Nyheter

Reportage

Incitament för miljöbil

Vad finns det för incitament att köpa miljöbil eller supermiljöbil (under 50 gram CO2 per km)?

Bilar som klassas som miljöbilar eller supermiljöbilar har flera olika ekonomiska incitament. Nedan listas de vanligaste:

– Miljöbilar och supermiljöbilar har ofta lägre förbrukning = lägre kostnad

– Miljöbilar och supermiljöbilar har lägre fordonsskatt och är dessutom befriade från fordonsskatt de fem första åren (gäller miljöbilar som är köpta efter 2009-07-01 och fram till det nya aviserade Bonus-Malus-systemet införs 2018-07-01).

– Supermiljöbilar har en inköpspremie som är upp till 40 000 kr för batterielbilar och upp till 20 000 kr för laddhybrider med 50 g CO2 per km i utsläpp. (Supermiljöbilspremien gäller tills Bonus Malus-systemet införs 2018-07-01)

– Batterielbilar, laddhybrider och gasbilar har sänkt förmånsvärde med 40% eller max 10 000 kr per år.

– Miljöbilar och supermiljöbilar har allt starkare andrahandsvärde tack vare stor efterfrågan på begagnade miljöbilar