Nyheter

Reportage

Ny skärpt miljöbilsdefinition

Regeringen har beslutat om en skärpt miljöbilsdefinition och hårdare miljökrav för myndigheters bilar. Beslutet gäller från den 1 juli.

Den nya miljöbilsdefinitionen följer regelverket för klimatbonusbilar och innebär att en miljöbil får släppa ut högst 70 gram koldioxid per kilometer, eller drivas på gas. Det betyder att bilar som körts på etanol inte längre betraktas som miljöbilar, vilket minskar intresset för konvertering till etanoldrivning. Gasbilsentusiasterna är däremot glada.

– Det är mycket glädjande att vi äntligen har fått en ny miljöbilsdefinition, och att gasbilarna kom väl ut. Det har vi och många andra väntat på länge. Nu blir det lätt att göra rätt igen, för myndigheter, kommuner och företag. Vi är också nöjda med utformningen, de skärpta kraven och att miljöbilsdefinitionen harmoniserar med reglerna för klimatbonusbilar. Nu får Sverige ett enhetligt system som styr mot en omställning av transportsektorn och de bredare miljö- och klimatmålen, säger Maria Malmkvist, vd för Energigas Sverige.

De nya miljökraven för myndigheter innebär bland annat att de personbilar och lätta lastbilar som en myndighet köper in eller ingår leasingavtal om ska vara miljöbilar. De ska dessutom vara utrustade med alkolås.

Vissa fordon och verksamheter är undantagna från kraven. Det gäller exempelvis utryckningsfordon, fordon som ska användas av försvarsmakten, eller fordon som är avsedda att användas av polisen och säkerhetspolisen i deras polisiära arbete.