Nyheter

Reportage

Kategori Debattinlägg

Bonus-malus, ja tack. Supermiljöbilspremie, ja tack

Världen tycks jubla efter klimatkonferensen i Paris. Ett mycket berättigat jubel. Även om vi inte har vänt skutan än har vi i vart fall gjort en tydlig kurskorrigering mot en trevligare och mer hållbar värld. Samtidigt ställer detta krav på verkstad på hemmaplan. Vi har höga mål men saknar styrning. Jag skulle vilja säga att vi inte ens har styrfart på vår väg mot ett fossilbränsleoberoende.

Det finns ett antal frågor vi måste ställa oss. Viktigaste frågan är: Vad vill vi åstadkomma?

Fossilbränsleoberoendet är solklart, kan man tycka. Men, tyvärr saknas svaret på frågan om vi menar att vi efter 2030 inte sak ha tillgång till bränslen som är tillverkade av fossila råvaror, eller om vi ska sluta sälja fordon som drivs med sådana bränslen det året.

Att döma av målsättningen så är målet det första, men det finns ingenting som säger att vi ens har en rimlig möjlighet att nå dit. Ett mycket begränsat antal bilar som kan köras på förnybara drivmedel säljs idag. Det säljs bilar som aldrig förr och de flesta är snåla dieslar. Idag är de bilarna i särklass mest ekonomiska.

Hur går vi då vidare och vilka medel är mest effektiva?

Opinionsbildning, etiska miljöval och kundkraft i all ära, men ekonomin och eventuella förmåner för de som gör rätt val är de facto det enda som fungerar. Vi behöver bara titta på grannlandet Norge där de verkliga kostnaderna över tid är lägre för elbilsägarna, samtidigt som andra fördelar som fri parkering och tillgång till bussfilerna har varit avgörande för en massiv introduktion av elbilar.

Kombinerar vi dessa lösningarna med en medveten infrastruktursatsning med snabbladdare på strategiska platser skapar vi förutsättningar för elbilar och därmed en ökad marknad som i sin tur driver innovationer.

Är det enda vägen mot målet?

Förmodligen är det så, även om mycket talar för att vätgasen också kommer att spela en avgörande roll. Kanske den mest avgörande rollen.

Idag har vi ett system som ger ekonomiskt stöd till supermiljöbilar och lägre förmånsvärde för de som har miljöbilar som tjänstebilar. Effektiva styrmedel som lett till att vi fått många stora laddhybrider som tjänstebilar. Här skulle jag gärna se att det ställdes krav på att laddhybriderna drivs med el i kombination med ett förnybart drivmedel som biogas eller etanol för att de ska klassas som supermiljöbilar.

Vi talar om bonus-malus för att gynna bränsleeffektiva bilar.

Systemet används i Frankrike och det har lett till att så många valt snålare bilar att kostnaderna för staten har rasat i höjden. Ett problem, kanske, men ett bevis så gott som något på att systemet fungerar.

Hur går vi vidare?

Ekonomin är viktig, men det går inte att åstadkomma en förbättring bara genom att några får massor av pengar för att köpa rätt bilar. Satsningen måste vara bred och då finns det ingen annan långsiktig lösning än ett tydlig bonus-malus system. Ett sådant system gynnar alla tekniska lösningar och minskar snabbt vårt fossilberoende. Ett tydligt exempel på vad som är möjligt med bonus-malus är Peugeots SR1. Ett koncept för en GT-bil i stil med Aston Martin men med diesel- och elmotor. Hög komfort, höga prestanda och ett snyggt utseende skapat med en snål diesel, lätta material och en elmotor i ett hybridsystem. Den visades 2010 och hade kunnat vara verklighet i dag med rätt styrmedel.

Den som istället väljer en Aston Martin som förbrukar tre gånger så mycket fossilt drivmedel skulle med ett bonus-malus system tvingas betala en ansenlig summa i skatt som straff för att hen inte gör ett val som gagnar vår gemensamma miljö.

Biltillverkarna har visat att det går. Nu måste våra politiker visa att de vill mer än att väljas igen om några år. Visa att de vill styra in i den farleden som klimatmötet öppnat upp för oss alla. I väntan på den slutgiltiga lösningen, bra batterielbilar till rätt pris eller bar vätgasbilar måste vi snabbt minska förbrukningen av fossila drivmedel och då är snålare motorer, biogas, etanol, biodiesel och syntetiska drivmedel ända vägen.

Kort sagt. Supermiljöbilspremie och snabbladdare på strategiska ställen, liksom tankställen för vätgas är kanonbra, men bonus-malus med så kraftiga skillnader att det får betydelse för valet av bilar betyder mer för miljön i många år till. Dessutom kan den miljömedvetne välja bilar som fungerar i vardagen.

 

 

 

 

 

 

Framtiden var här i går

Framtiden var här igår, men idag är framtiden här igen och nu har den ett nytt utseende. Teknikutvecklingen ställer krav på oss som följer och tolkar den. Man skulle kunna beskriva min verklighet som ett liv i stil med Janus Geminus eller kanske till och med Janus Quadrifrons. Denne Janus är en gud i den romerska mytologin. Han öppnar och stänger himlaljusets portar och avbildas därför med två ansikten, ett som blickar in i framtiden och ett som ser tillbaka in i det förflutna. Janus Quadrifrons har fyra ansikten, vilket kan tolkas som att han ser både in i framtiden och läser det förflutna samtidigt som han lever i och försöker påverka nutiden.

Igår var det självklart att framtidens bil har batterier och elmotor. Idag är det lika självklart att den har bränsleceller och elmotor. Igår var det självklart att bästa sättet att transportera gods är på järnväg. Idag är det lika självklart att det är billigare och går fortare att bygga ut en infrastruktur med elvägar. Vägar där lastbilar, bussar och i vissa fall även personbilar förses med el från luftledningar, spår i vägarna eller trådlöst genom induktiv överföring.

