Nyheter

Reportage

Scania och Clean Ireland för förnybara transporter

Scania har ofta hänvisat till vikten av smarta partnerskap för att skapa ett hållbart transportsystem, och vi behöver inte se längre än Irland för ett nyligen, perfekt exempel. Där har ett avfallshanteringsföretag, Clean Ireland Recycling, inlett ett samarbete med Gas Networks Ireland, ägare och operatörer av det irländska naturgasnätet, för att inrätta landets första privatägda naturgas-tankstation (CNG) med snabbpåfyllningsteknik. Stationen är belägen på Clean Irelands depå i Shannon, County Clare och används för att tanka två av företagets lastbilar som körs på CNG. Fordonen är Scania P 340s.

Naturgasen är komprimerad vid tankstationen och även på lastbilarna, så att de kan bära så mycket bränsle som möjligt. CNG har fördelen att förbättra luftkvaliteten och sänker också koldioxidutsläppen.

Denis Naughten, Irlands minister för kommunikation, klimatåtgärder och miljö var där vid öppnandet av tankstationen.

– Vad Clean Irland gör här är ett exempel på vad som ska byggas upp över hela landet”, säger han.

Ambitiösa expansionsplaner

Varken Gas Networks Ireland eller Clean Ireland Energy vill stanna där när det gäller utvecklingen av framtidens infrastruktur.

– Gas Networks Ireland planerar att leverera stora, snabba fyllningsstationer under de kommande tio åren, säger bolagets kommersialiseringschef Daniel Fitzpatrick. Vi förväntar oss minst tusen lastbilar i drift med CNG och tusen bussar under den kommande 10-årigsperioden. Och det är lågt räknat.

Clean Ireland Energys generaldirektör Brian Lyons tillägger: ”Vi är övertygade om att vi inom några få år kommer att kunna köra på vår egen gas som produceras av vårt eget avfall som driver våra egna lastbilar.”