Nyheter

Reportage

Vätgasteknik och trähus i Toyotas framtidsstad

Toyota visade på framtidsmässan CES i USA planer på att bygga ett prototypssamhälle för att visa hur vi kan skapa morgondagens hållbara samhällen. Toyota kallar samhället ”Woven City”, ett namn som kopplar till det faktum att företaget började sin verksamhet med vävning.

Framtidssamhället är en uppgörelse med dagens trend där vi går mot förtätning och allt högre hus. Det byggs på en 175 tunnland stor yta vid basen av Mt. Fuji i Japan och det byggs med stora grönytor och öppna ytor, samt en seriös samverkan mellan personlig mobilitet och andra transporter som kollektivtrafik och intelligent närtransport.  Woven City kommer att vara ett helt självständigt ekosystem baserat på energiproduktion med vätgasbränsleceller.  Samhället kommer att fungera som ett levande laboratorium och ett hem för bofasta invånare och forskare som kommer att kunna testa och utveckla teknik som autonomi, robotik, personlig mobilitet, smarta hem och konstgjord intelligens i en verklig vardagsmiljö.

– Att bygga en komplett stad från grunden, även i liten skala som denna, är en unik möjlighet att utveckla framtida tekniker, inklusive ett digitalt operativsystem för stadens infrastruktur. Med människor, byggnader och fordon som alla är uppkopplade och kommunicerar med varandra genom data och sensorer kommer vi att kunna testa ansluten AI-teknik (Artificiell Intelligens) både i den virtuella och den fysiska världen, och maximera dess potential, säger Akio Toyoda, ordförande, Toyota Motor Corporation.

Toyota kommer att lägga ut en öppen inbjudan att samarbeta med andra kommersiella och akademiska partners och bjuda intresserade forskare och forskare från hela världen att komma att arbeta med sina egna projekt i denna unika miljö.

– Vi välkomnar alla som är inspirerade av att förbättra vårt sätt att leva i framtiden, att dra nytta av detta unika forskningsekosystem att gå med i vår strävan att skapa ett allt bättre livssätt och rörlighet för alla, fortsätter Akio Toyoda.

För designen av Woven City har Toyota anlitat den danske arkitekten Bjarke Ingels, VD, Bjarke Ingels Group (BIG). Hans team på BIG har designat många högprofilerade projekt: från 2 World Trade Center i New York och Lego House i Danmark till Googles Mountain View och Londons huvudkontor.

– En mängd av olika tekniker börjar radikalt förändra hur vi bebor och rör oss i våra städer. Anslutna, autonoma, utsläppsfria och delade mobilitetslösningar släpper loss en värld av möjligheter för nya former av stadsliv, säger Bjarke Ingels. Med bredden av teknologier och branscher som vi har kunnat komma åt och samarbeta med genom Toyotas nätverk av företag, tror vi att vi har en unik möjlighet att utforska nya former av urbanitet där Woven City kan bana nya vägar för andra städer att utforska.

Stadens grundplan innehåller beteckningar för gatunvändning i olika typer: endast för snabbare fordon, för en blandning av lägre hastighet, personlig rörlighet och fotgängare, och för en parkliknande strandpromenad för fotgängare. Dessa gatutyper vävs samman för att bilda ett organiskt rutmönster för att påskynda testningen av transportsystemen.

Staden är planerad att vara helt hållbar, med byggnader främst av trä för att minimera koldioxidavtrycket, med hjälp av traditionell japansk skogsproduktion, i kombination med robotproduktionsmetoder. Toyota tänker alltså i samma banor som Växjö gör när det gäller hållbar husproduktion. Taken kommer att täckas i ljusupptagande paneler för att generera solenergi utöver kraft som genereras av vätgasbränsleceller.

Toyota planerar att klä hela staden med inhemsk vegetation och växter som växer utan jord i mineralberikade vattensamlingar.

Bostäderna kommer att vara utrustade med det senaste inom mänsklig supportteknik, till exempel inomhusrobotik för att hjälpa till med det dagliga livet. Hemmen kommer att använda sensorbaserad AI för att kontrollera de boendes hälsa, ta hand om grundläggande behov och förbättra det dagliga livet, vilket skapar en möjlighet att distribuera ansluten teknik med integritet och trygghet, säkert och positivt.  För att flytta invånare i och genom staden tillåts endast helt självkörande fordon med nollutsläpp. Läs olika former av eldrivna fordon. I hela Woven City kommer självkörande Toyota e-Palettes att användas för transport och leveranser samt för mobil detaljhandel.  E-Palettes är kompakta eldrivna transportfordon och rullande butiker.

Både kvartersparker och en stor central park för rekreation, liksom ett centralt torg för sociala sammankomster, är utformade för att knyta sammana samhället. Toyota tror att mänskliga möten och samverkan kommer att vara viktiga i upplevelsen av den nya samhällsstrukturen.

Toyota planerar att fylla Woven City med anställda hos Toyota Motor Corporation och deras familjer, pensionerade par, detaljhandlare, gästforskare och industripartners. Planen är att 2000 personer ska starta verksamheten som utvecklas mer i takt med att projektet utvecklas.