Igår var det självklart att det skulle vara luftledningar, men egentligen ville de flesta ha induktiv överföring. Idag byggs den första sträckan med stöd av Trafikverket. Det blir en väg med spår i vägen.

Förespråkare för den här lösningen menar att den även kan användas till personbilar. Jag tvekar ändå av två skäl. Vi har vintrar då allt snöar igen och det saltas och sandas. Det vill till mycket robusta lösningar för att de ska palla med det här. Antingen får vi avstå salt och sand, samtidigt som vi värmer spåren mer el vintertid, eller krävs det speciella rengöringsmetoder och rengöringsfordon. Jag tvivlar också på att tillverkarna av eldrivna personbilar är villiga att utrusta dem med strömavtagare och att användare är villiga att köra i lastbilsfilen med de lägre hastigheter det betyder.

Induktiv laddning ställer också krav på specifik utrustning och tillverkarna av batterielbilar verkar inte så sugna på det här. Det skulle betyda högre vikt och högre pris.

Miljön, marknaden och människorna

Jag sitter i en taxi på väg hem från Volkswagens förhandsvisning av sina nyheter inför 2016. Jag delar den med en amerikansk investerare. Ni vet en av de där människorna som är den osynliga makten som media kallar marknaden.

Vi pratar lite om nyheterna som Volkswagen-gruppen rullar ut.

– Det ser ut att bli tufft för Tesla, säger han.

– Ännu så länge har ändå Tesla initiativet, svarar jag. Bästa räckvidden, bästa krocksäkerheten och en SUV på gång.

Hur som helst så enas vi om att utvecklingen när det gäller elfordon har tagit fart. Att Volkswagen-gruppen målmedvetet manglar ner motståndet med en massiv och teknikstinn satsning på batterielbilar.

Vi kommer in på elbilen i vardagen och talar om den smarta automatiska parkeringen med trådlös laddning av elbilar. V-charge, en smart lösning där man hittar sin p-plats med hjälp av ett program i den smarta telefonen, kör till p-huset och klickar ”parkera min bil” på telefonen. Bilen kör själv till ledig p-plats, parkerar och börjar ladda batterierna trådlöst, om det är en elbil. Där väntar den tills man kallar på den med sin smarta telefon. Då kör den själv ner från p-huset och husse kan ta över kommandot.

Min tillfällige vän nickar belåtet.

– Volvo visade en liknande lösning för två år sedan, säger jag, och Bosch visar sin version här på mässan.

Han nickar belåtet och plockar med sin smarta telefon.

– Jag gjorde en enkät som underlag till ett forskningsuppdrag i Sverige, berättar jag vidare. Det visade sig att majoriteten ser enkel och säker parkering som nyckeln för att lämna bilen i utkanten av staden och ta tåg, tunnelbana eller buss in i staden.

Han tittar upp och frågar om han kan få se resultatet. Jag lovar att maila och fortsätter berätta om hur man i Barcelona minskat luftföroreningar och trängsel genom att leda bilarna till lediga p-platser och hjälpa taxi samt småföretagare med små skåpbilar att gå över till elbilar.

– Och människor betalar för parkeringarna?

– Naturligtvis, det blir billigare än att snurra runt och leta. Enligt Bosch lägger genomsnittsbilisten i Tyskland 10 minuter av varje resa på att leta p-plats, svarar jag.

Jag ser hur investeraren anar affärer här. Affärer som blir en win win situation för marknaden, miljön och människan.

– I franska Grenoble har man elbilspooler med små tvåsitsiga elbilar där den som hyr dem gör det när de köper sin biljett för en viss resa där både allmänna transporter och elbilen ingår i biljetten. Fler använder samma bil, trängsel och luftföroreningar minskar.

– Har ni börjat i Sverige, frågar han. Vad säger man om din undersökning. När blir slutrapporten klar?

– I Sverige bygger vi bort p-platser och försvårar för bilisterna, men jag hoppas den blir en inkörsport för nya affärsmöjligheter och bättre stadsmiljö. Jag har tittat på New York och hur man hanterar de gamla spårområdena från nedlagda pendeltågslinjer där. Du vet de där sträckorna som nu är grönområden, kolonilotter, träningsspår och hyser exempelvis caféer. Det kan läggas på ett tak över p-husen.

– Absolutely! I love those areas! See you!

Andrahandsvärdet allt osäkrare för dieselbilar

Ett av huvudargumenten mot att köpa elbil har länge varit ett osäkert andrahandsvärde. Bedömare har haft svårt att göra tabeller för vad elbilarna kan vara värda om några år. Teknikutvecklingen och samhällsutvecklingen, liksom oljepriset anses påverka priserna så att de blir väldigt svåra att förutse. Paralleller finns till etanoldrivna och biogasdrivna bilar men här har osäkerheten setts som än större.

Nu har den kartan ritats om grundligt. Nissan har satt ett överkomligt pris på nya batterier och säger sig sträva efter att nyare batterier med högre kapacitet ska kunna monteras i dagens bilar. Samtidigt håller världen på att få upp ögonen för dieseldrivna bilars negativa inverkan på luftkvaliteten. Paris förbjuder äldre dieselbilar. London är på väg åt samma håll eftersom högsta domstolen i London kräver ett dieselförbud för att klara EU:s krav. Gissa hur detta påverkar andrahandsvärdet på dieselbilar i de länderna.

Dråpslaget är ändå Oslo där bystyret har beslutat att dieselbilar ska kunna förbjudas att köra inne i Oslo om man uppmätt för höga värden av luftföroreningar två dagar i följd. Kort sagt så kommer ingen i Oslo att vara villig att köpa en dieselbil om det förslaget godkänns av Statens vegvesen.

– Det förslag som fattats i Oslo är intressant. Vi skulle vilja ha samma redskap för att få ordning på luften i Stockholm. Det här är ett sätt att få ordning på luftkvalitén. Men för att få det på plats i Stockholm krävs det att regeringen går vidare med saken först, säger Daniel Helldén, trafikborgarråd i Stockholms stad (MP), till DN.

