Nyheter

Reportage

Första Scanian med nya etanolmotorn körs för Lantmännen

Den första Scanian utrustad med Scanias nya 13-liters bioetanolmotor är levererad och passande nog  används den för att leverera etanol. Lastbilen tillhör Lantmännen Agroetanol, som driver Nordens största bioraffinaderi.

Den 410 hk starka lastbilen körs av Josef Lindberg i Sandarnes transportföretag och används för leveranser från Lantmännen i Gävle till kunder i mellersta Sverige.

– Jag har bara gjort några turer med lastbilen ännu och den fungerar som förväntat, säger förare Mikael Söderqvist. 410 hk-motorn känns stark

– Den enda märkbara skillnaden är att du inte får den karakteristiska diesellukten. 410 hk-motorn känns stark men jag är bortskämd, efter att ha kört en Scania V8, och den här är förståeligt svagare i jämförelse. Men jag är också mycket entusiastisk över den nya Scania-generationen, fortsätter Mikael.

ED95 minskar koldioxidutsläppen med upp till 90 procent

Genom att använda fordonsbränslet ED95 (bioetanol blandat med en tändförbättrare), som är klassat för tunga fordon, minskar koldioxidutsläppen med upp till 90 procent. Det blir också betydligt lägre utsläpp av kväveoxider och partiklar.

Den nya bioetanolmotorn levererar 2.150 Nm, vilket är jämförbart med motsvarande dieselmotor, och bränsleförbrukningen är också på nivå med en konventionell dieselmotor. Den nya motorn använder kompressionständning liknande konventionella dieslar, vilket begränsar behovet av hårdvaruändringar.

De viktigaste ändringarna i motorn avser bränsleinsprutningssystemet och de cylindrar som har modifierats för ökad kompression. Det använder samma SCR efterbehandling som Scania använder för nästan alla sina Euro 6-motorer.