Nyheter

Reportage

E.ON sätter upp ABB:s snabbladdare längs E4 och E6

ABB levererar snabbladdstolpar till E.ON:s utbyggnation av snabbladdstationer för elbilar längs europavägarna E4 och E6. Samarbetet sker inom ramen för EU-projektet GREAT – den största svenska satsningen i sitt slag – som ska sammankoppla Stockholm, Oslo, Malmö, Köpenhamn och Hamburg genom en ”grön korridor”. Målet är att fler ska känna sig trygga i att ta steget över till elbil och därmed accelerera omställningen till en fossilfri fordonsflotta.

E.ON:s utbyggnation av laddinfrastrukturen är den enskilt största sammanhållna satsningen i Sverige. Den kommer att resultera i 30 nya laddstolpar längs E4 och E6, sträckorna Malmö – norska gränsen och Malmö – Stockholm, under en 3-års period.

e-0n– Utbyggnaden av den förnybara transportinfrastrukturen, för såväl el som biogas, är kritisk för att möta våra nationella och internationella klimatmål. Vi på E.ON har ett ansvar och möjlighet att vara en av ledarna för omställningen av fordonsflottan genom vårt starka fokus på förnybara transporter, säger Mattias Vendel, Programme Manager för eMobility och GREAT på E.ON Sverige AB.

Satsningen är en del av EU-projektet GREAT, där företag, offentliga aktörer och utbildningsinstitut samarbetar för att etablera laddinfrastruktur och LNG-stationer i Sverige, Danmark och Tyskland (LNG = Liquid Natural Gas, för tunga transporter).

ABB är globalt marknadsledande för snabbladdare och har erbjudit snabbladdningslösningar på den svenska marknaden sedan 2011. Det aktuella avtalet med E.ON innebär att ABB även blir marknadsledande för snabbladdare i Sverige.

– Målet är att Sveriges fordonsflotta ska vara fossiloberoende år 2030 och en fungerande och lättillgänglig infrastruktur för laddning är en förutsättning för att det ska bli verklighet, säger Jörgen Wingren, Strategic Account Manager på ABB.

Bygger successivt bort räckviddsångesten

Valet av ABB som leverantör markerar startskottet för E.ON:s satsning på att bygga ut Sveriges bästa erbjudande för elbilsförare. Satsningen innebär en markant ökning av laddpunkter längs några av Sveriges mest trafikerade leder och E.ON blir dessutom först ut i Sverige med att möjliggöra betalning i stationerna med kreditkort, som ett av flera betalningssätt.

– Vi vill att elbilsförare ska känna trygghet i att de kan transportera sig långa sträckor och på så kort tid som möjligt mellan tätorter och på motorvägarna. Förhoppningsvis lockar detta också fler till att ta steget över till elbil, säger Mattias Vendel.

Snabbladdarna är de mest moderna på marknaden och följer EU-kraven. De klarar av att ladda så gott som samtliga elfordon på marknaden och laddtiden beräknas till ca.15-30 minuter i de flesta fall.

Om GREAT

GREAT (www.great-region.org) är ett EU-projekt som leds av Region Skåne och är en av de mest ambitiösa satsningarna på alternativa drivmedel i Europa. Projektet genomförs i ett unikt samarbete mellan fordonstillverkare, energibolag och offentlig sektor. Målet är att skapa en transportkorridor, som är en av de första att möta EU:s direktiv för alternativa drivmedel.

  • Sträckning: Längs EU:s transportkorridor från Hamburg till Oslo och Stockholm
  • Snabbladdarinfrastruktur: 50 i Sverige, 15 i Danmark och 5 i norra Tyskland
  • Gasinfrastruktur: 3 stationer för flytande (LNG) och komprimerad (CNG) fordonsgas för tunga fordon
  • Snabbladdare: Snabbladdare enligt EU-standard på 50 kW med 3 kontakter (AC, Chademo, CCS). Gör det möjligt att ladda de flesta batterier på 15-30 minuter.
  • Privata partners: E.ON Sverige, E.ON Danmark, E.ON Biofor, FordonsGas, Nissan, Renault, ABB
  • Offentliga partners: Region Skåne (Projektledare), Oslo Kommune, Region Västra Götaland, Region Halland, Region Hufvudstaden, Köpenhamns Kommune, Region Själland, Schleswig Holstein, Hansestadt Hamburg, Danmarks Tekniska Universitet.