Ska bli intressant att se hur samma DN hanterar VTI:s påstående om dubbarna som orsak till luftföroreningarna och hur DN blåste upp de tveksamma forskningsresultaten till oproportionerlig storlek.

Oavsett vad så kan vi räkna med en betydligt osäkrare prisutveckling för begagnade dieselbilar. Detta efter att medvetna miljöval, som etanol och biogas, straffats med lågt andrahandsvärde i Sverige. Detta i huvudsak orsakat av en oseriös mediadebatt där faktiskt DN också spelat stor roll med sin kritik mot etanol som drivmedel.

Kollektivtrafik & personlig mobilitet

För drygt ett år sedan satt jag och pratade med Åsa Romson, numera Sveriges miljöminister. Vi pratade miljö, framtida infrastruktur och elbilar. I synnerhet elbilar. Hon talade om förtätade städer, satsning på kollektivtrafiken och en kamp mot privatbilismen i syfte att rädda luftkvaliteten och minska vårt behov av fossila drivmedel. Målet är ett fossiloberoende Sverige så snart som möjligt och så få privatbilar som möjligt.

Vi var överens om att en ökad introduktion av elbilar vore bra, men vi var inte överens om att privatbilismen kan fortsätta att ha den betydelse den har idag..

Jag föreslog att vi måste göra det till något positivt att satsa på elbilar. Exempelvis stadsdelar, som bostadsområden eller centrum, där endast bilar som drivs med el just där, läs laddhybrider eller elbilar, får köras.

– Nej, det är ingen bra idé, sa Åsa. Det skulle bara öka segregationen. Vi måste satsa på kollektivtrafiken och göra det svårare att välja privatbilen.

Segregation är ett populärt och politiskt laddat ord som gärna används som slagträ i de mest udda sammanhang. Här handlar det om att ett bostadsområde kan bli dyrare och mer exklusivt om det byggs med bättre närmiljö. Varför är det omöjligt att bygga för bättre miljö men inte omöjligt att bygga med större tomter och dyrare hus? För att inte tala om exklusivt boende i innerstaden.

Det blev först paus i byggandet av förbifarten sedan nedskärningar i kollektivtrafiken i vår huvudstad. Nu talas det om att bokstavligen bygga bort parkeringsplatser för att göra livet med privatbilen besvärligare.

I Barcelona tar man modern it-teknik till hjälp för att underlätta för privatbilisterna att hitta parkeringsplats. Där har man räknat ut att 40% av allt trafikarbete i centrum görs i jakten på p-plats. Man hjälper taxiåkare och hantverkare med lätta transportbilar genom att bygga snabbladdare där de vill ha dem om de satsar på eldrivna fordon och samtidigt sätter man bylingarna på eldrivna skotrar.

I Paris förbjuds tunga dieselbilar som är mer än 15 år gamla samt lika gamla icke eldrivna skotrar och mc, samtidigt som man kräver att installation av snabbladdare förbereds vid all nybyggnation.

I London förbjuds äldre dieselbilar. Land Rover ägare rasar över att deras pärlor blir portade utanför Buckingham Palace.

I Kina förbjuds icke eldrivna skotrar och mc i de större städerna.

I Ankara förbjuds alla fordon som inte körs på el i centrum, samtidigt som man köper 1000 eldrivna bussar.

I Grenoble skapas noder för att underlätta interaktion mellan personlig mobilitet och kollektiva färdmedel.

Vår älskade tv-bibliotekarie Sally sa en gång att det inte går att bromsa sig ur en uppförsbacke.

Det går heller inte att tvinga människor till uppoffringar i miljöns namn genom att bara angripa ett färdmedel. Däremot går det utmärkt att locka människor att göra rätt om de har något att vinna på det.

Därför tror jag på små och medelstora städer där vi fortfarande kan ta oss fram i trafiken. Än bättre blir det med en medveten satsning på utsläppsfria bilar i kombination med kollektivtrafiken, inte i konkurrens med densamma.

Transportstyrelsen skjuter in sig på fyrhjulsdrivning

Transportstyrelsen och Trafikverket går ut med ett pressmeddelande där man konstaterar att utsläppen av koldioxid från vägtrafiken fortsätter att minska, men den kraftfulla minskning som skedde mellan åren 2009-2012 har nästan helt stannat av. Utsläppen för den genomsnittliga nya personbilen minskar från 2013 till 2014 med 2,3 gram till 131 gram/km vid blandad körning). En minskning som är långt ifrån vad som krävs för att nå klimatmålen.

I pressmeddelandet ger man fyrhjulsdrivna dieselbilar skulden. Med skygglappar på är det lätt att glömma att man medvetet nedmonterat vinterväghållningen. Det är inte försvarbart att landets viktigaste vägar inte hålls halkfria när temperaturen faller. Det ska inte behöva bli svartis på motorvägar och viktiga europavägar. Gång på gång läser vi att det är blixthalka på E4, E6 och så vidare.

Så här skriver Trafikverket på sin hemsida: ”När vintern närmar sig har entreprenörerna hjälp av våra mellan 700 och 800 vägväderstationer, VViS, som är placerade över hela landet. Stationerna visar yttemperatur, lufttemperatur, nederbörd, vindriktning och vindhastighet i realtid. Tillsammans med upphandlade prognoser via vädertjänster har entreprenörerna goda möjligheter att förutsäga risken för vinterväglag och halka, dygnet runt.”.

Ändå blir det isgata på E4 och E6!

Vad gäller dieselbilar så har det politiskt korrekta varit dieselbilar med hänvisning till låga CO2-utsläpp. Att de släpper ut kväveoxider och partiklar hålls utanför skygglapparna. Istället får dubbdäcken skulden till partiklarna!

Tyvärr passerades inte 130 gramsgränsen under förra året heller. Det genomsnittliga utsläppet från en nyregistrerad personbil under 2014 är 131 gram/kilometer per blandad körning. Det är en minskning med 2,3 gram från 2013 års notering om 133,3 gram/kilometer. Det visar Transportstyrelsens officiella årsstatistik som i dagarna lämnats in till EU-kommissionen.

