Nyheter

Reportage

Miljöfordonsdiagnos-Geografirapport ger på stenkoll miljöbilarna i din kommun

Pernilla Hansson är vår kontaktperson med stenkoll på miljöfordonen i din kommun.

Pernilla Hansson är vår kontaktperson med stenkoll på miljöfordonen i din kommun.

Vägen ligger öppen för en framtida transporsektor med fossiloberoende fordon. Tekniken finns och de politiska besluten är fattade, så nu återstår det att få fart på hjulen. Vi i Miljöfordon Sverige har jobbat med och för att främja just en miljövänligare fordonsflotta i många år.

Vi har lärt oss, inte minst under projekt GreenCharge där vi stod för projektledningen, att det behövs goda exempel och föregångare som visar på möjligheterna istället för att se problemen. Ett effektivt sätt att få ut budskapet är att offentliga förvaltningar går före genom att välja så miljövänliga fordon som möjligt.

I syfte att hjälpa er alla, offentliga förvaltningar och företag har vi i Miljöfordon Sverige nu tagit fram ett koncept som vi kallar Miljöfordonsdiagnos-Geografirapport. Vi erbjuder tillsammans med Clevery en saklig och aktuell information om den totala fordonsflottan i kommunen fördelat på privat, företags samt kommunorganisationsfordon. I dagsläget erbjuder vi den här informationen när det gäller personbilar och lätta lastbilar.

Fördelarna med att hela tiden hålla sig uppdaterad är att det underlättar strategiska fordonsval, ger möjlighet att jämföra sig med andra kommuner och skapa en seriös argumentationsbas i debatten.

Kommuner som menar allvar med att gå före mot den fossiloberoende fordonsflottan får här ett utmärkt verktyg för att hålla koll på sin fordonsflotta ur många andra parametrar än enbart om det är miljöklassade fordon eller inte. Det betyder också att kommunen blir en föregångare lokalt. När vi tittat på hur det ser ut i Sverige idag så är kommunerna bäst på att välja miljövänliga fordon, följda av företagen, men privatpersoner behöver motivation för att göra detta valet. Det har också visat sig att många bilhandlare inte agerar aktivt för att få privatkunder att välja just miljövänliga bilar. Även här kan kommunerna hjälpa till genom att visa att det fungerar att göra ett klimatsmart val och att använda dessa fordon. Med vår Miljöfordonsdiagnos får ni svart på vitt både hur läget ser ut just nu och hur man kan motivera de olika valen.

Med hjälp av Geografirapporten kan vi presentera följande tidsserier:

Mätbara indikatorer som miljöbil, koldioxidutsläpp och energiförbrukning (kWh/100)

Andel fordon för alternativa drivmedel (fossilbränsleoberoende fordon)

Vill du kunna göra en djuplodning för att se och tolka tillståndet i den totala fordonsflottan i kommunen så har du nu alla möjligheter. Priset baserar sig på antalet personbilar (25 öre st) i kommunen men statistiken för lätta lastbilar får du på köpet.

Välkommen med en förfrågan så lovar vi en kostnadseffektiv hjälp och guide på vägen mot en fossiloberoende fordonsflotta.

mSN Pernilla Hansson 130127Vår kontaktperson för Miljöfordonsdiagnosen är Pernilla Hansson.

Hon nås på:

tfn: 0707-745057

mail: pernilla@miljofordonsyd.se