Nyheter

Reportage

Tung trafik med flytande biogas

Regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen har beslutat att satsa cirka 4,5 miljoner i ett utvecklingsprojekt med syfte att samordna, utvärdera och informera om ett antal demonstrationer av flytande biogas till lastbilar i Västsverige, berättar regionen i ett pressmeddelande. Flytande biogas är ett fossilfritt bränsle som har stor potential att ersätta dieseln. Projektet demonstrerar en möjlig omställning till transporter med mycket låg klimatpåverkan.

– Västra Götalandsregionen har ett starkt engagemang i biogas som en del i fossiloberoende region. Därför gör vi den här satsningen på biogas i tunga fordon, säger Birgitta Losman, ordförande i regionutvecklingsnämnden.

Volvo har utvecklat en ny generation gasdrivna motorer för tunga lastbilar. Dessa fordon är nu på väg ut på marknaden och kommer utgöra ett antal rullande demonstrationer i Västsverige.

– Genom projektet kommer vi kunna skapa kunskap och synergier mellan de olika test- och pilotaktiviteterna i regionen men även nationellt. Då både branschföretag, akademi och offentliga aktörer är involverade kommer flytande biogas som fordonsbränsle utvärderas från alla håll, säger Peter Öhman, COO på Lindholmen Science Park, där satsningen projektleds genom CLOSER, den nationella arenan för ökad transporteffektivitet.

De företagen som deltar i demonstrationerna gör betydande egna investeringar, antingen i fordon eller tankställen. Staten kommer också stötta med investeringsbidrag genom det s.k. Klimatklivet. Ett av företagen som investerar i lastbilar på flytande biogas är Götene Kyltransporter.

– Vi gör denna satsning för att driva omställningen mot en fossilfri fordonsflotta. Det är ett mycket stort steg för oss, och glädjande nog ser vi ett växande intresse även hos våra transportköpare för frågan, säger Ulf Johansson, ägare av Götene Kyltransporter som var först i Sverige med en lastbil för flytande biogas och som nu planerar för ytterligare investeringar.

Flytande biogas från Lidköping som produceras av avfall från livsmedelsindustrin i Skaraborg kommer bland annat att användas i demonstrationerna.

– Detta är en fantastisk möjlighet att demonstrera och utvärdera hela värdekedjan för biogas tillsammans med våra nya lastbilar för flytande biogas. Detta kommer att gynna omställningen till klimatneutrala transporter i Sverige och stötta våra möjligheter till export i Europa, säger Lars Mårtensson, Miljö- och Innovationschef på Volvo Lastvagnar.

Projektet kommer finansieras med en särskilt utpekad satsning i Västra Götalandsregionens budget under 2018.

Fakta
Följande företag/aktörer deltar i projektet som ska pågå till 2021:

  • Volvo Lastvagnar
  • FordonsGas Sverige
  • Gasum
  • Lindholmen Science Park
  • Chalmers Tekniska Högskola
  • IVL Svenska Miljöinstitutet