Regering och riksdag har satt upp klimatmål om att Sverige ska ha en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 och att utsläppen från vägtrafiken ska vara noll till 2050. De minskningar som nu kan konstateras är dock för svaga för att målen ska nås och nu krävs nya styrmedel för att nå fram.

– Vi behöver se en minskning från nya personbilar på minst 5 procent årligen för att nå målen. Det behövs nya styrmedel som premierar bilar med låga utsläpp och åtgärder som fortsätter utvecklingen mot ett mer transportsnålt samhälle, säger Lars Nilsson, miljödirektör på Trafikverket.

Koldioxidutsläppen minskar för personbilar som drivs med alla drivmedel förutom diesel där utvecklingen dessvärre sker i den andra riktningen, från 133,6 gram/km (2012) till 134,6 gram/km (2013) och 135,3 gram/km (2014). Ökningen beror till stor del på en kraftig ökning av andelen fyrhjulsdrivna personbilar.

– Under perioden ökar andelen registrerade fyrhjulsdrivna dieselbilar från 28 procent (2012) till 39,7 procent (2013) och 44,9 procent under 2014, säger Anders Larsson, transportregisterdirektör på Transportstyrelsen.

Sedan 2011 rapporterar Transportstyrelsen också in utsläppsvärden för nyregistrerade lätta lastbilar. Även inom detta område sker en ökning för andra året i rad. Från 165,9 gram/km (2012) till 167,2 gram/km (2013) och 171,08 gram/km (2014).

För att nå klimatmålen behöver takten som nya fordon effektiviseras öka, vilket kräver nya styrmedel, säger Transportstyrelsen. Styrmedel behövs inte bara för personbilar och lätta lastbilar utan även för tunga fordon, enligt Transportstyrelsen. Att effektivisera fordonen är dock bara en del av det som krävs för att nå målen. För att nå målen behöver energieffektiviseringen kombineras med ett mer transportsnålt samhälle och en ersättning av fossila drivmedel med biodrivmedel och el.

Är det inte dags att se över de låga transportpriserna och den djungelns lag som råder inom det tunga transporterna där vi har åkerier och chaufförer från när och fjärran som kör till priser som är omöjliga för svenska åkare att hålla. Konkurrens i all ära, men här ökar transporterna på väg, vilket är kontraproduktivt för miljön.

Men, i vanlig ordning ser man bara hot från bilister som försöker vara proffsiga och välja säkra bilar, eller säkra däck.

Bort med dubbdäck. Bort med fyrhjulsdrivning. Håll nere kostnaderna för vinterväghållningen. Skygglappar på när det gäller tunga transporter och låga transportkostnader på väg. Skygglappar på när övriga världen ser diesel och vedeldning som största källorna till låg luftkvalitet.

Det tråkiga är att man silar elefanter och jagar mygg. Man vågar sig kort och gott på privatbilsåkarna i vanlig ordning.

Gröna Bilister skjuter bilvärldens elefanter men silar kontraproduktiv politik

Gröna Bilister ryter och det är Volvo som står där i drakens andedräkt. Volvo har stolt lanserat nya XC90. Volvos nya XC90 T8 är hatobjektet och Volvos strategi ifrågasätts i tuffa ordalag. XC90 T8 är Volvos dyraste bensindrivna bil genom tiderna, bortsett från C306 pickup. Den sägs dra någonstans runt en kvarts liter bensin per mil. C306 pickup, som tillverkades i mitten av 70-talet, drar 3 liter milen. Just det här med bensinförbrukningen är kärnfrågan men Gröna Bilisters grova artilleri är urdåligt siktat.

Gröna Bilister kritiserar Volvo för att bygga en bil som drar lika mycket bensin som en Volvo 740 gjorde på åttiotalet. Pang bom. Volvo har skjutit sig i foten, tycker Gröna Bilister ordförande Johanna Granat. Volvo skulle ha byggt en liten bil och då en bil som drivs med etanol eller biogas. Volvo får kritik för att man inte bygger en bil som drivs med förnybara drivmedel. Volvo får också kritik för att man bygger en bil som väger mer än 2 ton. Johanna riktar också kritik mot Volvo för att de är en av få tillverkare som inte erbjuder en nollutsläppsbil. Volvo har byggt både gasbilar och etanolbilar. De har till och med varit duktiga på att bygga konkurrenskraftiga sådana, men de politiska styrmedlen har skjutit modellerna i sank. Politikerna har halvblint kört sitt dieselalternativ som alena saliggörande med motivationen att det är mest energieffektivt. Att det sedan är sämsta tänkbara lösning när det gäller utsläpp av kväveoxider och partiklar har man lagt utanför skygglapparna.

Volvo har tvingats att lägga E85 och biogas på hyllan. Det är inget Volvo själva har valt. Det är inget Volvo ska kritiseras för. Den kritiken ska riktas mot politiker som inte vågat sätta sig in i frågan. Politiker som tycker att de gjort något för luftkvaliteten genom att förbjuda dubbdäck på Hornsgatan.

Även politikerna får dock känna att drakens andedräkt svider i svinpälsen, men de får definitivt inte den kritik de förtjänar enligt min syn på saken. ”Det behöver inte vara något fel med att staten och kapitalet sitter i samma båt. Det gäller bara att de ror tillsammans i rätt riktning. Det gör de inte nu. De bromsar varandra istället för att driva på varandra. Politikerna vågar inte införa kraftfulla styrmedel för att inte missgynna Volvo, som inte vågar satsa på energisnål, förnybar teknik eftersom de inte vet om de kan sälja bilarna. Incitamenten för konsumenterna saknas.”, skriver Johanna i debattartikeln.

