Nyheter

Reportage

Årets Miljöfordonsdag hölls i Kungsbacka

Bästa kommunen och bästa landstinget prisades för sina miljöarbeten under årets Miljöfordonsdag.

Miljöfordonsveriges årliga Miljöfordonsdag hölls i år i Kungsbacka. Närmare bestämt i Stadshuset i Kungsbacka den 3/5. I vanlig ordning bjöds både föredrag på temat hållbar framtid och utställningar av teknik för att nå densamma. Glädjande nog drog Miljöfordonsdag 2018 fullt hus med cirka 150 besökare. Samtidigt delade vi ut föreningens pris till miljöfordonsbästa kommun & landsting i Sverige.

Region Skåne, här representerade av Mikael Wihlborg, t.v. och Julius Örnsäter fick pris som Bästa Landsting 2018 samt störst förbättring Landsting 2018. Prisutdelare var Pernilla Hansson.

Temat för årets Miljöfordonsdag var ”Inspiration och goda exempel”, och det passar även som rubrik för priserna till kommuner och landsting som gjort ett jättejobb för att gå före och visa vägen mot ett hållbart samhälle. Både Region Skåne, som fick pris som Bästa Landsting 2018 samt störst förbättring Landsting 2018, och Stockholm stad som belönades för att vara bäst kommun när det gäller miljöanpassning av fordonsflottan, delade med sig av sina erfarenheter och bjöd på en hel del tips om hur man når sina mål.

Stockholms stad visade sig vara bästa kommunen när det gäller att satsa på miljöbilar i sin egen fordonsflotta. Här representerat av Leopold Malmqvist som gratuleras av dagens moderator Ylva Källman och Miljöfordonsveriges Pernilla Hansson.

Dessutom fick Varbergs kommun pris för att de är bästa kommunen i Halland, där Miljöfordonsdagen hölls, och Lerums kommun visade sig ha tagit över ledartröjan när det gäller elbilar efter Sölvesborg. Micaela Holmberg representerade Lerums kommun och hon berättade hur Lerum jobbat mycket målmedvetet för att öka andelen elbilar i sin fordonsflotta. Det är Miljöfordonsverige som i samarbete med Bisnode delar ut samtliga priser baserade på statistik som tagits fram i Miljöfordonsveriges Miljöfordonsdiagnos 2018.

Marlene Gerhall och Harald Lagerstedt representerade Varbergs kommun som fick priset för bästa kommunen i Halland av Pernilla Hansson.

Bland föreläsarna fanns Kungsbacka kommun där Christer Lindström berättade om satsningar på solceller, bildelning och personalbilar. Miljöfordonsveriges projektledare Jonas Lööf berättade om det kommande bonus-malus systemet och den nya miljöfordonsdefinitionen. Fredrik Lagerstedt berättade om Etikhus AB:s väg mot en fossiloberoende fordonsflotta.

Lerums kommuns Micaela Holmberg fick ta emot kommunens pris för bästa elbilskommun och hon berättar här om kommunens satsning.

På temat hur når man ut och ur påverkar man omgivningen att gå åt rätt håll hölls ett samtal där Ylva Källman, Kommunimera och Britt Karlsson-Green, GREAT-projektet samt EMC & Victoria institutet presenterade sina tankar. Det handlade bl.a. om Kör Rent- kampanjen, Elbilsraaly och självkörande eldriven shytteltjänst i Varberg.

Utställningen av elfordon utanför Stadshuset i Kungsbacka.

Under den förlängda lunchen kunde besökarna gå ut och titta på elbilar, laddhybrider och annat som har med ny teknik att göra ute på planen utanför Stadshuset. Efter lunchen genomfördes prisutdelningen där Miljöfordonsveriges Pernilla Hansson tillsammans med dagensmoderator, Ylva Källman, Kommunimera, delade ut priserna och ledde samtalen med pristagarna.

Pernilla Hansson berättar om Miljöfordonsdiagnosen som ligger till grund för bedömningen av kommunernas och landstingens miljöfordonssatsningar.

Eftermiddagen ägnades sedan åt drivmedel och infrastruktur med Patrik Ekheimer, länsstyrelsen Hallands län, som förste föreläsare. Han gav sin bild av länsstyrelserna roll i omställningen mot det hållbara samhället med Halland som exempel. Han tog även upp regional planering och investeringsstöd.

Erik Fromell, Gasum AB

– Flytande biogas är ett intressant drivmedel med stor potential för tunga foirdon, sa Erik Fromell, Gasum AB. Han förklarade att Gasum satsar på att bygga upp en infrastruktur för flytande biogas med tankställen strategiskt placerade så att åkerierna kan välja det drivmedlet även för långväga tunga transporter.

Åse Bye, Vätgas Sverige

Så till vätgasen och dess möjligheter presenterat av Åse Bye, Vätgas Sverige. Hon kunde berätta att det 2020 kommer att finnas 8 vätgasstationer i Sverige och att ytterligare 850 tankställen för vätgas kommer att byggas till 2025 i 14 europeiska länder. Under mötet kunde hon också berätta att amerikanska ölbryggeriet Anheuser-Busch blir först ut med en stor flotta på 800 av den vätgasdrivna lastbilen som lastbilstillverkaren Nikkola visat upp och nu sätter i produktion.

En seriös elbilssatsning kräver seriös laddinfrastruktur och det var precis den vinkeln Britt Karlsson-Green, GREAT-projektet, hade på sin föreläsning om hur de är med och bygger upp nätet av laddplatser längs de stora vägarna i Sverige.

Bo Jonsson, GLC

Efter Britt klev Bo Jonsson, GLC, upp på scenen och berättade hur de valt att göra skillnad genom att använda etanolbaserade bränslet ED95 till sina tunga fordon.

– Ett bränsle med stor potenetial, sa han.

Sist ut var motorjournalisten Stefan Nilsson som tog upp det här med riskerna med batteritillverkning och oetisk utvinning av viktiga ämnen som kobolt och litium ur perspektivet att media, både klassisk media och framför allt sociala medier, lätt påverkas av lobbyister och tyvärr ofta sprider budskapet att det där kan vi inte göra eftersom det är si eller så, istället för att beskriva hela bilden på ett neutralt sätt.

– Så var det när E85 fördömdes med hjälp av en manipulerad bild som antydde rök från tillverkningen, och så har det varit med de flesta alternativa drivmedel som visats upp. När det gäller batteritillverkningen är det viktigare att lösa problemen runt tillverkningen än att avbryta tillverkningen bara för att marknadskrafterna inte vill hantera etiken och miljöfrågorna, var hans syn på saken.

Under dagen höll Miljöfordoinsverige också sin årsstämma där Stefan Nilsson avgick som ordförande för föreningen och ersattes av Bengt-Åke Claesson.