Nyheter

Reportage

Incitament för miljöbil

Vad finns det för incitament att köpa miljöbil eller supermiljöbil (under 50 gram CO2 per km)?

Bilar som klassas som miljöbilar, supermiljöbilar eller klimatbonusbilar har flera olika ekonomiska incitament. Nedan listas de vanligaste:

– Miljöbilar, supermiljöbilar och klimatbonusbilar har ofta lägre förbrukning = lägre kostnad

– Miljöbilar, supermiljöbilar och klimatbonusbilar har låg fordonsskatt och kan även vara befriade från fordonsskatt de fem första åren (gäller miljöbilar som är köpta efter 2009-07-01 och fram till 2018-07-01).

– Klimatbonusbilar har en inköpspremie som är upp till 60 000 kr för batterielbilar och har en fallande skala till 10 000 kr beroende på utsläpp g CO2/km eller är en gasbil.

– Batterielbilar, laddhybrider och gasbilar har sänkt förmånsvärde med 40% eller max 10 000 kr per år.

– Starkare andrahandsvärde tack vare stor efterfrågan på begagnade miljöbilar