Jodå det ros i samma båt, men piskan som kittlar, kittlar inga feta nackar. Piskan är borta den finns inte i Gröna Bilisters putsade fasad. Grundtanken i Johannas resonemang är att Volvo lurat svenska politiker att införa miljöbilsregler som gynnar tunga bilar. Inget kan vara mer 80-tal än det här resonemanget. Sverige hade sin egen miljöbilsgräns på 120 gram CO2 per km, men EU-anpassade den till en flytande gräns påverkad av bilens tyngd. Volvo lär knappast ha kunnat köra över EU:s politiker till att formulera en konstruktion som gynnar Volvo men missgynnar exempelvis Fiat och Renault.

Johanna har rätt i kritiken som går ut på att Volvo XC90 T8 drar betydligt mer bensin än vad som anges i bränsledeklarationen som ligger till grund för det CO2-utsläpp den beräknas ha. Ett utsläpp som för den här bilen uppges till 60 gram per kilometer. Volvo säger att bilen är den starkaste och renaste SUV som tillverkats och i viss mån ger jag dem rätt, men tittar vi på CO2-utsläpp från fossila drivmedel så är min trimmade Land Rover Discovery från 2004 betydligt bättre. Den drar 0,65 liter fossil diesel per mil om jag kör den på Preems diesel med 35 % förnybar biodiesel. Jag har svårt att tänka mig att man kommer under litern bensin per mil i Volvon vid exempelvis en resa Växjö-Stockholm.

Kärnan i den här problematiken är att laddhybriderna har fått en gräddfil till låga förmånsvärden, för tjänstebilsåkare, tack vare en helt galen körcykel där en två ton tung bensinbil kan klassas som om den bara har ett utsläpp på 60 gram CO2/km. Det är minst lika illa med Mitsubishi Outlander laddhybrid som är så snål, snålare än Volvon, att den får supermiljöbilspremien, men ändå bidrar med mer CO2 till atmosfären än min gamla Land Rover om man kör långresor med den.
Kort sagt, Volvos och Mitsubishis laddhybrider drar betydligt mer bränsle än vad bränsledeklarationen anger så fort de körs mer än ett par mil per dag. Det är inte Volvo som ska kritiseras. Det är körcykeln som ligger till grund för hur bilarna miljöklassas och det är politikernas oförmåga att skapa regler som ger biodrivmedlen konkurrenskraft och den plats de behöver ta för att vi ska nå målet med en fossiloberoende fordonsflotta.

Det är bara så enkelt som att kräva att en bil som ska klassas som supermiljöbil måste köras på el och ett förnybart drivmedel. Punkt slut. Våga säga det offentligt så får jag tillbaka min respekt för Gröna Bilister, men skjut inte pianisten när någon annan bestämmer vilket piano det ska spelas på.

”Volvos passivitet och regeringens flathet riskerar Sveriges framtid som bilbyggarnation. Man anar Volvos hand bakom den märkliga miljöbilsdefinitionen som tillåter tunga bilar att släppa ut mer koldioxid än lätta”, skriver Johanna Grant.

Sorry, jag ser inte den kopplingen. Volvo har byggt en mycket snål och säker bil som kunderna vill ha. Kan inte politikerna skapa förutsättningar som gynnar förnybara drivmedel är det bara att inse att Volvo använt bästa tekniken för att hålla nere förbrukningen och samtidigt varit förutseende nog att välja bort dieselalternativet. Att tunga bilar får släppa ut mer CO2 är rätt tänkt men fel formulerat. En sjusitsig bil är normalt sett tyngre än en tvåsitsig. Volvo XC90 är sjusitsig och transporterar därmed fler personer per gram CO2/km än vad Smart Fortwo gör. Kanske skulle man istället tittat på antalet passagerare?

Stefan Nilsson

Nytt ljus på problemen med luftkvaliteten

I Paris förbjuds äldre bilar och skotrar i ett radikalt grepp för att förbättra luftkvaliteten. I Sverige tror vi, trots tio förlorade år, att vi kan lösa våra luftkvalitetsproblem genom att förbjuda dubbdäck. VTI har lyckats få både allmänhet och politiker att tro på en målstyrd forskning där miljön blivit slagträ mot dubbdäck och därmed även en begränsning i vår strävan mot ökad trafiksäkerhet.

Från och med juli är det förbjudet att köra lastbilar och bussar som registrerats före oktober 2001 mellan 08:00 och 20:00 i Paris. Från juli 2016 kommer förbudet att utökas till alla bilar registrerade före januari 1997, och motorcyklar registrerade före år 2000. Framför allt är det äldre dieselbilar man är ute efter. I frankrike är ca: 80% av personbilarna dieseldrivna.

– Målet är ett totalstopp för diesel i Pars 2020, säger Anne Hidalgo, Paris borgmästare.

Samma tongångar hörs ifrån britterna. Londons borgmästare, Boris Johnson, vill höja trängselavgiften till det dubbla för dieseldrivna bilar och bensindrivna bilar registrerade för 2006

­– Jag tror bilindustrin är helt oförberedd på hur vetenskapen vänder sig emot dieseldrivna fordon, säger Stephen Joseph som är talesperson för kampanjen ”Better Transport” i Storbritannien.

Är bilindustrin oförberedd?

Är bilindustrin tvingad in i den här fällan i jakten på minskade koldioxidutsläpp?

Mycket talar för att det är så. Bilindustrin har visat upp en rad tekniska lösningar för minskad miljöpåverkan. Det är biogas, vätgas, etanol, hybridlösningar och rena elbilar, men kombinationen av användbarhet, energieffektivitet och den blinda jakten på låga CO2-utsläpp har favoriserat dieselbilarna. En effekt som stärkts av att politiska styrmedel har gynnat bilar med låga CO2-utsläpp. Detta har betytt att bilindustrin satsat på att utveckla dieselmotorn och det paradoxala är att den går en osäker framtid till mötes precis samtidigt som man utvecklat teknik för att nå reningsnivån Euro 6. Ett mycket stort steg i rätt riktning.

Men vetenskapen då? Visst har det talats om luftkvaliteten i Sverige.

