Nyheter

Reportage

Etanolen har en stor potential att snabbt minska CO2-utsläppen

Scania med last av sockerrör i Brasilien

– Det finns över 25 miljoner hektar övergiven jordbruksmark som kan användas för ytterligare etanol och biodieselproduktion, säger Jonas Strömberg, Scanias direktör för hållbara lösningar och tillägger att Europa också kan spela en större roll i etanolproduktionen. Detta skulle kraftigt förbättra EU: s energisäkerhet genom att ersätta oljeimport från instabila och icke-demokratiska länder. Det kan också hjälpa etanol att ersätta nästan all diesel som används i den tunga transportsektorn. Teknik är inte problemet.

Scania P 270 4×2 etanoldriven .
Foto: Dan Boman 2012

Uttalandet görs mot bakgrund av att en ny vetenskaplig studie visar att en  ökning av produktionen av etanol för användning av den globala transportindustrin kan dramatiskt minska världsomspännande koldioxidutsläpp.

– Scania har redan hållbara lösningar för att dra nytta av detta, säger han.

Det har länge ansetts att etanol är det mest lämpliga biobränslet för användning i tunga lastbilar. Den produceras i större kvantiteter än något annat biobränsle, och det har föreslagits, med rätt förvaltning kan det med tiden ersätta olja. Det betyder också att förbränningsmotorn fortfarande kan konkurrera ut elmotorn och samverka med den i hybridsystem.

– Etanol är allmänt tillgängligt, säger Urban Wästljung från Scania Public and Sustainable Affairs, och branschen vet hur man hanterar etanolproduktionen på ett hållbart sätt. Naturligtvis är det i allmänhet dyrare än råolja, men det har en stark koldioxidreduktion och det är kostnadseffektivt för att minska koldioxidutsläppen.

Scania har producerat fordon som kan köras på etanol i mer än 30 år.

–Scania har en teknik som gör att ED95, som är etanol blandad med en tändförbättring, kan driva en dieselmotor, säger Wästljung.

Paris förbjuder användning av diesel

Paris, till exempel, förbjuder användningen av diesel före 2020. Eftersom hållbarhet blir en absolut nödvändighet för affärsmodeller, kommer etanol sannolikt att bli en alltmer efterfrågad energilösning.

Det mest effektiva råmaterialet som används vid produktionen av etanol är sockerrör och världens mest hållbara sockerrörsproducent är Brasilien, vilket också tros ha en världs första hållbar biobränsleekonomi. Det finns också en stor potential för att använda kvarvarande material från sockerrörsproduktion.

Sockerrörsfält i
Araraquara, Brasilien
Foto: Gustav Lindh 2016

Så långt tillbaka som 1976 gjorde den brasilianska regeringen det obligatoriskt för transportbranschen att blanda vattenfri etanol med bensin. Det finns nu inte längre några lätta fordon i Brasilien som körs på ren bensin.

– Etanol framställd av sockerrör är effektivare än majs etanol, som till stor del produceras i USA, och genererar bara 14 procent av koldioxidutsläppen av petroleum, säger Amanda DeSouza, en postdoktoral forskare vid University of Illinois och University of São Paulo och en av författarna till en ny vetenskaplig studie som publicerades i Nature Climate Change-tidningen.

Förespråkar sockerrörsproduktion

Rapporten säger också att sockerrörsproduktion i Brasilien för konvertering till etanol skulle kunna minska nuvarande globala koldioxidutsläpp med upp till 5,6 procent. Rapporten förespråkar därför samtalet om hundratusentals kvadratkilometer (mer än det kombinerade markområdet Texas och Kalifornien) av mark i Brasilien till sockerrör.
Det här föreslås kunna göras utan att ta i anspråk miljömässigt känsliga områden, medan koldioxidrelaterade kostnader för att omvandla marken har inkluderats i analysen.