Nyheter

Reportage

Ladda elfordon från lyktstolparna

el från gatlyktor

Det startade med en idé 2011 när Askersunds kommun bytte ut stadens ljuspunkter mot mer miljösmarta LED-armaturer. Då uppstod tanken om att nyttja överkapaciteten i elnätet och de befintliga belysningsstolparna för att ladda de allt mer populära elcyklarna och andra elfordon.

För att möjliggöra etablering av ladduttag i belysningsnätet behövs ett mer avancerat styrsystem än vad som är vanligt idag. Det ledde till projektet Green Street Light där kommunen tillsammans med Vattenfall, Sustainable Innovation och Binar Elektronik tog fram ett system som nu ska installeras i över 1 000 belysningsstolpar och med 50 ladduttag för elfordon.

– Att testa detta i Askersund är både lärorikt och intressant säger Jan Sandqvist, projektledare på uppdrag av Vattenfall, och fortsätter; De positiva erfarenheterna från testprojektet gör att vi sedan kan gå vi vidare och introducera tekniken i flera städer runt om i landet.

Det nya systemet innebär förutom laddmöjligheter även enklare sätt att sköta både drift och underhåll av hela belysningsnätet och möjlighet till att styra hela stadens belysning, enskilda lampor eller valda delar av belysningsnätet, till exempel i en park. Systemet skulle i framtiden även kunna användas för att förmedla annan samhällsnyttig information som till exempel temperatur, vägförhållanden och trafikläge.

Binar Elektronik utvecklar ladd- och styrsystemet och Stockholmbaserade Sustainable Innovation bidrar med sin expertis i att driva projekt för mer hållbara städer. Vattenfall koordinerar projektet och Askersund är huvudpart. Nu blir Askersund först i landet med denna teknik och förväntningarna är stora när de första laddplatserna nu i höst installeras för allmänhetens bruk.

Jan Kristoffersson, projektansvarig på Sustainable Innovation, menar att Askersund har varit en bra stad att utvärdera denna nya teknik. Alla viktiga aktörer har haft samma höga ambitionsnivå vilket har gjort att arbetet under testperioden fungerat mycket bra.