Nyheter

Reportage

Volkswagens mål: halverad miljöpåverkan i produktionen till 2025

För produktionen av en Golf används nu exakt 1,14 m³ mindre vatten än 2010, en minskning med 27,5 %.

Volkswagen har satt nya, ambitiösa mål för att minska miljöpåverkan från produktionen. År 2025 ska fordon och komponenter tillverkas på ett sätt som är 45 % mer miljövänligt än 2010, referensåret för miljöprogrammet Think Blue. Factory.

 

 − Vi nådde vårt miljömål att producera våra fordon 25 % mer hållbart år 2018, före det fastställda datumet. Nu satsar vi på att minska miljöpåverkan med ytterligare 20 % till år 2025. Vi är på väg mot den resursoptimerade fabriken för alla våra produktionsenheter, säger Thomas Ulbrich, produktions- och logistikansvarig på Volkswagen.Think Blue. Factory. är Volkswagens första enhetliga program för hållbar produktion. 5 300 åtgärder för resurseffektivisering och minskade utsläpp har implementerats. 16 lackeringsstationer har optimerats och fabrikernas grundläggande energibehov under produktionsfri tid har minskats med i genomsnitt 15 %.

Sedan programmet startades tar åtta globala produktionsenheter 100 % av energibehovet från förnybara energikällor. Tack vare lägre konsumtion har miljöprogrammet redan sparat mer än 130 miljoner euro i produktion, över hela världen, under en period av sex år.

− En anledning till att vi sätter nya högre mål är att våra team har tagit till sig vårt miljöprogram och gör enastående insatser. Ett samspel mellan bra idéer hos våra medarbetare, riktade investeringar i den senaste miljötekniken och intresset för processoptimering ligger bakom det goda resultatet, säger Thomas Ulbrich.

Tillvägagångssättet innebär att de enheter som ingår i Volkswagens globala produktionsnät systematiskt utbyter bästa praxis och anammar de mest lämpliga åtgärderna från varandra. I framtiden kommer dessutom tryckluftssystem, kylnät och kyltorn, samt ventilations- och belysningssystem att ses över på alla enheter, för att uppnå ytterligare besparingar.

Märket Volkswagen anpassar sina miljömål både kvantitativt och kvalitativt. Målen kommer att baseras på Paris klimatavtal och FN:s hållbara utvecklingsmål.

− Hittills har vi gett lika viktning på 20 % till var och en av våra miljöindikatorer. Detta motsvarade 40 % för de globala klimatskyddsfaktorerna CO2och energi, och 60 % för de lokala miljöskyddsfaktorerna vattenförbrukning, avfallsproduktion och utsläpp av lösningsmedel. I framtiden kommer viktningen att skifta till 60 % globalt och 40 % lokalt, säger Liendel Chang, chef för Environmental Production inom Volkswagen.

Hittills har Think Blue. Factory. fått över 30 olika utmärkelser – bland annat ”National Energy Globe” som bästa projekt i Tyskland, ”GreenTec Award” för energieffektivitet och vattenbesparande åtgärder i produktion, samt ”Sustainovation Award”.