Jodå svensk vetenskap, främst Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har ägnat, och ägnar, mycket tid åt luftkvalitetsforskning. Svensk media, med DN i täten, har skrivit spaltmil om just luftkvaliteten i Stockholm.

Baserat på VTI:s rön och mediadebatten, som i viss mån styrts av VTI:s forskningsrapporter, har vi fått ett dubbdäcksförbud på Hornsgatan och vissa gator på annat håll i Sverige. Trots att ingen har kunnat peka på förbättrad luftkvalitet kopplat till just det här förbudet finns det kvar.

I forskarrapporterna och debatten cirkulerade siffror som visade på tusentals personer som mötte en för tidig död på grund av inget annat än dubbdäcksslitaget.

I dagarna presenterade Naturvårdsverket i samarbete med Umeå universitet en rapport som gör gällande att mer än 5000 personer dör en för tidig död i Sverige på grund av partiklar och avgaser i inandningsluften. 3000 av dessa personer anses i den här rapporten dö som en konsekvens av importerade föroreningar från kontinenten. Så kallade långdistanstransporterade partiklar. Förbränningspartiklar från vedeldning i Sverige orsakar ytterligare 1000 dödsfall. Sedan har vi förbränning i bilmotorer, som orsakar cirka 1300 förtida dödsfall och partiklar från väg- och däckslitage, cirka 200 dödsfall. I det senare ryms ett visst antal dödsfall som kan härledas till dubbslitaget.

Mycket tyder på att VTI.s forskare gått den offentliga förvaltningens ärenden då väghållarna kan tänkas vilja slippa dubbdäck för att kunna upphandla asfalteringen internationellt och slippa använda den svenska tåligare asfalten. Det skulle leda till lägre kostnader för väghållarna, men ökad miljöbelastning då den mjukare asfalten slits hårdare vid nötning mellan däck och sandad asfalt. Det skulle också leda till ökade utsläpp på grund av längre transporter med och av utländska lastbilar och maskiner. Det skulle samtidigt betyda ökad arbetslöshet samt minskad lönsamhet i den redan hårt drabbade svenska åkerinäringen.

Samma forskare har också med teoretiska krumelurer kunnat lägga fram en forskningsrapport som visar att ökad gatubelysning leder till fler döda oskyddade trafikanter. I själva verket kanske uppdraget var att hitta ett sätt för kommunerna och andra väghållare att inte behöva investera i ny gatubelysning.

Det tråkiga i detta är att det är vi bilister som drabbas av sämre trafiksäkerhet och vi svenskar som drabbas av sämre luftkvalitet när forskningen jobbbar för att verifiera en tes som någon tror på och inte ser hela sanningen. Inte ens den mest uppenbara som presenteras på annat håll i världen.

 

 

Textcykelns vara eller inte vara

Det är bara att konstatera. Bilköparna är villiga att betala för miljöteknik som ger ytterligare mervärden. Mitsubishi Outlander laddhybrid är en oerhört populär tjänstebil idag. Den toppar listan av sålda laddbara bilar i Sverige. Fler och fler biltillverkare lanserar laddhybrider som exempelvis Audi A3 e-tron, VW Golf GTE och kommande BMW 3-seriemodell med teknik från sportbilen i8.

Läs mer och kommentera »

Svenska företag bakom nytänkande inom kollektivtrafiken.

Scania tänker sig trafikera framtidens busslinjer med superbussar med nollutsläpp.

Scania tänker sig trafikera framtidens busslinjer med superbussar med nollutsläpp.

Hur fixar vi framtidens infrastruktur? Större och större städer med en ökad inflyttning kräver effektivare transportsystem samtidigt som insikten om klimatförändringarna och våra begränsade tillgångar av fossila drivmedel tvingar oss att snarast hitta nya lösningar. Scania, Skanska och WSP har tittat på problematiken och skissat på en lösning som både ökar betydelsen av Förbifart Stockholm och ger projektet en grönare image. Att åka buss mellan Skärholmens centrum och Barkarby station skulle ta 13 minuter istället för dagens 47 minuter.

Läs mer och kommentera »

Flygets gräddfiler

Det finns människor som vill åka i en gräddfil. Människor som ger sig själva ett större egenvärde än andra. Det är människor som exempelvis tycker det är ok att välja flyget för att spara en timmes restid jämfört med snabbtåg.

Flygets aktörer har insett detta och väljer att smörja sina trognaste, läs flitigaste, resenärer med gratis mat i lounger på flygplatser och gräddfiler genom incheckning och säkerhetskontroller.

SAS går ut med att detta är något man vill jobba med för att öka vinsterna i framtiden

” – Jag tror att du kan flyga utan att betala mer än skatter och avgifter 2018”, säger Eivind Roald, koncerndirektör för försäljning och marknad på SAS till aftonbladet.se.

Han talar i samma intervju om att SAS vill göra livet lättare för sina kunder med en rad olika servicelösningar som exempelvis taxi från planet på plattan till hotellet.

Detta samtidigt som övriga aktörer inom transportnäringen kämpar för att minska trafiken. När det gäller privatbilismen så finns det politiker som uttalat vill minska den.

Vi har lovande teknik som ger oss möjlighet att transportera oss på marken nära nog fossilfritt och förnybart, men det kostar pengar att gå över till den nya tekniken. Är det så att flyget ser det som en möjlighet att erbjuda resor gratis måste det väl ändå finnas utrymme för åtminstone en rättvis koldioxidbeskattning där flyget får betala för att andra näringar går över till en teknik som inte är en belastning för allas vår miljö.

Jag kan tyvärr bara se ett enda hinder för detta och det är att flygets kunder utgörs av de som har störst inflytande över samhället. Läs höjdare inom affärsvärlden, politiker och lobbyister. De som alltså använder och har använt sin kreativitet för att stödja den delen av transportnäringen som utgör det största miljöhotet.

