Nyheter

Reportage

Mål

Miljöfordon Sverige verkar för en långsiktigt hållbar utveckling inom områdena:

1. ökad introduktion av fossiloberoende fordon

2. fler tankställen med förnybara drivmedel

3. mer miljöanpassad fordonsanvändning

Miljöfordon Sverige har även antagit en programförklaring vilken omfattar följande områden. Läs programförklaringen.

1. Miljöfordon Sverige och dess syfte (enligt stadgarna – §2 ÄNDAMÅL)

2. Miljöfordon Sverige och geografiskt arbetsområde

3. Miljöfordon Sverige och politik

4. Miljöfordon Sverige och definition av miljöfordon

5. Miljöfordon Sverige och olika drivmedel

6. Miljöfordon Sverige och introduktion av fler tankställen med förnybara drivmedel

7. Miljöfordon Sverige och låginblandning av alternativa drivmedel

8. Miljöfordon Sverige och efterkonvertering till alternativa drivmedel