Nyheter

Reportage

Gasdriven Scania bra alternativ efter dieselförbud i Paris


Den franska huvudstaden arbetar aktivt för att fasa ut dieselbilar, dieselbussar och diesellastbilar. Det ligger ett förslag om ett totalförbud från 2025.

Staden har redan förbjudit dieselfordon som registrerats före 1997 att komma in i staden och nyligen utvidgades förbudet till fordon som är registrerade före 2001. Paris har infört en färgkodad dekal för att skilja ut fordonen så att dessa dieseldrivna fordon spärras från att komma in i stadens centrum.

Paris åkare söker därför aktivt efter alternativa drivmedel för att kunna fortsätta utföra sina viktiga tjänster, såsom varuleveranser och persontransporter. Franprix, en ledande livsmedelskedja i den franska huvudstaden, använder sig av en flotta av gasdrivna Scania lastbilar, som förutom att minska buller, även avsevärt minska utsläppen av kväveoxider och partiklar. Samtidigt använder sig flera bussbolag som anlitas av staden Paris för skolskjuts också andra alternativ till diesel.