Nyheter

Reportage

E.ONs biogasanläggning öppnad i Upplands-Bro

Den 30 augusti invigdes E.ONs biogasanläggning vid Högbytorp i Upplands-Bro, som den första etappen av framtidens kretsloppsanläggning. På plats var bland annat E.ONs Sverigechef Marc Hoffmann, kommunstyrelsens ordförande i Upplands-Bro kommun Camilla Jansson och statssekreterare på miljö- och energidepartementet Per Ängquist, som poängterade det positiva med en anläggning kopplad till en cirkulär ekonomi där restprodukter nyttjas som resurs.

Den nyinvigda biogasanläggningen använder matrester och annat organiskt avfall från hushåll och företag i Stockholmsregionen för att producera biogas och biogödsel. Bygget av anläggningen påbörjades för ett och ett halvt år sedan, och är en del av vår större kretsloppsanläggning som, när den står klar 2020, även ska producera el och värme ur ratade restprodukter.

– Genom att använda återvunnen energi kan vi hushålla med jordens resurser och samtidigt förse en snabbt växande Stockholmsregion med hållbar el, värme och biogas. Vi har lovat våra kunder att all energi som vi producerar och levererar ska vara hundra procent återvunnen eller förnybar senast 2025. Kretsloppsanläggningen vid Högbytorp är en viktig pusselbit för att nå det målet, säger Marc Hoffmann.

– Biogas är utan tvekan det miljösmartaste bränslet vi har. Istället för att få metan i atmosfären får vi ett bränsle som kan användas i exempelvis transporter och industrin. För varje biogasanläggning som invigs är vi därför ett steg närmre våra klimatmål, sade miljöminister Karolina Skog inför invigningen.

Per Ängquist, statssekreterare på miljö- och energidepartementet, adderade sedan i sitt invigningstal:

– Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Det krävs massor av steg för att nå dit och dagens invigning är ett steg på den vägen.

– Vi är glada att E.ON valde Upplands-Bro kommun för sin unika kretsloppsanläggning. Förutom att den skapar nya arbetstillfällen innebär vårt samarbete att kommunen blir ett föredöme och en inspiration vad gäller klimatarbete, nationellt såväl som internationellt, säger Camilla Jansson, kommunstyrelsens ordförande i Upplands-Bro kommun.

Fakta biogasanläggningen i Högbytorp

När kretsloppsanläggningen är i full drift kommer den årligen att producera 425 GWh fjärrvärme, 165 GWh el, 60 GWh biogas och 60 000 ton biogödsel. Satsningen bygger på en genomförd investering på 2,5 miljarder kronor.
Energin som finns i en fylld matavfallspåse kan man köra en gasbil på i 3 kilometer. Vid biogasframställning produceras även biogödsel. Den kan användas för att berika jordarna med mull och näringsämnen, såväl i det ekologiska som det konventionella jordbruket. Biogödseln från biogasanläggningen ger ny näring till livsmedelsproduktionen – och kretsloppet sluts.