Nyheter

Reportage

Kias breda satsning på elektrifiering


Kia, som nyligen blev Sveriges tredje största bilmärke, planerar att ha 16 elektrifierade bilmodeller på marknaden till 2025. Det handlar om hybrider, elbilar med batterier och elbilar med bränsleceller. Den första bränslecellsbilen lanseras 2020.
På teknikmässan CES i Las Vegas visas konceptbilen Niro EV Concept.

Läs mer och kommentera »

Fyra eldrivna tunga Scania lastbilar till Norge

Öppningen av ASKOs vätgasstation i Trondheim med John Lauvstad, Christian Levin, Jonas Nordh, Frode Netland och Marita Nilsson samt Toyotas vätgasdrivna Mirai.

I all tysthet har Scania redan skrivit kontrakt om leverans av fyra eldrivna 26-tons lastbilar till matvarukedjan ASKO, som är Norges största grossist av livsmedel. Förra veckan öppnade ASKO en ny produktionsanläggning för hållbart vätebränsle. Då sökte företaget marknaden för större distributionsfordon med en räckvidd på 500 km som kan använda väte som bränsle. De valde Scania.

Läs mer och kommentera »

Etanolen har en stor potential att snabbt minska CO2-utsläppen

Scania med last av sockerrör i Brasilien

– Det finns över 25 miljoner hektar övergiven jordbruksmark som kan användas för ytterligare etanol och biodieselproduktion, säger Jonas Strömberg, Scanias direktör för hållbara lösningar och tillägger att Europa också kan spela en större roll i etanolproduktionen. Detta skulle kraftigt förbättra EU: s energisäkerhet genom att ersätta oljeimport från instabila och icke-demokratiska länder. Det kan också hjälpa etanol att ersätta nästan all diesel som används i den tunga transportsektorn. Teknik är inte problemet.

Läs mer och kommentera »

Alla drivmedel behövs för hållbara transporter

En grupp företrädare för olika förnybara drivmedelsalternativ har givit sin syn på en tänkbar framtidsutveckling när det gäller förnybara drivmedel i en gemensam artikel på DN Debatt. Detta för att lyfta fram hur fossila bränslen kan ersättas i olika delar av transportsektorn och var respektive bränsle har sina största fördelar.

Bakgrunden till artikeln är att man inom den här gruppen anser att debatten mellan olika icke-fossila drivmedel stundtals har varit hård och kontraproduktiv på ett sätt som bara gynnat de fossila alternativ som trots allt fortfarande dominerar marknaden. Deras slutsats är att det inte bara räcker med en lösning för att ersätta de 75 TWh fossila drivmedel som idag används i transportsektorn. Alla lösningar kommer att behövas.

Därför har Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, nu samlat företrädare för olika förnybara alternativ och olika delar av transportsektorn för att lyfta fram vad man är överens om så att man inte sätter krokben för varandra i onödan.

I artikeln har man tagit fram fem ståndpunkter som visar var gruppen anser att de olika drivmedlen gör störst nytta.

1. Elektrifieringen kommer göra störst nytta i städerna. Elbilar, elbussar och ellastbilar med både batterier och bränsleceller bidrar till bättre stadsluft och minskat buller.

2. Biogas är idealiskt för regional buss och lastbilstrafik men också kan få stor betydelse inom industrin. Även elvägar kan vara en lösning på vissa sträckor.

3. Långväga transporter kommer gå på biodiesel (HVO) eftersom det kan blandas med fossil diesel och därmed också kan köra till länder där endast fossila alternativ finns att tillgå.

4. Sjöfarten som nu i stor omfattning går över till metanol och flytande fossil gas bereder sig därmed på att gå över till de biobaserade motsvarigheterna. Färjetrafik på kortare sträckor kan elektrifieras.

5. Flyget har på kort sikt inga andra alternativ än att byta till biodrivmedel. På längre sikt kan olika hybridlösningar bli aktuella beroende på hur lätta batterierna blir i framtiden.

Artikelförfattarna är också överens om att det krävs en snabb utbyggnad av infrastruktur för laddning och tankning, förutsättningar för inhemsk produktion av hållbara drivmedel och batterier och en satsning på energieffektivare och smartare transportlösningar för att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

 

Artikeln är underskriven av:

Svante Axelsson, Nationell samordnare, Fossilfritt Sverige

Beatrice Torgnyson Klemme, VD, Biogas Öst med BioDriv Öst

Björn Aronsson, Verksamhetsledare, Vätgas Sverige

Fredrik Larsson, Ansvarig för Miljö och Klimat, Föreningen Svensk Sjöfart

Johan Böhlin, energi- och drivmedelsstrateg, SLL-Trafikförvaltningen

Maria Fiskerud, projektledare, RISE Research Institutes of Sweden AB

Olle Johansson, VD, Power Circle

Åsa Pettersson, Head of Public & Sustainability Affairs, Scania