Naturligtvis kan det ses som en rättviseåtgärd när flyget blir allt billigare, men det är en realisation som betalas av oss alla. Mer koldioxid i atmosfären betyder tilltagande växthuseffekt och det betyder mer extrema väder, vilket i sin tur betyder ökade samhällskostnader. För att inte tala om en katastrof för vissa öländer som kan försvinna helt och hållet.

Värst av allt: Hur ska vi motivera allmänheten att välja en dyrare bil med bättre miljöteknik om våra ledare flyger gratis och blir ompysslade med exklusiva taxiresor från planet till hotellet.

Det är verkligen dags för flyget att börja bromsa utvecklingen och inse att vi måste minska flygandet istället för att öka det med stöd av alldeles för låga miljöskatter som tillåter en ohämmad konkurrens. Görs inte det flyger vi rakt in i väggen i takt med att vår ändliga resurser av fossila bränslen minskar och priserna stiger. Görs inte detta frivilligt måste vi ta hårda politiska beslut för att undvika en katastrof.

Inside från Tomteland

Det är bråda dagar uppe i finska lappmarken i närheten av Rovaniemi. Det tillverkas leksaker som aldrig förr. Utbudet är större än någonsin. I Norge är det rena schackboomen efter andra VM-titeln, så tomtenissarna har fått ta fram den hemliga formeln till den klassiska schackfärgen. Några av nissarna har tröttnat på de bortskämda renarna som bara jobbar en dag om året. De tänker föreslå tomten något nytt att åka i.

Det hela började med att självaste Rudolf krävde fler vajor i spannet. För den oinvigde så kan vi förklara att en vaja är en ren av honkön.

– Jag har hört att det här med vajor ökar säkerheten, förklarade Rudolf.

– Han svamlar, tyckte en av nissarna. Han börjar bli senil.

– Nej jag lovar, kontrade Rudolf. Det finns en tomte i Sverige som säger att vajor på vägen hindrar bilarna från att krocka. Jag vill inte heller krocka.

– Han har lyssnat på Tingvall och tomtarna på VTI. De som talar sig varma för vajerräcken, skrattade näste nisse och förklarade skillnaden mellan en vaja och en vajer.

– Nu har han skitit i det röda skåpet, konstaterade en annan av nissarna. Vi pensionerar renarna och sätter tomtefar i en modern bil i stället.

– Ja han har ju ändå problem med strömmen till ipaden han skaffat för att kunna köra med hjälp av Google maps.

Tomtarna enades om att de skulle försöka hitta en riktig tomte till motorjournalist för att läsa vad han skrivit om moderna bilar. De hittade en riktig tomte nere i södra Sverige.

– Den där killen har ju tomtehår, så det är bara att bleka det lite så går han hem hos farsgubben.

De läste lite och den där tomten till motorjournalist hade tydligen kört bil uppe på Vattnajökull på Island. Varje vinter var han ute och körde i värsta snöstormen och han var manisk när det gällde däck med dubbar.

– Ja, det måste vara broddar de menar, sa en av nissarna. Idag har ju journalister så vansinnigt bråttom så de har ingen ordning med stavningen.

– Titta här. Här är han ute och kör fyrhjuling med band på älven i Boden. Honom ska vi ha!

Så kom det sig att en delegation tomtenissar konsulterade denne journalist nere i Småland för att få tips om ett lämpligt fordon till tomten. Några var redan inne på det här med en Lamborghini LM 002. En fyrhjulsdriven bil som ser ut som en Hummer men har en motor från Lamborghini Countach. Några var inne på en Porsche Cayenne.

– Det måste vara en snabb bil, sa en av dem. Gubben ska ju hinna med halva jordklotet på en natt.

Journalisten försökte med att den borde vara miljövänlig. Kanske Volvos nya XC90 som laddhybrid.

– Ha! Laddhybrider är bara båg. De dricker lika mycket besnin som en vanlig bil och några sladdar hinner gubben inte med att trassla med, tyckte en av nissarna.

En annan av nissarna hade nosat upp en artikel om Bentleys nya SUV.

– Bentleyn, då? Den kan väl köras på etanol.

Efter en stunds debatterande så visade det sig att hela gänget med nissar ville ha värsta lyxen. Alla trodde de sig om att få ta över efter tomtefar. De förklarade att det är med tomtefar som med Fantomen. Han är inte odödlig.

– Vi byter bara när vi finner det lämpligt, men dräkten gör att han klamrar sig fast vid sitt ämbete längre än Fantomen. Under tomterocken syns inte en växande kulmage lika väl som i Fantomens latexdräkt.

Både Audi R8 e-tron och Mercedes SLS AMG i elversion var på tapeten i sammanhanget men de föll på lastkapaciteten.

– Mitt förslag är Audi A7 h-tron, sa journalisten kort och gott. En eldriven bil där energin lagras i vätgas och det enda som kommer ut ur avgasrören är snö.

– Åhhh, sa nissarna unisont, men de grimaserade lite samtidigt. Inte riktigt så lyxigt som de velat.

– Den är faktiskt fyrhjulsdriven. Den enda fyrhjulsdrivna bilen som kan köras med bara snö som avgaser, triumferade motorjournalisten och nissarna packade ihop för att återvända till tomtefar med sitt förslag.

– Nej, nej, sa tomtefar. Jag behöver ingen bil. Renarna fixar det här utan problem. Nu bygger de ju större hus och dessutom tätare, så ungarna är ihopklumpade i stora städer numera.

Rudolf log och räckte ut tungan åt nissarnas misslyckade kupp.

På natten hade tomtefar en mardröm om den stundande växthuseffekten som skapades av metangasen i renarnas allt vanligare vädersläpp. Han satte sig upp med ett ryck och insåg att han med den där bilen både kunde sprida snö, på en planet som redan höll på att värmas upp så att snötäcket minskade, och få ström till sin ipad.

– Jag köper er idé, sa han morgonen efter. Men jag måste ha bra däck med broddar.

Nissarna drog iväg till en testanläggning för däck däruppe i ödemarken. Där mötte de en desillusionerad finsk testchef på Michelin. Han hade precis fått veta at de grodlår han köpte på stormarknaden inte var närodlade.

