Nyheter

Reportage

Kia tror på laddhybriden för pendlare

Svensken kör sin personbil i snitt 3,4 mil per dag och 75 % av dessa bilresor är kortare än 20 km*. Svenskarnas körbeteende är därför väl anpassade för en mer miljövänlig körning med plug-in-hybridbilar, men trots det består hela 92 % av den totala körsträckan för personbilar av bensin- och dieselbilar**. Nu är svaret på svenskarnas behov här.

Statistik visar att svenskar körde 6,7 miljarder mil under 2016**, vilket är mer än något år tidigare. Aldrig förr har vi kört så mycket bil, vilket till stor del beror på att antalet registrerade bilar i Sverige ökar. I sommar kommer Kia Optima Sportswagon Plug-in Hybrid till den svenska marknaden, en bil med klassledande räckvidd på eldrift om 62 km. Även den totala körsträckan står sig bra gentemot konkurrenterna, 1 120 km på en enda batteriladdning och bränsletank. I och med nya plug-in hybrider på marknaden tar hela branschen viktiga kliv för att minska klimatpåverkan, men många konsumenter står fortfarande frågande inför vad det egentligen innebär för dem i vardagen.

– Vi ser en ökad efterfrågan på miljöbilar som inte kostar skjortan, men svenska konsumenter tror att elbilar och miljövänlig bilkörning är en utopi. Utifrån den sträcka svenskar kör i genomsnitt per dag, kan vi idag erbjuda en bil där all vardagskörning kan köras på 100 procent el, bara på en enda laddning, säger Jonas Nilsson, marknadschef på Kia Motors Sweden.

Vi kör mest till och från jobbet och affären**. Med en räckvidd på över sex mil på el kan en plug-in-hybrid idag alltså ta dig både till och från jobbet och låta dig genomföra dina dagliga ärenden bara på eldrift. Räckvidden på el är begränsad i alla laddhybrider men Kia har 20 % högre kapacitet jämfört med konkurrenterna. Det gör stor skillnad i slutändan för ekonomin, samtidigt som klimatpåverkan från bilarna minskar.

Miljövänligt är lika med dyrt?

Även om personbilar blir allt mer effektiva, finns det en risk att koldioxidutsläppen avstannar itakt med att vi får allt fler personbilar på vägarna, enligt Transportstyrelsen. Samtidigt är svenskar allt mer miljömedvetna och oroade över utsläpp från bilar. 62 % av svenskarna säger sig vara oroade över utsläpp från bilar, 63 % av svenskarna är villiga att sänka sin levnadsstandard för att värna om miljön och 53 % av svenskarna anser att bilens miljöanpassning är en viktig faktor när de ska köpa ny bil***.Kia Optima Plug-in Hybrid släpper ut 3,7 gånger mindre koldioxid per kilometer jämfört med genomsnittsbilen i blandad körning (enligt rådande körcykeln för laddhybrider, NEDC) och 25-45 % mindre än konkurrerande plug-in-hybrider.

– ­Kostnaden för en full laddning av Kia Optima Sportswagon Plug-in Hybrid vid normal laddning uppskattar vi till 9–12 kronor, motsvarande 1,5 – 2 kr/milen. Dessutom är utsläppen av koldioxid lägre än hos konkurrerande plug-in-hybrider. För konsumenten innebär det att man kör en bil som är väsentligt billigare i drift, i synnerhet om du kör den som tjänstebil, samtidigt som klimatpåverkan blir lägre, fortsätter Jonas Nilsson, på Kia Motors Sweden.

Källor:

* Trafa 2016, svensk Kollektivtrafik 2016

** Trafa 2016

*** TNS Sifo Orvesto 2016:3