Nyheter

Reportage

VW utvecklar elbilar med kinesiska JAC

Jochem Heizmann och An Jin undertecknar ett samförståndsavtal om långsiktigt partnerskap för gemensam utveckling av innovativa batteridrivna elbilar i Kina.

Jochem Heizmann och An Jin undertecknar ett samförståndsavtal om långsiktigt partnerskap för gemensam utveckling av innovativa batteridrivna elbilar i Kina.

Volkswagen AG och Anhui Jianghuai Automobile Co, Ltd (JAC) tecknade under tisdagen ett samförståndsavtal (Memorandum of Understanding, MoU) i Wolfsburg. Syftet är att uppnå ett långsiktigt samarbete om gemensam utveckling av helelektriska fordon i Kina.

  • Samförståndsavtal om långsiktigt partnerskap för gemensam utveckling av innovativa batteridrivna elbilar i Kina
  • Diskussioner har inletts om etableringen av ett nytt joint venture-bolag 
  • Mobilitetslösningar med nollutsläpp är avgörande för en hållbar miljö- och samhällsutveckling i Kina

– Volkswagen-koncernen strävar efter att ligga i framkanten inom elektrisk mobilitet och vi ser fram emot att utforska alla möjligheter till ett nära och ömsesidigt fördelaktigt partnerskap med JAC. Vi tror att ett samarbete skulle gynna båda företagen och ge stort mervärde för våra kunder, miljön och det kinesiska samhället i stort, säger Matthias Müller, VD Volkswagen AG.

Enligt samförståndsavtalet har parterna för avsikt att inleda diskussioner för att utvärdera utsikterna och möjligheterna för ett nytt joint venture-bolag, med fokus på fordon baserade på ny energi (New Energy Vehicles, NEV) − för fullskaligt samarbete inom bland annat forskning och utveckling, tillverkning, försäljning och mobilitetstjänster. Högsta prioritet är att utveckla mobila lösningar med nollutsläpp.


– Vi ser fram emot ett fullskaligt samarbete med Volkswagen-koncernen för att ge kinesiska konsumenter mycket kostnadseffektiva helelektriska bilar som främjar utvecklingen av den kinesiska fordonsindustrin, säger An Jin, ordförande i Anhui Jianghuai Automobile Co, Ltd.


– I Kina ökar vi nu våra insatser inom elektrisk mobilitet för att möta kraven från kunderna. Vi och JAC kommer tillsammans att noggrant undersöka alla möjligheter att koncentrera våra resurser, inklusive befintliga och framtida modellplattformar, teknologier och övrig expertis, för att så snart som möjligt uppnå en konkurrenskraftig produktstrategi, säger Jochem Heizmann, medlem i Volkswagen AG:s ledning och VD för Volkswagen-koncernen i Kina.


Som en del i den nya koncernstrategin ”Together – Strategy 2025” intensifierar Volkswagen-koncernen satsningarna på global hållbar mobilitet. Koncernen kommer att lansera en bred satsning på elektrisk mobilitet och har för avsikt att utveckla över 30 nya, helt batteridrivna elfordon (BEV) de kommande tio åren.