det naturliga valet för större projekt, säger Mats Paulsson, Key Account Manager på Philips Lighting, och påpekar även att det minimerade underhållet innebär färre störningsmoment för bilisterna som använder Kvarnholmsförbindelsen.

Vitt ljus och markörer ökar säkerheten
De nya systemen i Kvarnholmstunneln innefattar även vägmarkörer som kan användas istället för linjer. Vägvisande LED-markörer blir allt vanligare för att öka trafiksäkerheten, och i Kvarnholmstunneln är de alltid tända och framhäver såväl vägbanan som nödutgångarna dygnet runt. LED-armaturerna bidrar också till att skapa en tryggare trafikmiljö. LED-ljuset gör det betydligt enklare för förarna att orientera sig inuti tunneln.

– Utöver de stora energibesparingarna är LED-belysningen även till stor fördel för bilisterna. Ljuset är vitare och klarare än traditionell belysning, som tenderar att ha ett gulaktigt sken. Nu får förarna bättre sikt när de färdas genom Kvarnholmsförbindelsen, förklarar Mats Paulsson, och tillägger att om det skulle ske en olycka i tunneln kan ljusstyrkan anpassas inom loppet av några sekunder, vilket underlättar räddningspersonalens arbete.

Att ljuset är intelligent och självgående syns tydligt när vädret växlar utanför. Photometrar är placerade utanför tunneln och känner av mängden tillgängligt dagsljus – på en klar dag med sol som sig letar sig in i tunneln dämpas ljusstyrkan automatiskt, och under mörka vinterdagar ökar den istället. Allt för att skapa en säkrare vägsträcka, spara energi och garantera att trafikanterna känner sig trygga när de använder Kvarnholmsförbindelsen.

Fakta om Kvarnholmsförbindelsen:
Består av en tunnel på 310 meter och en bro på cirka 200 meter.
Förbinder Kvarnholmen med centrala Nacka.
Belysningen består av TotalTunnel, en komplett belysningslösning med: 135 FlowLine BGB330, tunnelarmaturer.
Det webbaserade styrsystemet TunnelLogic som kommunicerar med Nacka kommuns eget övervakningssystem, Scada.
Brobelysning med 18 MileWide2 LED BRP435