– Ja. Det var någon otrevlig motorjournalist som såg ut som en tomte som frågade mig vad jag gjorde så långt norr om grodornas nordligaste livsrum.

– Världen är liten, sa en av nissarna. Han har precis övertygat oss om att vi ska ha en elbil till tomten i år och tomten kräver broddar.

– Ha, sa fransmannen. Det heter dubbar.

Nissarna såg något konfunderade ut.

– Var hittar vi de bästa dubbarna?

– Ja ni får nog åka ner till den där journalisten. Hans grannar, Däckproffsen, gör dubbar till en trevlig racerförare som heter Alain Prost. Han talar ett förståeligt språk och han har kört vinterrally med en skum bil som kallas Dacia. De dubbarna heter duga!

Nissarna vilade inte på hanen. De fixade däck hos Nokian, eftersom fransmannen fortfarande var sur för att han blivit lurad på grodtillgången, och dubbar hos Däckproffsen i Växjö.

Så återstod bara att övertyga Audi om att tillverka åtminstone en A7 h-tron till tomten. Visst, tomten har ju ett kanonbra varumärke, där de flesta tillverkare gärna vill produktplacera allt som finns tillgängligt, men tiden är knapp. Bästa produktplaceringen någonsin gjorde exempelvis en italiensk risodlare som fick med en tallrik med risgrynsgröt med rätt varumärke på alla bilder som cirkulerar på tomten.

– Det värsta är att gubben har en massa konstiga krav på den där bilen, muttrade en av nissarna. Den måste ha en röd nos och bjällror. Hur sjutton ska vi få Audi att fixa det?

Det plingade till i en av nissarnas mobiler.

– Titta här, vätgasen är fixad, sa han triumferande. Någon av Putins spioner har lycktas ta reda på vad vi håller på med och nu lovar han att bygga en hel vätgasfabrik i Rovaniemi.

– Med rysk personal, frågade en av nissarna.

– Han står för rubbet!

– Begriper du inte att han gör det här bara för att få ett bra skäl att sno en bit av Finland också, sa en av nissarna irriterat. Tillräckligt många ryssar i norra Finland och han kan säga att han måste värna sina landsmän.

– Det sprider sig snabbt, hojtade en annan nisse. Någon som heter Romson i Sverige säger att hon gillar miljön och tycker att detta är en bra idé. Hon har tydligen fått sparken från sitt jobb precis. Hon lovar starta ett bygge i Rovaniemi. Hon säger att det finns gott om byggjobbare som blivit över på ett annat bygge som hon stängt i Sverige.

– Topp!

Så kom det sig att en avsatt miljöpartist kom till Rovaniemi med ett gäng byggjobbare för att bygga en vätgasanläggning som skulle drivas med solenergi. Det var ju bara det att när vätgasen behövdes som allra bäst så fanns det ingen sol alls däruppe. Suckarna var tyngre än den dagen beslutet att bygga Förbifart Stockholm togs.

– Vi löser det, sa Romson. Jag flaggar ut min båt till Finland. Där finns en stor motor som kan användas för elproduktion och en panna som kan producera värme för de som sköter anläggningen.

På så sätt blev hon plötsligt politiskt korrekt genom att flagga ut sitt dåliga samvete, båten som målats med förbjuden giftfärg och körts på olaglig skattesmitardiesel, till ett annat land. Precis som många här i väst gör med allehanda miljöfarliga produkter som ska skrotas.

– Man ska komma ihåg att nu körs båten betydligt mindre. Den behövs bara några dagar om året, så jag har gjort ett aktivt miljöval som sparar flera hundra ton koldioxid, sa en stolt Romson.

Så återstod den tuffa fighten med Audi. Tomtefar ringde själv upp professor Rupert Stadler, vd:n för Audi.

– Trevligt att du ringer, svarade han. Jag hade faktiskt tänkt mig att ringa dig men du har ju inte haft telefon. Jag såg nu i registret att du skaffat en mobil.

– Öhh, svarade tomtefar svävande. Jag har ingen mobil. Det är nog nätverksuppkopplingen till min ipad.

– Ja, hur som helst. Vi har ju samma logofärger, konstaterade professor Stadler. Du borde åka runt i en klarröd Audi. Jag produktplacerar gärna några hos dig.

– Jag vill ha en grå Audi med röd nos, kontrade Tomtefar.

Det blev en stunds tystnad.

– Med bjällror, tillade han.

Pofessor Stadler är en handlingens man.

– Hur många nissar har du? Ska vi säga ett hundratal grå Q7:or med röd huv, frågade han.

– Nej, nissarna säger att jag ska ha en Audi A7 h-tron och det är bara nosen som ska vara röd. Ungarna skulle inte palla att inte kunna sjunga Rupert med röda mulen.

I det läget blev professor Rupert Stadler något upprörd, men han bet sig i tungan. Han hade ju världens produktplacering på gång.

– Jag har ingen mule. Definitivt inte en röd, sa han samlat.

– Ohh färlåt, jag menar Rudolf med röda mulen.

Professor Stadler kände julstämningen smyga sig in i direktionsrummet. Han kände igen julklassikern och svalde bekymret med det här med en röd nos. Han krävde dock att den grå färgen skulle vara silvergrå. Audis silvergrå.

Så kom det sig att Tomtefar just den här julen gav sig iväg i den ljudlösa eldrivna bilen, lätt nynnade på julsångerna. I hans version blev det fortfarande Rupert med röda mulen och leendet spred sig över både tomtefars och alla barnens läppar.

Professor Stadler bad sin marknadsavdelning att göra en kalkyl på vad det skulle kosta att visa upp en Audi med tomtar jorden runt.

– Det går inte att lösa, var det sista marknadschefen sa innan han tog julledigt och Rupert Stadler log ett belåtet leende när han satte dit toppstjärnan i familjens julgran. Det var hans hedersuppdrag varje jul.